10 o'r Lleoliadau Priodas Cyfrinachol Gorau yn Iwerddon

10 o Mae Iwerddon yn cynnig rhai o'r lleoliadau priodas mwyaf prydferth y gallech chi ddod o hyd iddyn nhw erioed. O ysguboriau gwledig, plastai crand i erddi cudd. Os ydych yn chwilio am leoliad unigryw i ddweud, ‘Rwy’n gwneud,’ yna edrychwch ddim pellach na’r rhestr hon.

Yn yr Erthygl hon

Rydyn ni wedi rhoi 10 o'r lleoliadau priodas cyfrinachol gorau yn Iwerddon at ei gilydd i'ch ysbrydoli.

1. Stad Larchfield, Co. Antrim

Mae gan y lleoliad hwn y cyfan, o ardd furiog, i dŷ gwydr gwydr, ysgubor a stablau. Mae yna amrywiaeth o opsiynau, gyda'r lleoliad hwn yn gallu darparu ar gyfer partïon bach hyd at 150 o westeion.

Mae hon yn wir hafan cefn gwlad, yn cynnig y gorau sydd gan gefn gwlad Antrim i'w gynnig i chi. Bydd yn creu rhai lluniau priodas syfrdanol ac yn gadael eich gwesteion yn pendroni pam na chawsant eu priodas yma!

2. Castell Fanningstown, Swydd Limerick

Dyma'r lleoliad perffaith ar gyfer priodas agos yn Iwerddon. Wedi'i leoli yng nghefn gwlad Limerick, yn agos at faes awyr Shannon, mae gan y castell hwn hanes trawiadol sy'n dyddio'n ôl i'r 12fed ganrif.

Mae'r lleoliad hwn wedi'i drawsnewid yn dŷ preifat, sy'n ddelfrydol ar gyfer priodas atmosfferig fechan. Yr elopement Gwyddelig perffaith, mae'r castell hwn yn cynnig sawl ystafell dderbyn, lle bwyta awyr agored a gerddi hardd a fydd yn gwneud y snap priodas perffaith.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

3. Stad Inis Beg, Co. Cork

Ydych chi am gael teyrnasiad eich ynys eich hun ar eich diwrnod arbennig? Mae’r ystâd ynys breifat hon yn cynnig digonedd o leoliadau golygfaol i chi gan gynnwys cwt cychod, gardd furiog, gerddi suddedig a choetiroedd ar gyfer y cefndir perffaith i’ch diwrnod arbennig.

4. Clogwyn yn Lyons, Swydd Kildare

Clogwyn yn Lyons, Swydd Kildare Dathlwch eich undeb yn yr encil wledig hyfryd hon. Gyda digonedd o gefnlenni prydferth o'r Orendy i'r Felin.

Byddwch yn cael eich difetha gan ddewis ar gyfer eich seremoni. I goroni'r cyfan, mae gan y cwrt hyd yn oed bedair colomennod wen y gellir eu rhyddhau unwaith y byddwch yn selio'ch undeb â chusan.

5. Stad Drenagh, Swydd Derry

Mae Ystâd Drenagh yn lleoliad ysblennydd wedi'i leoli ar arfordir y gogledd. Mae’r trysor cudd hwn yn cynnig Gardd Lleuad teimlad boho gyda hen gerrig a phlanhigion crog, neu gallwch ddefnyddio moethusrwydd dramatig y plasty.

Os ydych chi awydd parti mawr ar ôl eich seremoni gallwch ddefnyddio pabell fawr yn yr Ardd Gudd, sy'n dal rhwng 100 - 200 o westeion.

6. Ysgubor Riverdale, Swydd Armagh

Dewiswch y fan hon i gael naws glyd, gwladaidd. Gallwch briodi yn The Arches, ysgubor sydd â golygfeydd allan tuag at y pwll trwy ‘dyllau awyru’ gwydr.

Nid yn unig hynny ond agorwch y drysau dwbl ac mae gennych chi ddec mawr, dros y dŵr lle gallwch chi fwynhau llonyddwch y pwll a chael cipluniau priodas unigryw.

7. The Carriage Rooms, Stad Montalto, Co. Down

Gallwch ddweud fy mod yn gwneud hynny yn un o ystadau preifat mwyaf blaenllaw Iwerddon. Mwynhewch y moethusrwydd a'r sylw i fanylion yn y gofod unigryw hwn a grëwyd yn hen stablau Fictoraidd ac ystafelloedd cerbydau'r ystâd fawreddog.

Bydd gennych amrywiaeth o leoliadau i ddewis ohonynt gan gynnwys y brif neuadd wledd gyda waliau brics agored diwydiannol, y felin lifio, a gerddi muriog tawel. Y ddihangfa ddelfrydol ar gyfer priodas wirioneddol wledig, arddull bohemaidd.

8. Mussenden Temple, Co. Derry

Y lleoliad trawiadol hwn yw'r lle mwyaf syfrdanol i briodi. Wedi'i leoli ar ymyl clogwyn gyda golygfeydd o'r môr, byddwch chi'n teimlo eich bod wedi camu yn ôl i amser ar ôl i chi ddod i mewn i'r adeilad hynod hwn.

Mae'r cynllun yn seiliedig ar Deml Vesta yn yr Eidal ac fe'i hadeiladwyd yn wreiddiol fel llyfrgell a ddefnyddir ar gyfer rhamantau cyfrinachol. Gall yr adeilad eiconig hwn ddal hyd at 100 o westeion ar gyfer seremoni a gallwch hyd yn oed drefnu i fwynhau derbyniad diodydd wedyn.

9. Theatr Smock Allet, Dulyn

Os ydych chi eisiau priodas yn ninas Dulyn yna edrychwch dim pellach na Theatr Smock Alley. Cafodd y theatr adnabyddus hon ei hadnewyddu’n ddiweddar ac mae’n cynnig cynfas gwag i chi ar gyfer eich diwrnod mawr.

Mae’r Neuadd Wledd epig yn wirioneddol yn olygfa i’w gweld, mae ganddi waliau brics agored, nenfwd plastr addurnedig a ffenestri lliw o fywyd y theatr fel eglwys yn y gorffennol. Yn y lleoliad hwn, rydych chi wir yn rhydd i arbrofi a chreu priodas eich breuddwydion.

10. Killruddery, Co. Wicklow

Wedi'i lleoli ar gyrion Bray, mae Kilruddery yn ystâd hanesyddol lle mae un o deuluoedd aristocrataidd olaf Iwerddon, Iarll ac Iarlles Meath yn byw.

Mae'r tŷ wedi'i adeiladu yn arddull Gothig Fictoraidd ac mae'r Orendy ar gael o'r newydd ar gyfer seremonïau priodas a digwyddiadau. Stad wirioneddol unigryw a fyddai'n rhoi rhediad am arian i Downtown Abbey.

Ranna ’: