15 Syniadau Dyddiad Dan Do Rhamantaidd ar gyfer Cyplau Nad Ydyn Nhw Netflix a Chill

15 Syniadau Dyddiad Dan Do Rhamantaidd ar gyfer Cyplau Nad Ydyn Nhw Netflix a Chill

Yn yr Erthygl hon

“Netflix a Chill?” Ymddengys mai dyna'r term trefol modern ar gyfer gweithgareddau cwpl dan do neu ddyddiad tŷ y dyddiau hyn.Mae marathon cyfres / ffilm Netflix yn swnio'n hwyl ac weithiau mae Netflix ac oer yn arwain at rai seibiannau masnachol ager poeth, ond ar ôl ychydig, mae'n dod yn drefn arferol ac yn ddiflas.

Mae'n anoddach meddwl am syniadau dyddiad hwyl dan do na meddwl am weithgareddau dyddio posib eraill yn unig. Mae'r cyfleusterau cyfyngedig mewn tŷ arferol (straen ychwanegol ar normal) yn gorfodi'r cwpl i fod ychydig yn fwy creadigol.

Dyma syniadau nos dyddiad dan do i ychwanegu amrywiaeth at eich “syniadau Netflix and date date”

1. Trefnwch gystadleuaeth goginio

Dewch â'ch cynhwysion eich hun a synnwch eich partner gyda'ch sgiliau coginio.

Dylai'r dysgl fod yn rhywbeth unigryw (neu'n fwy o rywbeth na cheisiodd yr un ohonoch o'r blaen).

Mae un partner yn gwneud y prif gwrs, tra bod y llall yn gwneud y llestri ochr ac yna'n newid rolau y tro nesaf. Os nad oes gennych unrhyw sgiliau coginio gwyliwch fideo youtube am y ddysgl rydych chi am ei gwneud a'i hymarfer.

2. Ioga

Mae'n un o'r syniadau nos dyddiad dan do syml iawn hynny, trowch y teledu ymlaen, Youtube, neu chwarae fideo o hyfforddwr ioga a cheisio ei ddilyn.

Os ydych chi a'ch partner eisiau rhywbeth mwy corfforol, yna ceisiwch gic-focsio neu aikido. Gwnewch yn siŵr i gwrandewch yn ofalus gan yr hyfforddwr a ymarfer y rheol diogelwch yn gyntaf .

Gwyliwch hefyd:

3. Adeiladu bwrdd charcuterie wedi'i deilwra

Gwnewch eich ymchwil a dewch o hyd i'r cannoedd o ddanteithion y gallwch eu hychwanegu at a bwrdd deli .

Siaradwch â'ch partner am eich dewis ac yna ei adeiladu. Pârwch ef gyda'ch hoff win coch neu wyn a mwynhewch flas y nos gan brofi pob darn. Rwy'n siŵr y gall cwpl ddod o hyd i ffyrdd mwy creadigol o fwyta bwyd bys a gwin.

4. Chwarae ar-lein

Chwarae ar-lein

Partnerwch gyda'ch priod i gael syniadau rhamantus i gyplau a chwarae gêm ar-lein gyda'ch gilydd.

Ar gyfer syniadau dyddiad dan do fel yr un hwn gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddigon o pizza a chwrw wrth law.

Os nad oes gan yr un ohonoch ddiddordeb mewn gemau, yna casglwch luniau o bob un neu gyda'ch gilydd o'ch ffonau a'ch cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a chwarae gyda nhw gan ddefnyddio gwasanaethau golygu lluniau ar-lein.

5. Canu gyda'n gilydd

Rhag ofn nad ydych chi'n ymwybodol, mae yna nawr apiau carioci symudol allan yn y farchnad. Mae'r gweddill yn hunanesboniadol, ond awgrymaf gael awgrymiadau yn gyntaf gyda'ch hoff ddiod cyn i chi roi cynnig ar un o syniadau dyddiad y cwpl hwn.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud deuawd. Os nad hwn yw un o'r syniadau dyddiad dan do gorau y gall unrhyw un feddwl amdano, nid wyf yn gwybod beth sydd.

6. Trinwch eich gilydd i dylino

Youtube yw eich ffrind a gall ddod yn ddefnyddiol iawn pan fyddwch chi am roi cynnig ar syniadau dyddiad dan do hwyliog gyda'ch un arwyddocaol arall.

Dysgwch driciau'r grefft, prynwch olewau hanfodol, yna arbrofwch ar eich gilydd. Mae'n sgil a fydd yn ddefnyddiol yn y pen draw hyd yn oed os na fyddwch chi'n dod at eich gilydd.

Dyma un o'r syniadau dyddiad dan do mwyaf rhamantus ar y rhestr hon.

7. Teithio rhithwir

Mae yna fideos o ffynonellau drôn 4K o lleoedd hardd ac anghysbell ar y ddaear . Gwyliwch nhw gyda'i gilydd fel cwpl ac ymlaciwch.

Gallwch hefyd geisio chwarae gêm a dyfalu'r lleoliad a bydd y collwr yn gwneud unrhyw beth y mae'r enillydd yn ei ofyn. (Bydd y peth tylino'n gynharach yn talu ar ei ganfed ar unwaith.)

8. Trosi'r twb yn faddon swigod jacuzzi

Dyma a gweithdrefn gam wrth gam ar sut i droi unrhyw dwbiau ymolchi yn jacuzzi.

Gan dybio mai dim ond un person yw'r baddon, ni ddylai hynny fod yn broblem i gwpl agos atoch. Peidiwch ag anghofio'r siampên. Mae hwn yn swnio fel un o weithgareddau dan do’r cyplau ‘sexiest’, onid ydyw?

9. Chwarae gêm fwrdd fodern

Chwarae gêm fwrdd fodern

Un o’r syniadau dyddiad dan do da a fyddai’n cloddio’n ddwfn i psyche y cwpl ac yn dysgu mwy am ei gilydd yw chwarae “ Cardiau yn erbyn Dynoliaeth . '

Os nad oes gennych ddec ohono, yna chwaraewch fersiwn ar-lein o Who Wants to Be a Millionaire or Jeopardy.

10. Gwyliwch Ted TV

Chwarae ar-lein

Mae rhai cyplau ychydig yn rhy ddifrifol ar gyfer syniadau dyddiad rhamantus . Os ydych chi'n dod o dan y categori hwn, efallai y bydd gwylio Ted TV gyda'i gilydd yn bywiogi'ch noson.

Gan eich bod yn ei wylio ynghyd â rhywun, ceisiwch wylio rhywbeth ysgogol.

11. Chwarae gyda theganau plant

Efallai ei fod yn swnio'n rhyfedd yn y rhestr o syniadau rhamantus, ond mae'n syniad dyddiad dan do ciwt mewn gwirionedd i brynu teganau yr ydych chi wedi bod eisiau eu chwarae erioed, ond ni wnaeth eich rhieni erioed brynu un i chi.

Efallai y bydd chwarae gyda'i gilydd gyda theganau yn swnio'n rhyfedd wrth siarad am syniadau dyddiad dan do, ond mae'n hwyl a bydd yn cloddio'n ddwfn i psyche eich plentyndod.

Os na allwch fforddio'r teganau hynny, gwyliwch gartwnau o'ch oes. Rhaid rhoi cynnig arni yn y rhestr o weithgareddau dan do hwyliog i gyplau.

12. Creu rhestr bwced “Pan fyddwn yn priodi”

Hoffwch ymchwil o ddifrif a defnyddiwch Google i syniadau siop ffenestri. Rydych chi'n ei wneud nawr, yr un peth ydyw, heblaw gyda'ch partner am ddyddiadau dan do hwyliog.

13. Ail-greu prom

Fel un o'r gweithgareddau dyddiad dan do cŵl a gwallgof, dyma un o'r rhai unigryw.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwisgo'r rhan yn gyflawn gyda phwnsh pigog a'r holl ganeuon yn ystod eich dyddiau ysgol uwchradd y gallwch chi eu cofio.

13. Gwyliwch brofiad ysbrydion brawychus Youtube

Google yw eich ffrind mewn gwirionedd. Nhw (nawr) sy'n berchen Youtube gyda llaw.

Nid yw syniadau rhamantus dan do ar gyfer cyplau at ddant pawb. Mae rhai yn hoffi dash o dywyllwch a bwganod. Felly gwyliwch ffilm frawychus gyda'n gilydd sy'n llawn oerfel, colledion a gwefr ymyl y sedd!

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gosod y naws trwy ddiffodd y goleuadau a goleuo arogldarth. Peidiwch â defnyddio canhwyllau (gallai achosi damweiniau anffodus).

Dyma un o'r syniadau dyddiad dan do hynny ar gyfer cyplau y byddech chi efallai'n penderfynu parhau i wneud neu byth eu gwneud eto ar ôl rhoi cynnig arni unwaith.

14. Chwarae gyda Google

Nid oes diwedd ar yr hyn y gallwch chi ei wneud gyda Google, dysgu sut i ddweud pethau rhamantus a budr mewn 20 o wahanol ieithoedd gan ddefnyddio Google Translate ac adnoddau ar-lein eraill.

Pwy a ŵyr y byddech chi'n hoffi'r gweithgaredd hwn yn ormodol ac yn dod yn ieithyddion (o leiaf ar gyfer llinellau codi drwg).

15. Dysgu sgil newydd gyda'ch gilydd

Os yw ieithoedd yn rhy ddiflas i chi, ceisio dysgu sut i chwarae'r gitâr neu unrhyw offeryn cerdd syml arall.

Gwnewch hynny gyda'n gilydd a gweld pwy all ddod yn arbenigwr yn gyntaf. Mae'n un o'r rheini mewn gwirionedd syniadau dyddiad ciwt dan do y byddwch yn sicr yn eu mwynhau.

Gall dyddiadau aros gartref fod mor hwyl â mynd ar noson allan gyda'ch partner os ydych chi'n gwybod sut i fod yn greadigol.

Mae yna adegau pan nad yw'r tywydd yn cydweithredu'n ddigon da i deithio a chael dyddiad iawn. Gall syniadau dyddiad dan do fod yr un mor hwyl, agos-atoch, (drud), a gwobrwyo heibio dim ond gwylio marathon ffilm os ydych chi'n ddigon dychmygus.

Ranna ’: