Awgrymiadau Parti Nadolig i Blant: Sut i Greu Hud yn y Cartref

Awgrymiadau Parti Nadolig Plentyn: Sut i Wneud Hud yn y Cartref Mae amser mwyaf Nadoligaidd y flwyddyn bron yma! Tra bod ein synhwyrau wedi’u gorlifo gan arwyddion y Nadolig, mae ein meddyliau’n troi at sut y gallwn ddathlu gyda’n gilydd gyda theulu a ffrindiau.

Yn yr Erthygl hon

Mae cymaint o opsiynau a syniadau parti Nadolig i blant, o deithio i gynnal parti Nadolig llawen iawn yn eich cartref.Meddyliwch am wneud ysgytlaeth yn ddiweddarach a darllenwch am bum syniad ar gyfer gweithgareddau parti Nadolig i blant y bydd unrhyw un sy’n cymryd rhan yn eu caru.

Ewch am barti Nadolig pob oed

Ledled y byd, mae pobl yn dathlu Noswyl Nadolig trwy ymgynnull fel teulu. P’un a yw pobl yn rhoi anrhegion neu’n mynd i ddinas bell, mae hwn yn adeg o’r flwyddyn i deuluoedd ddod at ei gilydd mewn un man.

Efallai eich bod yn meddwl ei bod yn heriol trefnu digwyddiad sy’n diddanu plant ac oedolion ar yr un pryd, ond mae’n bwysig meddwl am syniadau ar gyfer partïon Nadolig sy’n sicrhau bod pawb yn cael amser da.

Syniadau gorau 5 parti gwyliau i deuluoedd

Er mwyn creu parti Nadolig i’r teulu cyfan, bydd angen dod ag ystod eang o oedrannau ynghyd â gemau parti Nadolig hwyliog ac awyrgylch Nadoligaidd.

Dyma rai pethau y bydd pawb yn eich parti yn eu caru.

1. Canu caneuon Nadolig

Peth gwych am Garolau Nadolig yw bod pobl o unrhyw oedran yn gallu eu mwynhau. Os ydych yn defnyddio peiriant carioci gyda digon o draciau Nadoligaidd, byddwch yn creu digwyddiad gwyliau jolly.

Gallwch ddechrau tyfu catalog o alawon a gwiriwch eich bod wedi cynnwys rhai caneuon sy'n gweithio i'r ifanc a rhai ar gyfer aelodau hŷn y teulu.

Gwnewch wobrau i'r cantorion gorau, a gallwch chi hyd yn oed adael i bawb bleidleisio dros eu hoff garoler. Gallwch orffen y noson gyda phryd o fwyd neis a chael pawb i ganu gyda'i gilydd.

2. sled gyda'i gilydd

Nid oes dim yn fwy llawen na bod allan gyda'ch anwyliaid yn mwynhau'r eira powdrog. Os bydd hi'n bwrw eira, dewch â sleds allan a gwnewch ddigwyddiad ohoni!

Gallwch chi wneud rhywbeth achlysurol neu hyd yn oed greu ras gyda'r gymdogaeth gyfan. Rhestrwch eich plant i wneud gwahoddiadau â thema i'ch parti sledding.

Dewch o hyd i fryn a fydd yn fan sledding da. Pan fydd y rhediadau sledding drosodd, rhowch wobrau i'r safle cyntaf, ail a thrydydd. Gallech roi bwyd parti Nadolig blasus fel gwobr hwyliog. Ffefryn syrpreis yw ysgytlaeth gyda mintys a bara sinsir.

3. Tystion i ryfeddod Trên y Pegynau

Peth arall hwyliog i'w wneud mewn parti Nadolig i danio fflam jollies gwyliau mewn plant yw taith ar y Polar Express Train! Daw’r trên hwn o stori glasurol i blant am blentyn ar ei ffordd i weld Siôn Corn, a bellach mae trenau di-ri yn rhedeg o amgylch y byd yn nhraddodiad y Nadolig hwn.

