14 Syniadau Anrhegion Gorau Groomsman

14 Syniadau Anrhegion Gorau Groomsman Gall prynu anrheg fod yn dasg ddiflas. Mae rhoddion yn dangos faint rydych chi'n gwerthfawrogi'r person nesaf ac mae hynny'n unig yn ddigon i achosi pryder wrth brynu un.

Yn yr Erthygl hon

Fodd bynnag, o ran syniadau anrhegion cŵl groomsmen, dylai rhai anrhegion fod yn ddigon i adael argraff dda. Gan gadw tueddiadau newydd i ystyriaeth, dyma’r 14 anrhegion groomsman gorau ar gyfer eich bechgyn.Syniadau Rhodd Groomsmen Gorau

1. oriorau

Roedd yn rhaid i'r rhestr gael ei chychwyn gan un o'r anrhegion clasurol gwastwr gorau. Mae oriawr dda yn para am amser hir. Mae'n atgof da bob tro mae'r person yn gwisgo'r oriawr. Gallwch fynd gam ymhellach trwy addasu, er enghraifft ysgythru eu henw yn yr oriawr i'w wneud yn fwy personol.

2. Waledi

Wrth siarad am bara'n hir, mae waled dda yn enghraifft arall o anrhegion priodfab gorau, ond mewn gwirionedd ymarferoldeb y peth sy'n ei wneud yn un o'r goreu groomsmen rhoddion syniadau ar gyfer eich dyn gorau.

3. Tracwyr ffitrwydd

Os yw'ch cyfaill yn fawr o ran cadw ei siâp ei hun, mae olrheinwyr ffitrwydd yn un o'r anrhegion groomsmon gorau y gallai rhywun feddwl amdano, a thra byddwch chi yno, beth am ei wneud yn ddau mewn un trwy roi oriawr smart, gan gyflawni'r ddau, y angen oriawr dda a thraciwr ffitrwydd da.

4. tanwyr

Ysmygwr neu beidio, mae taniwr classy yn anrheg gŵr bonheddig perffaith. Byddech chi'n synnu pa mor aml mae'n dod yn ddefnyddiol hefyd, felly nid dosbarth yn unig mohono. Unwaith eto, gellir cymhwyso addasu yma hefyd.

5. Blwch offer

Gadewch i ni fod yn real, pa ddyn nad oes ganddo offer. Offer a ddefnyddir fel arfer i ymyrryd â char, gan ddefnyddio eu harbenigedd technegol, efallai nad yw'n ymddangos yn llawer, ond anrhegion groomsmen mae'r rhain yn cael eu gwerthfawrogi yn hirach nag y gallwch chi ddychmygu. Gallwch chi gamu i fyny trwy roi'r offer iddynt.

6. Sbectol

Mae Ray-gwaharddiad da, yr un sy'n mynd gyda'ch cyfaill, yn iawn - efallai nad yw wedi'i ddiffinio'n dda, ond mae sbectol yn dod ar gyfer pob math o wyneb. Ni all pawb fforddio pâr da o sbectol, ond os gallwch chi, ystyriwch hynny.

7. Dillad/Sgidiau

Esgidiau Dillad Wrth brynu dillad i chi'ch hun, y cwestiwn sy'n peri gofid yn aml yw, a fydd hyn yn edrych yn dda arnaf. Anrhegion groomsmen bydd fel hyn yn profi synnwyr ffasiwn i chi, ond weithiau erthygl dillad da (crysau, pants, teis), neu bâr o esgidiau da yw'r unig beth y gall dyn ofyn amdano.

8. Cologne

Mae arogleuon yn ennyn atgofion, bydd arogl da yn ysgogi atgofion da. Os ydych chi'n arogli'n dda, rydych chi'n dod i ffwrdd ar unwaith fel dyn hawdd mynd ato a pherson hawddgar.

9. Llyfr

Gall y wybodaeth neu'r profiad y gall rhai llyfrau ei roi fod yn amhrisiadwy, os yw eich priodfab yn ddarllenwr cyson, ystyriwch brynu eich hoff lyfr iddyn nhw.

10. Celf greadigol

Boed yn baentiad, neu'n rhywbeth wedi'i bersonoli. Os yw'n baentiad, mae'n hongian ar y wal bron am byth. Ni all pawb werthfawrogi celf, ond i'r rhai sy'n gwneud hynny, mae'n wirioneddol anrheg groomsmen hynod.

11. henaint

Mae eitem hen ffasiwn yn ein hatgoffa o'r hen amser, gall fod yn unrhyw beth o gar i oriawr, i botel o win da.

12. Set gwr bonheddig

Pam mynd gyda dim ond un eitem, iawn? Beth am y set gyfan. Wel, fel arfer mae set gŵr bonheddig yn cynnwys siwt, ysgafnach, cot dda, hancesi ac ati ac ati ond ewch â'ch diffiniad o ŵr bonheddig, taflwch unrhyw beth yr ydych yn edrych yn ffit i'w gael. profiad gwr bonheddig llawn.

13. Camera

Beth am roi rhywbeth i gofnodi'r eiliadau gwerthfawr hynny. Fe allech chi fynd ag unrhyw beth sy'n ymwneud â thechnoleg, ond efallai mai camerâu yw'r rhai symlaf ond mwyaf effeithiol. Mae’n rhywbeth arbennig ac yn rhywbeth i’w gofio.

14. Pecyn profiad

Os ydych chi'n adnabod eich priodfab yn ddigon da, weithiau mae profiad da yn well na phethau materol, mewn gwirionedd y rhan fwyaf o'r amser, bydd cof da yn anrheg llawer gwell. Treuliwch ychydig o amser, cynlluniwch y parti perffaith, ewch ar daith, ewch i baragleidio, neidio o awyren, nofio gyda siarcod, gwnewch hi mor hwyl â phosib, unrhyw beth a fydd yn gadael marc (yn ymarferol) am y blynyddoedd i ddod.

Ranna ’: