10 Ffordd i Adnewyddu Eich Priodas yn 2020

Ffyrdd o Adnewyddu Eich Priodas yn 2020

Yn yr Erthygl honMae'r Flwyddyn Newydd yn cynrychioli dechreuad newydd i gyplau. Gadewch eich problemau yn 2020 ac adnewyddwch eich priodas. Dewch yn agos eto, dewch o hyd i'r cariad eto, byddwch yn fwy gofalgar, deall a chofleidio angerdd. Am wybod sut? Mae deg ffordd i'w wneud isod.1. Gwnewch wiriad blynyddol

Gall gwiriad blynyddol atal problemau bach rhag dod yn anadferadwy. I berfformio gwiriad blynyddol, adolygwch y briodas gyda'i gilydd trwy nodi'r hyn sy'n gweithio, yr hyn nad yw'n gweithio a thrwsio'r hyn nad yw'n gweithio. Gosod popeth ar y bwrdd yw'r cam cyntaf i adnewyddiad ac mae'n rhoi cyfle i gyplau geisio cymorth os oes angen.

2. Golygu'ch cartref

Mae cartref i fod i fod yn lle tawel; y lle rydych chi am fod. Er mwyn tawelu hynny a gwneud eich cartref yn werddon, cymerwch unrhyw fesurau angenrheidiol sydd eu hangen i gael gwared ar straen. Gall hyn gynnwys treulio mwy o amser gyda'n gilydd, cael cyfres o sgyrsiau anodd i ddod i benderfyniad a / neu wneud rhai aberthau i sicrhau lefel hapusrwydd uwch. 2016 yw'r flwyddyn i oresgyn materion, esblygu ac adnewyddu'r briodas iach, hapus honno a gawsoch ar un adeg.3. Byddwch yn fwy presennol

Weithiau, yr holl anghenion priodas yw amser. Yn ogystal ag amser, gwnewch i'r amser hwnnw gyfrif. Mae cariad yn gofyn am faint ac ansawdd.

Pedwar. Intertwine unwaith eto

Gelwir priodas yn undeb am reswm. Ar ôl y briodas, mae priod yn sicr yn cydblethu ond dros amser mae hynny'n datod. I adnewyddu, mae'n rhaid i chi gydblethu eto. Gwnewch hynny trwy chwarae mwy o ran ym mywydau eich gilydd. Wrth gwrs rydych chi wedi cymryd rhan ers i chi fyw gyda'ch gilydd ond canolbwyntiwch fwy ar bethau y tu allan i'r cartref sydd o bwys i'ch un arwyddocaol arall. Mae dangos eich bod yn poeni yn cyfieithu i gariad.


lesbiad yn methu

5. Byddwch yn galonogol

Byddwch yn galonogolMae cefnogaeth yn hyrwyddo perthynas iach. Cymerwch ychydig eiliadau ychwanegol o'ch diwrnod i gynnig rhai geiriau calonogol i'ch cariad a chael ei gefn yn unig. Mae anogaeth a chefnogaeth yn gwneud rhyfeddodau.

6. Apelio at y synhwyrau

Er mwyn rhoi hwb i'ch priodas, gwnewch ymdrech ychwanegol i apelio at synhwyrau eich partner. Edrychwch yn dda iddo / iddi, gwisgwch hoff cologne neu bersawr eich priod, defnyddiwch gyffyrddiad tyner yn amlach a chadwch eich llais yn ddigynnwrf. Bydd y cyfan yn cynyddu eich atyniad a fydd yn cael ei sylw. Chi sydd i benderfynu beth a wnewch â'r sylw hwnnw.

7. Dechreuwch ofalu am eich bywyd rhywiol

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei gofio yw gwneud amser iddo, ei fwynhau a pheidiwch â bod ofn rhoi cynnig ar bethau newydd.

8. Defnyddiwch y gair ‘L’ yn aml

Mae adnewyddu priodas yn ymwneud â'r cariad felly dywedwch wrth eich priod eich bod chi'n ei garu ef / hi yn amlach. Mae clywed, “Rwy'n dy garu di' yn bwysig.


y ddau bartner yn cael salwch meddwl

9. Trwsiwch yr agwedd honno

Gadewch inni fod yn onest, mae gan bob un ohonom agwedd pan mae'n rhwystredig neu'n ddig, ond mae negyddiaeth yn rhywbeth y gall pob un ohonom gael llai ohono. Gweithiwch ar y ffordd rydych chi'n cyfathrebu trwy wynebu rhwystredigaethau gydag anian gyfartal. Mae'n cymryd ymarfer ond gallwch chi ei wneud.

10. Hug it allan

Yn hytrach na dod â gwrthdaro i ben ar nodyn negyddol, cofleidiwch ef. Sicrhewch eich anghytundeb, siaradwch amdano wrth i'r ddau ohonoch dawelu ac yna cofleidio'ch gilydd ar y diwedd. Dywed perthynas yn dilyn gwrthdaro, “Rwy’n dy garu hyd yn oed pan na fyddwn yn cyd-dynnu” ac yn helpu i atal drwgdeimlad.