28 Memes Priodas Doniol i Wneud Eich Diwrnod

28 Memes Priodas Doniol i Wneud Eich Diwrnod

Mae llawer o bobl, yn enwedig dynion, yn ofni priodas. Maent yn ofni'r union syniad o gael eich cadwyno i un fenyw a bod â chyfrifoldeb mawr a allai ymyrryd â'u nodau. Dyma rai memes priodas gwych i helpu i leddfu ofn priodas.

“Meme priodas perffaith!”

Dyna un o achosion sylfaenol pam mae cyplau yn torri i fyny. Mae llawer o ferched yn tueddu i gamddeall yr hyn y mae dyn ei eisiau mewn perthynas. Llawer o weithiau, maen nhw eisiau partner tlws neu ddim ond rhyw. Wrth gwrs, y dyn sydd ar fai am eu harwain ymlaen, a bai’r fenyw yw cwympo amdani.

Yn yr oes sydd ohoni o ddynion gwan a menywod cryf, nid dyna'r norm mwyach. Mae pethau'n mynd y ddwy ffordd y dyddiau hyn.

Yn enwedig os edrychwch ar memes priod fel un.

Mae'r fenyw fodern a'r mudiad ffeministaidd yn sicr wedi symud ymlaen llawer. Yna eto, mae'r rhan fwyaf ohono oherwydd bod llawer o ddynion yn wan mewn gwirionedd.

Felly ni allwch feio menywod am fod eisiau newid. Yn enwedig gan fod stigma hen forwyn yn dal i hongian dros eu pennau.

Rwy'n dyfalu nad yw stigma'n mynd i ffwrdd dros nos. Ond yna eto, mae llawer o ferched yn tyfu i fyny yn meddwl eu bod nhw'n Dywysoges a bydd Prince Charming yn dod i'w sgubo oddi ar eu traed.

Falch fod rhywun o'r diwedd wedi ceisio trwsio hynny gyda meme priodas ddoniol. neu beidio & hellip;

Pam fod priodas mor gymhleth?

Priodas, perthynas, cariad & hellip; mae mor syml nes ei fod yn gymhleth. Dyna pam mae rhai o'r pethau lleiaf a wnaeth pobl erioed yn gysylltiedig ag unrhyw un o'r rhesymau hynny. Dywedodd Sigmund Freud hynny mae craziness yn deillio o rwystredigaeth rywiol .

Yna eto, mae priodas ei hun yn wallgof & hellip;

Y gwir yw, mae'n ymwneud â phersbectif yn unig. Hyn meme bywyd priod mae cryn dipyn yn ei grynhoi.

Y rheswm pam ei fod yn gymhleth oherwydd ei fod yn golygu llawer o wahanol bethau yn dibynnu ar safbwynt unigolyn. Ond mewn gwirionedd, mae priodas yn syml, oherwydd dyna rydych chi'n credu ydyw.

Gall fod yn fyd cyfan i chi & hellip;

Gall fod yn drysor a hellip mwyaf i chi;

Eich perthynas bwysicaf & hellip;

Nod bywyd & hellip;

neu fywyd ei hun & hellip;

Neu felltith & hellip;

Felly a yw priodas yn gymhleth neu'n syml? Mae'n ddau. Dyna pam ei fod mor ddoniol.

Edrych ar Brightside y Fargen Briodas

Mae yna bethau yn y byd hwn a fydd, er gwaethaf eich ymdrechion gorau, yn dal i ddigwydd, fel Arlywydd Gweriniaethol neu Gyngres y Democratiaid. Mae'r comedi a fydd yn dod allan o rywbeth felly yn gwneud swyddi digrifwyr yn haws.

Gellir dweud yr un peth am barau priod. Yn enwedig os yw'r wraig yn wallgof. Dyma gwpl o awgrymiadau.

Oherwydd mewn gwirionedd & hellip;

Felly dim ond gadael iddo fod. Y rhai memes cwpl dim ond adlewyrchu'r hyn y mae'n rhaid i bob dyn priod fynd drwyddo bob dydd o'u bywyd.

Ond peidiwch â phoeni, mae yna ochr ddisglair i bopeth bob amser. Mae'n rhaid i chi ei chyfrif i maes.

