Pedwar Ysgariad Enwog ysgytwol y Gallwn Ni Pawb Ddysgu Oddi

Roedd yn ymddangos bod gan Brad a Jennifer y cyfan, gan gynnwys priodas llun-berffaith Gyda diwylliant o enwogion yn rhemp, ac ar gynnydd mae'n anodd osgoi clywed am yr hyn sy'n digwydd ym myd yr enwogion. Hyd yn oed os nad ydych chi'n talu gormod o sylw i ddiwylliant poblogaidd, mae'n debyg y byddwch chi'n ymwybodol o rai pytiau o fywyd enwog. Nid yw ysgariadau enwog yn eithriad. Os yw cwpl ar restr A yn priodi neu'n ysgaru, gallwch warantu eich bod yn mynd i glywed amdano.

Yn yr Erthygl hon

Ond gallwn ddysgu o'r ysgariadau enwog hyn, wedi'r cyfan, gellir dod o hyd i wersi twf personol ym mhobman. Gallwn weld y leinin arian ynddynt a dod â'r profiadau i mewn i'n hymwybyddiaeth, bywydau, a phriodasau. A gallwn wneud hynny hyd yn oed os nad ydym yn mwynhau'r glam, y gliter neu unrhyw nonsens arwynebol arall sy'n aml yn gysylltiedig ag ysgariad neu briodas enwog nad yw'n ein hysbrydoli.

Wrth gwrs, ni fyddwn byth yn gwybod beth aeth o'i le mewn unrhyw ysgariad enwog y byddwn yn clywed amdano; ni allwn ond dysgu o'r hyn sydd wedi'i roi allan i lygad y cyhoedd. Ond mae yna rai gwersi dwys o hyd y gall ysgariadau enwog eu dysgu i chi am ysgariad.

Brad Pitt a Jennifer Aniston

Dyma un ysgariad enwog y mae llawer ohonom eto i'w dderbyn! Roedd yn ymddangos bod gan Brad a Jennifer y cyfan, gan gynnwys priodas llun-berffaith. Fodd bynnag, yn 2005 torrodd newyddion eu bod wedi penderfynu ysgaru.

Pam wnaethon nhw ysgaru

Yn ôl y felin sïon, digwyddodd yr ysgariad enwog hwn oherwydd nad oeddent yn gallu cytuno a oeddent am gael plant ai peidio. Roedd Brad eisiau, ni wnaeth Jen.

Y wers

Mae yna rai nodau a gwerthoedd a rennir sy'n torri'r fargen absoliwt o ran cynnal priodas, ac mae plant yn un ohonyn nhw. Mae angen i chi fod ar yr un dudalen pan ddaw i blant.

Bruce Willis a Demi Moore

Roedd Bruce a Demi yn ysgariad enwog rhyfeddol arall - roedden nhw'n ymddangos fel pe baent wedi para am byth, a pharhaodd eu priodas am amser hir iawn (dros ddeng mlynedd). Cawsant y fargen gyfan, cariad, bodlonrwydd a theulu gyda'i gilydd ac nid oedd unrhyw honiadau o garwriaeth. Felly beth aeth o'i le?

Roedd Bruce a Demi yn ysgariad enwog rhyfeddol arall - roedden nhw

Pam wnaethon nhw ysgaru

Bu farw’r angerdd, pylu’r wreichionen, a diflasodd nhw ar ei gilydd a’u bywyd gyda’i gilydd, yn ôl y wasg.

Y wers

Mae cynnal y sbarc mewn priodas yn barhaus, ac am weddill eich amser gyda'ch gilydd yn hanfodol os ydych chi am osgoi dod yn ystadegyn ysgariad arall. Dylid gwneud ymdrech i werthfawrogi a gwneud amser i'ch priod fel mater o flaenoriaeth, trwy gydol eich priodas.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Ben Affleck a Jennifer Garner

Roedd Ben a Jen yn gwpl arall a oedd yn ymddangos fel pe baent mewn corwynt o berffeithrwydd priodas, roedd ganddynt dri o blant gyda'i gilydd ac yn aml yn cael eu tynnu lluniau yn edrych yn hapus gyda'i gilydd.

Roedd Ben a Jen yn gwpl arall a oedd fel pe baent mewn corwynt o berffeithrwydd priodas

Pam wnaethon nhw ysgaru

Mae'r rhesymau y tu ôl i'r ysgariad enwog hwn yn achos cyffredin dros ysgariad - perthynas. Yn anffodus, fe wnaethant wahanu yn 2015 ymhlith sïon bod Ben wedi cael perthynas â’u nani.

Y gwersi

Er na allai Jennifer fod wedi newid y sefyllfa mewn gwirionedd (heblaw am beidio â llogi nani ddeniadol), roedd yn gadarn yn ei ffiniau dros ffyddlondeb, gan arwain at fywyd hapusach ar ôl Ben gobeithio. Mae ffiniau clir yn hanfodol mewn unrhyw berthynas, ond mae'n bwysig eu cadw hefyd.

Nid oes neb yn imiwn i demtasiynau, ond Os dewiswch gymryd rhan mewn anffyddlondeb, ac yn methu â'i wrthsefyll er gwaethaf ffiniau clir, yna gallwch ddisgwyl talu arian mawr gyda'ch priodas, neu efallai y bydd angen i chi edrych ar yr hyn sydd o'i le yn eich priodas. dylai hynny achosi ichi edrych yn rhywle arall.

Taylor Kinney a Lady Gaga

Cwpl anarferol efallai eu bod nhw, ond roedden nhw’n gwpl oedd yn ymddangos yn hynod hapus gyda’i gilydd, ac yn ei rannu gyda’r byd gyda digon o luniau rhamantus - dim ond i ddod i ben ar y ‘pentwr ysgariad enwog’ ond yn dal i honni eu bod yn caru ei gilydd.

Cwpl anarferol efallai eu bod, ond roedden nhw

Y rheswm dros ysgariad

Amserlenni gwaith heriol, ac anallu i ddod o hyd i'r cydbwysedd cywir rhwng bywyd a gwaith.

Y wers

Mae’n bwysig pennu blaenoriaethau cyn priodi oherwydd un o nodweddion allweddol priodas yw sefydlu blaenoriaethau y mae’r ddwy ochr yn cytuno arnynt.

Tom Cruise a Katie Holmes

Nid yw'n gyfrinach bod Katie Holmes wedi cael gwasgfa ar Tom hyd yn oed yn ei harddegau, felly pan briododd hi, roedd hi'n ymddangos bod hon yn un o'r priodasau hynny y gellid eu rhagordeinio. Ond yn syndod fe gyrhaeddodd eu hysgariad enwog y penawdau chwe blynedd yn ddiweddarach.

Nid yw

Y rheswm dros ysgariad

Mae'n debyg bod yr ysgariad enwog hwn hefyd ar y cardiau, dim ond oherwydd bod eu gwerthoedd sylfaenol wedi'u cam-alinio. Fe wnaethant ysgaru oherwydd (yn ôl sibrydion) nad oedd Katie yn rhan o werthoedd Seientoleg a phan ddaeth yn fam, nid oedd yn barod i roi gwerthoedd o'r fath i'w Merch. Teimlai ei bod yn amddiffyn ei Merch.

Y wers

Ni fydd priodas yn para os yw un parti wedi ymgolli mewn cred sylfaenol benodol ac wedi ymrwymo iddi ac nad yw'r parti arall. Gall credoau crefyddol ddod yn faen tramgwydd gwirioneddol i rai cyplau ac arwain at ysgariad.

Ranna ’: