Oedran Priodas ar gyfartaledd yn ôl y Wladwriaeth

Oedran Priodas ar gyfartaledd yn ôl y Wladwriaeth

Os ydych chi wedi bod yn pendroni beth yw oedran priodas ar gyfartaledd ledled y byd neu beth yw'r oedran cyfartalog i briodi yn America efallai y byddwch chi mewn syndod.Yn ôl astudiaethau, mae priodas yn ei chyfanrwydd wedi bod yn dirywio dros yr 50 mlynedd diwethaf. Er enghraifft, ym 1960, nid oedd tua 15 y cant o oedolion dros 18 oed erioed yn briod. Ers hynny, mae'r ganran wedi dringo i 28 y cant. Mae oedran cyfartalog priodas yn ôl y wladwriaeth ac oedran cyfartalog priodas yn America wedi cynyddu yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf.Yn y cyfamser, oedran cyfartalog priodas f neu mae pobl sy'n priodi am y tro cyntaf hefyd wedi dringo gydag oedran priodas ar gyfartaledd ym 1960 yn 20.8 oed (menywod) a 22.8 oed (dynion) i 26.5 mlynedd (menywod) a 28.7 oed (dynion). Yn ogystal, ymddengys bod y duedd ar gyfer millennial’s yn newid lle mae oedran priodas ar gyfartaledd yn mynd ymhell i’r 30’au.

Mae yna hefyd amrywiannau yn oedran cyfartalog priodas yn ôl gwladwriaeth. Efrog Newydd, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut a New Jersey sydd â'r oedran cyfartalog uchaf ar gyfer priodasau ar gyfer cyplau sy'n priodi am y tro cyntaf, tra bod Utah, Idaho, Arkansas, ac Oklahoma ymhlith yr oedran priodasau cyfartalog isaf.Yn ôl astudiaethau diweddar, mae'r canlynol yn adlewyrchu'r oedran cyfartalog i briodi yn nhalaith a rhyw yr Unol Daleithiau:

Nodwch Merched Ond
Alabama 25.8 27.4
Alaska 25.0 27.4
Arkansas 24.8 26.3
Arizona 26.2 28.1
California 27.3 29.5
Colorado 26.1 28.0
Delaware 26.9 29.0
Florida 27.2 29.4
Georgia 26.3 28.3
Hawaii 26.7 28.6
Idaho 24.0 25.8
Illinois 27.5 29.3
Indiana 26.1 27.4
Iowa 25.8 27.4
Kansas 25.5 27.0
Kentucky 25.4 27.1
Louisiana 26.6 28.2
Maine 26.8 28.6
Maryland 27.7 29.5
Massachusetts 28.8 30.1
Michigan 26.9 28.9
Minnesota 26.6 28.5
Mississippi 26.0 27.5
Missouri 26.1 27.6
Montana 25.7 28.5
Nebraska 25.7 27.2
Nevada 26.2 28.1
New Hampshire 26.8 29.3
New Jersey 28.1 30.1
New Mexico 26.1 28.1
Efrog Newydd 28.8 30.3
Gogledd Carolina 26.3 27.9
Gogledd Dakota 25.9 27.5
Ohio 26.6 28.4
Oklahoma 24.8 26.3
Oregon 26.4 28.5
Pennsylvania 27.6 29.3
Rhode Island 28.2 30.0
De Carolina 26.7 28.2
De Dakota 25.5 27.0
Tennessee 25.7 27.3
Texas 25.7 27.5
Utah 23.5 25.6
Vermont 28.8 29.3
Virginia 26.7 28.6
Washington 26.0 27.9
Washington DC 29.8 30.6
Gorllewin Virginia 27.3 25.7
Wisconsin 26.6 28.4
Wyoming 24.5 26.8