10 Cam I Berthynas Hapus

10 Cam I Berthynas Hapus

Mae perthnasoedd yn heriol. Ac, ar ôl helpu cyplau i gloddio eu perthnasoedd am nifer o flynyddoedd, rwyf wedi darganfod ychydig o drysorau a all eich helpu i ddod yn hapusach â'ch partner a bod yn fwy cysylltiedig ag ef. Bydd yr acronym H-A-P-P-Y H-E-A-R-T-S yn eich atgoffa o bob pwynt.

1. H-Dal dwylo a chofleidio. Hyd yn oed os nad ydych chi'n cael rhyw, bydd dal gafael a chofleidio yn cynyddu eich endorffinau (y cemegau teimlo'n dda) a all eich tawelu a'ch cysylltu â'ch partner.2. A-Derbyn. Mae’r glaswellt yn aml yn wyrddach mewn porfeydd cyplau eraill ond, yn dawel eich meddwl, mae gan y cyplau hynny eu problemau hefyd. Canolbwyntiwch ar yr hyn sy'n gweithio yn eich perthynas, pam rydych chi'n caru'ch priod a sylweddolwch nad oes neb yn berffaith - gan eich cynnwys chi.

3. P-Power i ffwrdd a thiwnio i mewn. Os ydych chi a'ch partner yn wylwyr teledu brwd, trowch eich set i ffwrdd a chymryd eu tro yn tiwnio i'ch gilydd. Bydd mynd i mewn i'w byd o feddyliau a theimladau am ddim ond ychydig funudau yn gwneud iddynt deimlo bod rhywun yn derbyn gofal, gostwng eu straen a'u cysylltu â chi.

4. P-Chwarae. Gall perthnasoedd fod yn ddwys ac yn straen weithiau. FELLY, gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddigon o amseroedd hwyl o'ch blaen. Cynlluniwch deithiau bach, gweithgareddau awyr agored neu dim ond chwerthin amser yn y gwely gyda'ch gilydd. Mae chwarae a hiwmor yn bondio.

Gwyliwch hefyd: Sut i Ddod o Hyd i Hapusrwydd yn Eich Priodas

5. Y-Yell Dim Mwy. Mynegwch eich teimladau meddalach. Mae'n hawdd gwylltio'ch partner ond o dan y dicter mae'n llechu teimladau o friw, tristwch, gwrthod, ofn, unigrwydd, brad, cywilydd a gwrthod enwi ond ychydig. Bydd mynegi'r teimladau mwy agored i niwed yn gwahodd eich partner i gysylltu â chi.

6. H-Helpwch Eich Partner.Bydd gofyn i'ch partner a allwch chi roi nwy yn eu car, gwneud y golchdy neu lanhau cawell y caneri yn gwneud iddyn nhw deimlo fel eich bod chi'n ddwy ran o dîm. Mae bod yn feddylgar ac yn ystyriol yn ffyrdd rydyn ni'n dangos cariad.

7. E-ddisgwyl llai. Mae disgwyliadau yn achosi siom ac yn cael eu geni o “Shoulds.” Nid oes unrhyw “ysgwyddau” mewn perthnasoedd heblaw parch, gonestrwydd a charedigrwydd. Felly, os ydych chi'n credu y dylai'ch partner fynd â'r sothach, glanhau eu drôr hosan neu ddweud wrthych chi beth yw cogydd gwych, rydych chi'n sefydlu'ch hun ar gyfer rhywfaint o siom.

8. A-Caniatáu. Gadewch i'ch partner deimlo'n ddrwg. Peidiwch â cheisio trwsio eu hiselder, eu dicter na'u brifo. Os gwnaethoch ei achosi, ymddiheurwch. Os na, rhowch le iddyn nhw brosesu'r teimladau hyn. Unwaith y byddant yn eu deall, byddant yn teimlo'n well.

9. Ail-dawelu. Sicrhewch eich priod eich bod yn eu caru, eu hoffi a'u gwerthfawrogi. Bydd gwneud hyn yn ddyddiol yn gwella hapusrwydd eich perthynas yn gyflym.

10. T-Dywedwch y Gwir. Byddwch yn uniongyrchol. Os cawsoch eich magu mewn cartref lle roedd plant yn cael eu gweld ac yn cael eu clywed yn anaml, efallai y byddech chi'n cilio rhag dweud wrth eich partner sut rydych chi wir yn teimlo. Gall bod yn uniongyrchol fod yn beryglus ond gall gael yr hyn rydych chi ei eisiau i chi, creu bond agosach â'ch partner a'ch helpu chi i deimlo'n fwy grymus.

Ranna ’: