Priodasau a Chynigion Blwyddyn Naid

246

Cwrteisi delwedd: mashable.comDaw Diwrnod Naid (Chwefror 29) unwaith mewn pedair blynedd ond mae rhai cyplau yn dal i ddewis y diwrnod hwn i briodi. Rhaid i gyplau sy'n priodi ar y diwrnod hwn gofio eu pen-blwyddi unwaith bob pedair blynedd gan ei gwneud hyd yn oed yn fwy arbennig. Fodd bynnag, mae yna lawer o draddodiadau sy'n gysylltiedig â phriodasau blwyddyn naid sy'n gwneud pobl yn ofergoelus am yr holl beth. Ond mae yna rai straeon cadarnhaol hefyd & hellip; Gadewch i ni ddarganfod.Traddodiadau a thu hwnt

Oeddech chi'n gwybod bod menywod yn cael caniatâd swyddogol, mewn rhai diwylliannau, i gynnig i ddynion ar Chwefror 29? Credir bod hyn yn dod â llawer o lwc dda.

Dynes yn cynnig dyn ar ddiwrnod naidCwrteisi delwedd: www.irishcentral.com

Yn ôl hen draddodiadau Gwyddelig, mae menywod yn cael y cyfle perffaith i fynd i lawr ar eu gliniau a chynnig i ddyn ar ddiwrnod naid. Gelwir hyn yn Ddiwrnod Sadie Hawkins. Mae'r traddodiad hwn yn mynd yn ôl i gannoedd o flynyddoedd hyd yn oed pan na chydnabuwyd y flwyddyn naid gan gyfraith Lloegr ac nad oedd ganddi statws cyfreithiol.

Yn nodweddiadol mae'n rhaid i ferched sengl aros i ddynion eu gofyn allan; mae'r diwrnod hwn fodd bynnag yn ei gwneud hi'n wahanol iddyn nhw. Credir bod cywirodd y flwyddyn naid yr anghysondeb rhwng y flwyddyn galendr (365 diwrnod) a'r amser y mae'n ei gymryd i'r ddaear gwblhau un orbit o'r haul (365 diwrnod a 6 awr), roedd yn gyfle i fenywod drwsio traddodiad a oedd yn un -sided ac annheg.Cyplau sy'n priodi ar ddiwrnod y naid

Mae llawer o gyplau o'r farn bod y syniad o gael eich taro ar y diwrnod arweiniol yn apelgar iawn. Penderfynodd Hazel Smith a Keith Webb briodi ar y diwrnod hwn ar ôl dyweddïo ar y Nadolig. “Roedd yn apelio at ein synnwyr digrifwch. Dim ond unwaith bob pedair blynedd y bydd ein pen-blwydd. Os anghofiaf ar ôl hynny, ni fydd fy mywyd yn werth ei fyw ”. Meddai Keith a chwerthin.

Dyma rai cyplau blwyddyn naid a ddathlodd eu pen-blwyddi yn llawen eleni:

1. Lara a Nicholas, Efrog Newydd
cost ysgariad diwrthwynebiad

Lara a Nicholas york newydd

Cwrteisi delwedd: mashable.com2. Brian a Christopher, Efrog Newydd

Brian a christopher york newydd

Cwrteisi delwedd: mashable.com

3. Tom a Lucy, Rhydychen UDA

Tom a Lucy Rhydychen UDA

Cwrteisi delwedd: mashable.com

4. Krystel a Rondell, Efrog Newydd

Krystel a rondell york newydd

Cwrteisi delwedd: mashable.com

Dim ond rhif yw dyddiad y briodas wedi'r cyfan; ond mae pob diwrnod mor arbennig â phob cwpl.