Mae teithio ar un o'r trenau Polar Express hyn yn weithgaredd unigryw a all swyno unrhyw un yr adeg hon o'r flwyddyn. I greu'r awyrgylch cywir, chwaraewch sgôr y ffilm ac yfwch ychydig o golosg, peidiwch ag anghofio gorffen gyda chyfarfod a chyfarch Siôn Corn!

4. Gwylio ffilmiau Nadolig

Gwyliwch Ffilmiau Nadolig Mae gwylio ffilmiau gwyliau yn ffordd glasurol erioed o ddathlu'r Nadolig. Mae'r gyfres Home Alone, The Grinch, Jingle All The Way a The Christmas Chronicles bob amser yn ffordd wych o ychwanegu at y naws Holiday hwnnw. Os nad oedd gennych chi ffilmiau fel hyn yn eich digwyddiad gwyliau, byddech chi'n bendant yn teimlo bod rhywbeth ar goll.

Mae trefnu parti gwylio Nadolig ar gyfer y teulu cyfan yn syml, gwahoddwch eich gwesteion i ychwanegu at yr awyrgylch gyda gwisgoedd a cholur yn debyg i gymeriadau ffilm Nadolig annwyl.

Dyma un o'r syniadau gorau ar gyfer gwisg parti Nadolig i lawr! Ychwanegwch at yr hwyl gyda rhai gemau Nadoligaidd y gall pawb eu mwynhau.

Beth am t cwestiynau rivia am ffilmiau gwyliau? Gall pobl ymuno i weld pwy sy'n gwybod fwyaf am y ffilmiau annwyl hyn.

5. Adeiladu ac addurno sinsir

Os nad oes gennych chi dŷ sinsir yn eich digwyddiad, yna ni all eich parti fod yn gyflawn! Trefnwch gystadleuaeth gyfeillgar i weld pwy all greu'r tŷ mwyaf prydferth. Nid oes angen rheoliadau llym; gadewch i bawb fod mor ddychmygus â phosibl.

Ffordd dda o orffen y gêm yw arddangos yr holl greadigaethau bara sinsir a gadael i'ch gwesteion ddewis enillydd. Yna gall pawb fwyta'r bara sinsir blasus i gyd a danteithion fel teulu!

Trefnu parti Nadolig: Haciau

Ni fyddwch byth yn rhedeg allan o gysyniadau newydd ar gyfer gwneud eich digwyddiad y parti Nadolig gorau erioed, flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae cymaint o bethau i ddewis ohonynt; gall pawb sy'n mynychu gael amser un-o-fath hyfryd.

Dyma rai haciau i wneud i'ch cynllunio fynd yn esmwyth:

  1. Cael mewnbwn gan bobl o flaen amser. Mae gan bawb deulu unigryw; bydd gan bawb hoffterau gwahanol. Weithiau mae digwyddiadau gweithredol yn well, ac ar adegau eraill, mae naws oer yn fwy priodol.
  2. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gofyn i'ch mynychwyr beth maen nhw'n ei hoffi pan fyddwch chi'n meddwl beth fydd y math gorau o gemau parti Nadolig i oedolion a phlant yn eich digwyddiad.
  3. Byddwch yn feddylgar am y gost. Roedd cynulliadau gwyliau yn canolbwyntio ar undod, ac nid oes angen i chi wario llawer. Mae’n well meddwl am bethau hwyliog i’w gwneud gyda’ch gilydd yn hytrach na gwagio pocedi pawb.
  4. Bydd defnyddio technoleg i drefnu eich parti yn arbed llawer o drafferth i chi, p'un a ydych chi'n cynnal parti mawr neu fach.

Gwyliwch hefyd:

Gorffen gemau parti Nadolig

Mae gwyliau yn amser hudolus o'r flwyddyn!

Gallwch ddod â'ch teulu ynghyd â dathliad y bydd pob oed yn ei fwynhau. Gyda’r awgrymiadau hyn, does dim byd yn eich dal yn ôl rhag cynnal y parti Nadolig eithaf!

Ranna ’: