Sut mae Cam-gyfathrebu yn Achosi Gwrthdaro

Sut mae Cam-gyfathrebu yn Achosi Gwrthdaro

Sawl gwaith ydych chi wedi cael y sgwrs honno, yr un lle mae'ch partner yn brifo'ch teimladau, rydych chi'n cilio? A phan fyddwch chi'n siarad amdano o'r diwedd ac yn egluro pam y cawsoch eich brifo, nad yw'ch partner yn ei gofio yr un ffordd?Fel therapydd clinigol yn ardal Chicago, rwy'n clywed straeon yn rheolaidd lle mae teimladau'n cael eu brifo, pobl yn cael eu gwrthod, ond nid yw'r sawl sy'n gwneud y brifo hyd yn oed yn ei sylweddoli.Mae cam-gyfathrebu yn arwain at ddadleuon

Cymerwch, er enghraifft, y senario cyffredin lle mae'ch priod wedi bod yn bell. Rydych chi'n ei fewnoli ei fod ef / hi yn ddig gyda chi, wedi cythruddo gyda chi, yn anfodlon â chi. Mae gennych chi brawf hyd yn oed. Mae ef / hi wedi bod yn fyr ei dymer, ac yn ddiystyriol. Felly beth ydych chi'n ei wneud? Rydych chi'n rhoi lle iddo / iddi. Rydych chi'n cilio. Nid ydych chi am barhau i drafferthu ef / hi.

Pan fydd eich partner yn sylwi eich bod yn gweithredu’n wahanol, efallai y byddwch yn dweud “Wel, rydych yn wallgof arnaf ac nid wyf hyd yn oed yn gwybod beth wnes i!”. Ac efallai y bydd eich partner yn dod yn amddiffynnol, gan ddweud “Rwy'n wallgof ?? !! Chi yw'r un sy'n gweithredu'n grebachlyd ”& hellip; ac wrth gwrs mae'n gwaethygu ac yn awr rydych chi'n ymladd.Pan fyddwch chi'n cylchredeg yn ôl i'r hyn rydych chi'n dadlau yn ei gylch mewn gwirionedd, efallai y byddwch chi'n dysgu bod gwaith yn achosi straen, neu fod dadl gyda rhywun arall ar eu meddwl, neu nad ydyn nhw wedi bod yn cysgu'n dda. Ond cyn i chi gyrraedd y pwynt hwnnw, mae yna lawer o gyhuddiadau wedi'u hyrddio. “Roedd CHI yn fy anwybyddu pan oeddwn yn ceisio siarad â chi!” “Fe wnaethoch CHI fy ngalw yn (jerk / wrach / ac ati) pan ofynnais beth oedd yn bod!” “Dywedodd CHI fy mod yn eich cythruddo pan geisiais siarad â chi!”.

Gwyliwch hefyd: Beth Yw Gwrthdaro Perthynas?


faint mae'n ei gostio i newid eich enw diwethaf ar ôl ysgariadGofynnwch am eglurhad

Mae gan ein hymennydd yr arfer cyfleus hwn o lenwi manylion. Rydyn ni'n gweld iaith y corff ac yn clywed tôn llais, a chyn bo hir mae gennym ni stori gyfan yn seiliedig ar fanylion cwpl. Weithiau mae'n sgil gymdeithasol ddefnyddiol iawn. Brydiau eraill, mae'n rysáit ar gyfer trychineb.

Un peth rydw i wedi'i ddysgu wrth weithio gyda chyplau yw na allwch chi byth egluro gormod. Gofyn beth oedd ystyr eich partner a sut roedd ef / hi yn golygu ei bod yn wybodaeth hanfodol cyn i chi ymateb, yn enwedig os ydych chi'n ymateb yn emosiynol.

Fodd bynnag, mae gofyn ymddiriedaeth a bregusrwydd yn gofyn am y cwestiwn hwnnw. Mae caniatáu i rywun wybod ei fod yn effeithio arnoch chi yn agored i niwed. Bydd yn cael ateb gonest, llawn bwriadau da. Mae'n anodd iawn cyfathrebu'ch anghenion eich hun, hyd yn oed gyda'ch priod. Cyfathrebu mewn ffordd y mae eich partner yn eich clywed yn gywir ac yn wirioneddol & hellip; mae hynny'n cymryd ymarfer. Ond gydag ymarfer daw llwyddiant.