Sut i faddau anffyddlondeb yn wir a symud ymlaen

Sut i faddau anffyddlondeb

Yn yr Erthygl honOs ydych chi wedi cael eich twyllo yna rydych chi'n gwybod yn uniongyrchol pa mor anodd y gall fod goroesi anffyddlondeb . Er mai'r ateb hawdd yw cerdded i ffwrdd, mae'n rhaid i chi werthuso a all y briodas oroesi anffyddlondeb - neu os ysgariad yn anochel.Mae hwn yn benderfyniad unigol iawn, ac mae ceisio hindreulio storm anffyddlondeb yn sefyllfa dorcalonnus.

Efallai na fydd maddau eich priod o reidrwydd yn bosibl; ond cyn i chi fynd yn syth i ysgariad ystyriwch y cwestiynau a'r sefyllfaoedd canlynol yn gyntaf.
priodas yn cael ei hadeiladu

1. Deall beth oedd achos anffyddlondeb

Mae Dyn Dwylo Yn Pwyso Ar Ei Law Wrth Eistedd Yn Drist Ar Wely, Mae Menyw Yn Eistedd Yn Y Cefndir

Efallai y bydd rhywun yn tybio bod y cyfle i dwyllo yn ddigon i rywun dwyllo. Yn aml nid yw hyn yn wir ac mae'n fwy tebygol o a colli agosatrwydd yn y briodas . Efallai nad oedd y ddau ohonoch yn gweld llygad i lygad, neu efallai hyd yn oed yn tyfu ar wahân.

Cyn y gallwch chi benderfynu a ydych chi'n mynd i faddau i'r anffyddlondeb, yn gyntaf gofynnwch i'ch hun beth arweiniodd at hyn. Deall beth all yr achosion gwirioneddol fod i gael rhywfaint o fewnwelediad i'r sefyllfa.Os yw'n ymddangos fel tasg anodd yna cofiwch fod therapyddion wedi'u hyfforddi'n benodol i helpu gyda'r broses hon o gael mewnwelediad.

2. Byddwch yn onest am unrhyw broblemau priodasol sy'n arwain at hyn

Dyn Cariadus Yn Dal Dwylo Menyw Yn Edrych Ar Ei Dangos Cariad A Deall

A bod yn onest, a allech chi weld hyn yn dod? A oedd y ddau ohonoch yn gyfrifol am y briodas yn cwympo ar wahân neu a oedd hyn yn sioc llwyr i chi? Er mwyn goroesi anffyddlondeb , yn gyntaf mae'n rhaid i chi gael eich priodas yn ôl ar y trywydd iawn, a rhaid i chi ddysgu o gamgymeriadau'r gorffennol.

Byddwch yn onest â chi'ch hun ynglŷn â sut gwnaethoch chi gyfrannu at y materion yn eich priodas. Bydd maddau a symud ymlaen yn cymryd amser, ond mae'n bosibl cywiro problemau yn y briodas a dod allan hyd yn oed yn gryfach.

3. Ystyriwch a yw'ch bywyd yn well gyda'r person hwn ynddo

Wrth geisio ateb a ellir maddau anffyddlondeb, gofynnwch i'ch hun a allwch chi ragweld eich bywyd heb y person hwn. Delio ag anffyddlondeb mewn priodas nid yw'n hawdd, ond mae'n torri i lawr i sut le fyddai'ch bywyd heb y person hwn o'ch blaen.

Os gallwch chi ddweud yn onest y byddech chi'n well eich byd neu os ydych chi am ymdrechu i ailadeiladu ymddiriedaeth, yna fe allai hynny roi eich ateb i chi.

4. Gwerthuswch yr hyn y byddai'n ei gymryd i faddau a symud ymlaen gyda'n gilydd

Maddeuant nid yw mewn priodas byth yn hawdd, a hyd yn oed yn fwy felly o ran anffyddlondeb.

Hyderwch fod peth amser a myfyrio yn ddau beth a allai eich helpu i benderfynu beth sy'n iawn i chi a'ch priodas. Rhowch le i'ch hun feddwl am yr hyn a ddigwyddodd ac yna penderfynwch a yw'n bosibl maddau yn wirioneddol.

Gwyliwch y fideo hon lle mae Eileen Fein, therapydd gwaith anadl, yn eich tywys ar sut i gofleidio maddeuant a chynnig adieu i gywilydd a dicter.

Mae'n anodd ailadeiladu'ch priodas ar ôl anffyddlondeb, ac mae'n bwysig cymryd amser i wneud penderfyniad terfynol. Mae pawb yn gallu maddau a does ond angen i chi wneud y dewis. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ystyried y problemau priodasol sy'n arwain at hyn.


sut i fod yn hapus mewn priodas ddigariad

Mae'n bosibl maddau i'ch priod a symud heibio'r anffyddlondeb os yw'r ddau ohonoch yn ymrwymo i'r broses iacháu.