Sut Ydych Chi Yn Gwneud iddo Siarad â Chi ar ôl Ymladd

Sut Ydych Chi Yn Gwneud iddo Siarad â Chi ar ôl Ymladd

Yn yr Erthygl hon
sut i roi terfyn perthynas gwenwynig

Felly, rydych chi wedi cael dadl gas ac nawr rydych chi'n syllu ar eich nenfwd yn pendroni sut ydych chi'n gwneud iddo siarad â chi ar ôl ymladd?Mae'n debyg bod eich meddwl yn obsesiwn dros y cwestiwn: “A ddylwn i anfon neges destun ato yn gyntaf ar ôl ymladd?” Mae gwneud i fyny ar ôl ymladd bob amser wedi bod yn beth cain i'w wneud, a bydd cyhyd ag y bydd pobl yn mynd i berthnasoedd.

Felly, sut ydych chi'n gwneud iddo siarad â chi ar ôl ymladd, yn enwedig pan fydd rhai dadleuon yn arbennig o wenwynig, rhai yn llai felly, ond beth bynnag, maen nhw'n ein gadael ni mewn lle gwael. Mae dynion yn arbennig yn tueddu i fynd yn dawel ar fenywod yn y sefyllfaoedd hyn.Sut ydych chi'n gwneud iddo siarad â chi ar ôl ymladd? Dyma rai ffyrdd o wneud hynny

1. Gwneud i fyny ar ôl ymladd, y ffordd hen ffasiwn

Sut ydych chi'n gwneud iddo siarad â chi ar ôl ymladd? Y ffordd hen-ffasiwn.

Mae yna reol gyffredin ar sut i wneud iawn ar ôl ymladd, ac mae'n y ffordd hen-ffasiwn. Yr elfennau rydych chi'n gweithio gyda nhw yma yw - ymddiheuriad ac anwyldeb.Efallai ei fod yn swnio'n syml, ac mae, mewn ffordd, ond mae angen i chi gofio am y pethau hynny a pheidio â'u gwneud fel mater o drefn. Mewn geiriau eraill, mae angen i'r ymddiheuriad fod yn ddiffuant, ac anwyldeb yn ddiffuant, gan ddod o le eich cariad a'ch gofal dyfnaf.

Pan ddaw at beth i'w ddweud wrth eich cariad ar ôl ymladd, dylech feddwl o ran meddwl rhesymegol.

Mae'r mwyafrif o ddynion yn fodau rhesymegol a rhesymol, felly ceisiwch osgoi gormod o siarad annelwig am eich teimladau a'ch defosiwn. Hynny yw, byddwch yn fanwl gywir am yr hyn a wnaethoch yn anghywir a'r hyn yr ydych yn disgwyl iddo ddigwydd yn y dyfodol. Fel arall, efallai y byddwch ond yn ei wneud yn fwy dig.

2. Defnyddiwch dechnoleg ar gyfer rhamant

Sut ydych chi'n gwneud iddo siarad â chi ar ôl ymladd? Mae defnyddio technoleg ar gyfer rhamant yn syniad da.

Yn ôl pob tebyg, mae eich meddwl yn dal i fynd yn ôl at beth i anfon neges destun at eich cariad ar ôl ymladd. Rydyn ni i gyd wedi arfer defnyddio technoleg ar gyfer ein perthnasoedd, ond byddwch yn ofalus, fe all wneud mwy o ddifrod na da os nad ydych chi'n ofalus.

Offeryn yw testun a fydd yn rhoi amser ichi beidio ag ymateb yn fyrbwyll, felly defnyddiwch ef. Mae yna ychydig o bethau i anfon neges destun at eich cariad ar ôl ymladd, ac ambell un i beidio.

Yn gyntaf, fel gyda sgwrs fyw, agorwch gydag ymddiheuriad diffuant.

Esboniwch pam wnaethoch chi ymateb mewn ffordd y gwnaethoch chi, ond osgoi siarad cyhuddol. Peidiwch byth â thrafod sbwriel mewn negeseuon, peidiwch byth â gweiddi na rhegi.

Peidiwch â pharhau â'ch ymladd. Esboniwch eich hun. Yna, cynigwch ateb, gwir gyfaddawd. Yn olaf, gofynnwch am gyfarfod byw.

Mae technoleg yn ddefnyddiol, ond does dim topio i fyny yn bersonol.

3. Rhowch le iddo

Rhowch le iddo

Mae dynion fel arfer yn ymateb trwy dynnu'n ôl yn emosiynol (ac yn gorfforol) pan fyddant wedi eu hysgwyd. Felly sut ydych chi'n gwneud iddo siarad â chi ar ôl ymladd? Rhowch le iddo.

Mae llawer o ferched yn anobeithio at eu cariadon: “Mae'n fy anwybyddu ar ôl ymladd!” Mae hyn yn gyffredin. Mae angen eiliad ar ddynion i feddwl am bethau. Nid ydyn nhw'n gyffyrddus â siarad amdano, nid ydyn nhw'n mentro allan trwy sgyrsiau diddiwedd am yr ymladd a'u teimladau. Felly, os nad oes cyswllt ar ôl y ddadl, gallai fod yn beth da.

Ie, efallai y byddwch chi'n meddwl tybed - ydy distawrwydd yn gwneud i ddyn eich colli chi? Gall wneud hynny.

Mae angen amser arno i roi ei feddyliau a'i emosiynau mewn trefn. Ni fydd yn croesawu eich sylw di-baid os yw wedi penderfynu tynnu ychydig yn ôl. Felly, rhowch y lle sydd ei angen arno a chyfrifwch arno i wneud iddo sylweddoli ei fod yn eich colli chi yn fwy na faint y mae wedi ei gythruddo gan y pethau rydych chi wedi'u dweud neu eu gwneud.

4. Cymerwch bethau'n araf

Nawr, mae pobl yn ymladd oherwydd eu bod yn credu eu bod yn iawn.

Os ydych chi'n pendroni sut i wneud iddo sylweddoli fe wnaeth gamgymeriad a stopio ar hyn o bryd!

Sut ydych chi'n gwneud iddo siarad â chi ar ôl ymladd? Os ydych chi'n gweithio ar ddod o hyd i ateb iddo ac yn chwilio am gyngor ar sut i ddod dros frwydr gyda'ch cariad, dylech roi'r gorau i'r angen i wneud iddo gyfaddef ei fod yn anghywir.

Os oes angen i hyn ddigwydd, ac i ddigwydd ar unwaith, efallai y byddwch hefyd yn parhau i ymladd.

Yn lle, cymerwch bethau'n araf am ychydig. Peidiwch â'i wthio i mewn i unrhyw beth. Peidiwch â gofyn a yw'n dal yn ddig trwy'r amser. Gadewch i amser wneud ei waith.

Gadewch iddo feddwl rhywfaint drosto'i hun. Ar ôl ychydig, gallwch gael sgwrs iach am y rheswm y tu ôl i'r ymladd a thrafod eich safbwyntiau newydd arno. Ond dim ond os ydych chi'n dal i gredu ei fod yn berthnasol.