8 Syniad Rhodd Dychwelyd Rhyfeddol i'ch Gwesteion Priodas

8 Syniad Rhodd Dychwelyd Rhyfeddol i

Yn yr Erthygl honEich priodas yw un o'r profiadau mwyaf yn eich bywyd. Ac mae'n naturiol eich bod chi am ei gofio - o'r amser y gwnaethoch chi a'ch partner ddechrau cynllunio'r briodas hyd ddiwedd y dathliadau yn ystod eich derbyniad - cyhyd ag y gallwch. Rydych chi am gael eich amgylchynu gan bobl sy'n annwyl i chi, ac rydych chi am iddyn nhw gofio rhannu eich eiliad fwyaf arbennig hefyd. Dyna beth yw pwrpas cofroddion!

Ond mae'n rhaid i ni i gyd gyfaddef y bu un (neu ddwy neu ormod) o weithiau inni dderbyn cofroddion nad oeddem yn hollol awyddus i'w cadw. Oni bai mai dim ond teulu a ffrindiau agos sydd gennych ac na fyddent yn meindio arddangos llun ohonoch chi a'ch priod neu addurn nad yw'n mynd yn dda gydag addurn eu cartref, arhoswch i ffwrdd o geidwaid cawslyd braidd. Gwnewch yn siŵr nad yw eich priodas yn ffafrio yn y garej (neu'n waeth, y sbwriel) trwy chwilio am rai sy'n anghonfensiynol ond nad ydyn nhw'n sugno. Ddim yn gwybod ble i ddechrau? Dyma wyth i ddewis ohonynt.


addunedau priodas cyfoes

1. Amserlen

Byddan nhw'n cofio amdanoch chi pryd bynnag maen nhw'n ei ddefnyddio, a byddan nhw'n diolch i chi am ei roi. Mae aros ymrwymiadau prydlon a chyflawni ar amser yn bwysig i bawb, felly mae hynny'n gwneud clociau, oriorau neu unrhyw ddarn amser sydd wedi'i ddewis â llaw yn anrheg wych. Tra'ch bod chi am iddyn nhw gofio'ch diwrnod arbennig a meddylgarwch eich plaid, ni fyddech chi eisiau plastro'ch llythrennau cyntaf a'ch dyddiad priod na dyddiad eich priodas ar y clociau. Mae'r anrheg hon yn anrheg unigryw sy'n dweud wrthynt eich bod yn ddiolchgar am yr amser gwerthfawr a roesant i rasio achlysur pwysicaf eich bywyd - eich priodas.Mae clociau, oriorau neu unrhyw ddarn amser sydd wedi

2. Sbectol haul

Mae sbectol haul nid yn unig yn ymarferol ond hefyd yn chwaethus. Eu gwisgo yw'r ffordd hawsaf o jazz i fyny unrhyw edrychiad. Ewch am siapiau clasurol sy'n gweddu i'r mwyafrif o siapiau wyneb fel aviators a wayfarers. Maen nhw orau ar gyfer pan fyddwch chi'n cael priodas haf, ond gellir defnyddio sunnies hefyd trwy'r flwyddyn. Ewch â hi yn uwch trwy roi casys sbectol haul gyda llythrennau cyntaf y gwestai wedi'u hysgythru neu eu hargraffu arnynt.

3. Succulents

Mae planhigyn y gallant ei drysori a'i dyfu yn bendant yn rhywbeth yr ydych am ei ystyried. Mae gofalu am blanhigyn, ar wahân i fod yn ffordd giwt o gofio'ch priodas, yn weithgaredd therapiwtig. Hefyd, mae suddlon yn addurniadau cartref gwych.4. Balmau gwefus

Nid oes unrhyw un yn hoffi gwefusau wedi'u capio. Diolch i'ch gwesteion am ymuno â chi ar eich diwrnod arbennig a'ch bod yn poeni am iechyd eu gwefusau trwy roi balmau gwefus wedi'u personoli iddynt. Dewiswch flas sy'n debyg i'r pwdin a weinir yn eich priodas fel y byddan nhw'n cofio'r eiliadau hwyl y gwnaethoch chi eu rhannu yn ystod eich diwrnod arbennig bob tro maen nhw'n swipio'r balm ymlaen.


sut i ddangos gwerthfawrogiad i'ch gwraig

Balmau gwefus

5. Cyfnodolion

Bydd rhywbeth y bydd angen cyfnodolyn neu lyfr nodiadau arno bob amser. Yn lle llyfr nodiadau syml, serch hynny, gwnewch yn siŵr bod ganddo gyffyrddiad bach iawn o'ch priodas ag ef o hyd. Dewiswch un yn lliw thema eich priodas. Ysgrifennwch enw eich gwestai mewn caligraffeg ar y clawr i roi cyffyrddiad personol iddo. Gallwch hyd yn oed geisio cael y tudalennau wedi'u hargraffu gyda monogram o'ch llythrennau cyntaf chi a'ch priod ar gyfer y coffa unigryw hwnnw o'ch priodas.6. Bagiau neu godenni cyfleustodau

Rydych chi'n falch eu bod nhw wedi teithio yr holl bellter i'w gyrraedd i'ch derbyniad priodas. Nawr, rhowch rywbeth iddyn nhw y gallant ei ddefnyddio a chofiwch chi bob tro maen nhw'n teithio. Mae bagiau cyfleustodau, codenni defnyddiol neu gitiau teithio yn staple i'r rhai sydd bob amser yn byw allan o gês dillad, ar gyfer gwaith neu hamdden a hyd yn oed i'r rhai nad ydyn nhw'n teithio'n rhy aml ond sy'n sicr yn gallu defnyddio bagiau a chitiau. Rhowch rywbeth iddyn nhw y gallant ei ddefnyddio'n aml i gael stwff llai anniben a mwy trefnus gartref.

Mae bagiau cyfleustodau, codenni defnyddiol neu gitiau teithio yn syniad anrheg gwych7. Coasters

Rhowch rywbeth y byddan nhw'n ei garu a'i ddefnyddio am amser hir i'ch gwesteion sy'n hoff o de. Os nad yw rhai o'ch gwesteion yn yfwyr te, bydd hyn yn sicr yn gwneud iddynt godi'r arfer. Bydd coaster yn eitem anrheg ddoeth ar gyfer gorffwys y diodydd arnynt ac amddiffyn wyneb eu bwrdd rhag staeniau. Hefyd, mae'n creu eitem wych y gellir ei chasglu. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi rhywfaint o feddwl i mewn i godi rhai hardd sy'n arddangos eich synnwyr esthetig chwaethus.

Mae matiau diod yn eitem rhodd cyfleustodau uchel

8. Mwgiau

Er nad yw mygiau'n swnio'n atyniadol, maen nhw'n hynod ddefnyddiol. Yr allwedd i wneud mwg fel ffafr briodas i beidio â sugno yw dewis dyluniad clasurol. Cadwch yn glir o'r cawslyd. Ewch am lân. Gallwch chi bersonoli hefyd trwy gael mygiau sydd â llythyr wedi'u hargraffu arnyn nhw a rhoi un i'ch gwesteion sy'n cyfateb i lythyren gyntaf eu henw.

Mae cymaint o ffafrau priodas a all fod yn hoff bethau eich gwesteion yn y pen draw. Rhowch rywbeth defnyddiol iddyn nhw a byddan nhw'n cofio amdanoch chi cyhyd â'u bod nhw'n defnyddio'ch cofrodd.