Peidiwch â phoeni amdano, byddwch chi'n gallu chyfrif i maes. 'Ch jyst angen i chi wneud yr hyn y mae gwŷr trwy gydol hanes wedi ei wneud i'w drwsio.

Oni ddywedais i fod priodas yn syml? Mae'n un o'rmemes priodas perffaith iddoi atgoffa dynion mae yna ochr ddisglair i bopeth, priodasau wedi'u cynnwys. Gallant fyw'n hapus byth wedyn.

Dyma'r pethau tylwyth teg pethau wedi'u gwneud o & hellip;

Cael Eich Cacen Briodas a'i Bwyta'n Rhy

Mae'n swnio fel bod pob meme priodas allan yna yn dweud bod bywyd i gyd yn eirin gwlanog i'r wraig, ac mae'r gŵr yn byw yn uffern. Efallai bod hynny'n wir ar y cyfan, ond mae'n fwyaf tebygol oherwydd bod dynion yn gwneud memes gwell na menywod.

Peidiwch â phoeni amdano, mae yna ferched allan yna a all gadw eu cachu gyda'i gilydd.

Ond arhoswch yn wyliadwrus & hellip;

Rhain memes am briodas yn ychydig iawn o wybodaeth a fydd yn caniatáu ichi gysgu'n gadarn yn y nos, felly ni fyddwch yn deffro a gweld y rhai iau yn cael eu twyllo.

Neu penderfynwch wneud rhywbeth arall heblaw cysgu.

Felly dyma tidbit arall i chi. “Peidiwch â chael eich dal.”

a rhag ofn i chi wneud hynny, “Dinistriwch y dystiolaeth!”

neu byddech chi'n dod i ben fel hyn & hellip;

Pâr memes am briodas yn debyg i gasgliad o wersi bywyd a all arwain person tuag at ganlyniad heddychlon a dymunol. Fel Desiderata Max Ehrmann , mae'n brydferth ac yn ddi-amser.

Dyma enghreifftiau eraill o straeon hyfryd ac oesol o femes priodas a allai fod yn wers gydol oes i ddynion yn y pen draw.

Dyma gwpl arall & hellip;

A bod yn deg, nid bai'r wraig yw hi bob amser pan fydd pethau'n wallgof weithiau. Rwy'n golygu bod yna dipyn o briodasau memes sydd hefyd yn helpu menywod i gael gwell priodas.

Dyma enghraifft.

Dyma ychydig mwy & hellip;

Weld, nid yw mor anodd. Mae yna ffyrdd i ferched chwerthin am galedi priodas hefyd. Mae'n rhywiaethol meddwl mai dim ond dynion sy'n cael amser caled mewn sefydliad priodasol.

Mae'n mynd y ddwy ffordd, mae yna lawer o weithiau pan fydd menywod yn cael pen byr y ffon, yn enwedig os oes rhaid iddyn nhw fod yn deyrngar i'r ffon fer honno tan ddiwedd eu hoes. Gall arwain at briodas heb ei chyflawni.

Peidiwch ag anghofio'r hyn a ddywedodd Freud am rwystredigaethau rhywiol.

Ond nid yw priodas cynddrwg ag yr hoffai'r swydd hon adael ichi gredu. Mae'r memes priodas doniol mae casglu yma'n rhoi troelli comedig ym mywydau beunyddiol pobl briod.

Os yw'n well gennych rywbeth fel hyn, byddai hynny'n iawn.

Mae yna briodasau da a phriodasau gwael. Mae yna ysgariadau da a rhai ofnadwy hefyd. Mae pob un ohonynt yn fusnes difrifol ac yn ddoniol yn eu ffordd eu hunain. Efallai ei fod yn sarhaus i rai pobl, ond nid oes gan y rhai sy'n edrych ar ochr ysgafnach pethau grychau erbyn eu bod yn 24 oed.

Mae chwerthin bach yn mynd yn bell. Memes doniol am briodas help gyda hynny. Wedi'r cyfan, mae priodas dda yn llawn hwyl, chwerthin, a llawer o gariad. Mae'r meme priodas hwn yn ei ddisgrifio'n berffaith.

Ranna ’: