Sut i Fod yn Briod Da?

Cymryd Un Diwrnod ar y Tro i Fod y Priod Gorau y Gallwch

Yn yr Erthygl honByddwch yn sylwgar, yn gefnogol, yn ganmoliaethus; a chyfathrebu - mae'r rhain yn llond llaw o hanfodion y mae'n rhaid eu cofio wrth fod mewn perthynas.Heb os, mae priodas yn weithred anodd i'w dilyn

Ar ôl corwynt rhamant a pherthynas greigiog, priodas yw'r fargen go iawn. Mae'n amlwg yn gofyn am sylw penodol, newidiadau mewn rolau a chyfrifoldebau. Mae'r holl safbwynt yn cymryd troelli ac mae popeth yn newid. Mae yna ddisgwyliadau penodol sydd ynghlwm wrth gymdeithas a'ch un arwyddocaol arall hefyd.

Mae llawer o gyplau yn ffynnu cyn priodi, ac ychydig ar ôl llofnodi darn o ddogfen sy'n rhwymo'r ddau ohonyn nhw'n gyfreithiol, mae pethau'n dechrau cwympo.Fel arfer, pobl, ar yr eiliadau hynny, beio'r berthynas ; mai oherwydd iddynt briodi y trodd pethau er gwaeth, tra bod y realiti yn hollol wahanol.


caneuon perthynas pellter hir

Yr hyn sy'n digwydd yw bod cyfrifoldeb gŵr neu wraig a disgwyliadau gŵr neu wraig yn dra gwahanol na chariad neu gariad; yn wir, yr hyn sy'n digwydd fel arfer yw bod y gŵr neu'r wraig yn dechrau gwneud hynny ar adegau cymryd pethau'n ganiataol . Maent yn dechrau diffyg yn eu sioe o sylw neu gariad neu ddim ond yn mynd yn ddiog yn syth.

Fel rheol, hwn yw'r cam cyntaf un yn llwybr dinistrio neu ddiddymu perthynas.Fodd bynnag, nid yw'r cyfan yn cael ei golli. Os ydych chi'n chwilio am ddalen twyllo o bob math, rhywbeth i'ch helpu chi a'ch tywys yn y ceunentydd creigiog yna peidiwch â phoeni a dal ati i ddarllen.

Bydd yr awgrymiadau canlynol yn bendant yn eich helpu i fod yn bartner gwell

1. Rhowch eich hun yn esgid eich partner, yn amlach na'r arfer

Yr holl syniad o fod yn bartner yw helpu'r person arall allan pan fydd mewn angen.Mae fel tîm tag. Rydych chi'n helpu'r person i gymryd beth bynnag sydd ei angen arno adeg yr anobaith.

Mewn eiliadau o'r fath, os yw'ch partner yn bod yn anodd neu'n oriog, yn lle tarw allan neu gael gêm weiddi, cofiwch eich bod i fod i'w helpu i wella o ba bynnag broblem y maen nhw'n ei hwynebu.
dyfyniadau pryder perthynas

Rydych chi i fod i fod yn graig iddyn nhw, i allu eu deall , gofalu amdanynt, a'u meithrin ar y foment honno.

Meddyliwch amdanoch chi'ch hun yn eu lle; meddyliwch am yr hyn a allai fod wedi sbarduno'r storm. Cofiwch, nid oes angen dweud popeth. Os oes rhaid i'ch partner eich hysbysu am eu penodau a'u hiselder yn union fel ffrind neu gydnabod, neu ddieithryn, yna pam ydych chi mewn perthynas mor agos atoch?

2. Dewiswch fod yn fwy gwerthfawrogol o'r da

Dewiswch fod yn fwy gwerthfawrogol o

Gadewch i ni ei roi allan yna, does neb yn berffaith. Canwch y mantra hwn yn eich calon.

Cofiwch, mor ystrydebol ag y mae'n swnio, fod gan bobl dda a drwg ynddynt, ond gan eu bod yn berson pwysig ym mywyd rhywun, gwaith y partner yw hogi'ch mawredd a disgyblu unrhyw ddirgryniadau neu ddiffygion drwg.


sut i reoli arian mewn priodas

Y peth yw bod cyplau yn cwblhau ei gilydd. Rydym ni, yn ei hanfod, yn anghyflawn ac yn brin o bethau; dim ond ar ôl i ni gwrdd â'n un arwyddocaol arall yr ydym yn gyfan. Ond, cofiwch fod eraill arwyddocaol i fod i ddeall ein diffygion a'n helpu i gwblhau ein bod.

3. Sylwch arnyn nhw

Un agwedd bwysig iawn sy'n gyffredinol yn bresennol mewn 99% o'r perthnasoedd yw cenfigen.

Rhaid inni gofio mai oherwydd y diffygion ar eich rhan chi fel partner y mae eich rhywun arwyddocaol arall yn teimlo'n genfigennus. Os ydych chi'n wirioneddol sylwi arnyn nhw, yn gofalu amdanyn nhw, yn eu caru a'u meithrin, ac yn eu gwneud nhw'n hyderus o'ch cariad a'ch edmygedd, yna does dim ffordd y bydd yn rhaid i'ch un arwyddocaol arall ddychwelyd i genfigen byth.

4. Byddwch yn neis

Un o’r pethau pwysicaf sy’n eithaf cyffredin y dyddiau hyn yw y gall cyplau fod yn eithaf coeglyd, didostur, a chyfrwys o ran ymladd; oherwydd eu bod yn ymwybodol o ddiffygion a gwendidau ac anfanteision ei gilydd, maent yn tueddu i fynd â'r cyfan allan yn ystod ymladd neu ddadleuon.

Cofiwch, mae ymladd fel arfer yn digwydd ar yr adeg pan fydd un o'r ddau ar eu hisaf, nid yw'r amser hwnnw ar gyfer brandio gwendid sylweddol eich unigolyn arall ar eu hwyneb. Cymerwch y cyfan i mewn, ceisiwch fod yno ar eu cyfer; fel arall, beth yw pwynt y briodas gyfan?