Manteision ac Anfanteision Partneriaethau Domestig

Manteision ac Anfanteision Partneriaethau Domestig

Fel agweddau eraill ar briodas, mae'r deddfau a'r buddion sy'n berthnasol i bartneriaethau domestig yn amrywio. Mae'n well gan rai cyplau osgoi'r broses briodas, a thrwy hynny ddewis perthnasoedd cyfreithiol amgen. Wrth benderfynu ar berthynas gyfreithiol amgen i briodas, mae'n bwysig deall bod yna hefyd reolau, deddfau, gweithdrefnau a buddion gwahanol na'r rhai sy'n gysylltiedig â phriodas gyfreithiol. Mae hyn yn berthnasol i bartneriaethau domestig.



Yn y mwyafrif o daleithiau, mae cyplau sy'n dymuno cael partneriaeth ddomestig a gydnabyddir yn gyfreithiol yn rhannu'r gofynion o gael eu ffurfio trwy lofnodi cofrestrfa wladol. Mae'n bwysig deall, yn wahanol i briodasau, nad yw'r partneriaethau hyn yn cael eu cydnabod gan bob gwladwriaeth a gwlad. Ar ben hynny, mae yna fuddion eraill, fel ffurflenni treth ar y cyd, budd-daliadau Nawdd Cymdeithasol, a buddion cyn-dreth yswiriant iechyd, y gall parau priod eu mwynhau ac yn heidio; ond efallai na fydd partneriaid domestig yn gwneud hynny.



Yng ngoleuni deddfau a buddion amrywiol y berthynas hon, mae'n well gan lawer o gyplau iddi briodi gan eu bod yn dal i allu rhannu'r un teimladau a bondio â'u partner, ond o ran dod â'r berthynas i ben, maent yn cael eu beichio â llai o faterion cyfreithiol yn aml yn gysylltiedig ag ysgariad.

Dyma rai manteision ac anfanteision cyffredin sy'n gysylltiedig â phartneriaethau domestig:



Manteision

  • Buddion partner domestig: Er y gallant amrywio, gall partneriaid domestig fwynhau buddion cymryd rhan ym mudd-daliadau eu partner fel yswiriant iechyd a bywyd, budd-daliadau marwolaeth, hawliau rhieni, dail teulu, a threthi.
  • Cydnabyddiaeth swyddogol o'u partneriaeth: Yn union fel priodas, mae'n bwysig cael eich cydnabod yn swyddogol ac yn gyfreithiol fel un sydd ag ymrwymiad i'r person arall.

Anfanteision

  • Nid yw partneriaethau domestig ar gael ym mhob gwladwriaeth: Er ei fod yn cael ei gydnabod mewn rhai dinasoedd, siroedd a gwladwriaethau, nid yw'n cael ei gydnabod ym mhob un ohonynt.
  • Bydd y buddion yn amrywio: Er y gallai fod rhai buddion i bartneriaid domestig, nid yw hyn yn gyson ar draws pob gwladwriaeth.