Syniadau Creadigol Dydd Sant Ffolant ar gyfer Cyplau

Syniadau Creadigol Dydd Sant Ffolant ar gyfer Cyplau

Yn yr Erthygl hon

Dydych chi byth eisiau cael eich hun yn sgrialu i wneud cynlluniau ar Ddydd San Ffolant. Mae angen i chi fynd i mewn gydag ychydig o syniadau creadigol Dydd San Ffolant ar gyfer cyplau a rhoi’r syniadau hynny ar waith.Chwefror 14 th wedi ei amgylchynu gan gymaint o bositifrwydd, felly trowch y diwrnod fel diwrnod o unrhyw beth posib a'i fyw i'r eithaf. Rydych chi mewn cariad ac mae gennych chi berson i dreulio'r diwrnod gydag ef, felly'r awyr yw'r terfyn.

Dyma ddeg syniad creadigol Dydd San Ffolant ar gyfer cyplau y mae'n rhaid i chi roi cynnig arnyn nhw. P'un a ydych am arwain gyda'ch troed emosiynol, yn chwilio am hwyl, eisiau ymlacio, neu dim ond rhoi cynnig ar rywbeth newydd , a ydych chi wedi ymdrin â'r rhestr hon.

1. Rhosyn ar gyfer pob blwyddyn a dreulir gyda'i gilydd

Syniadau Valentine ar gyfer parau priod dylai greu mwy nag eiliad. Yn hytrach, dylech chi anelu at draddodiad y gellir ei wneud bob blwyddyn.

Yn lle mynd am dusw, rhowch rosyn (neu hoff flodau eraill) i'ch cariad am bob blwyddyn rydych chi gyda'ch gilydd. Mae gwneud hynny yn gwneud Dydd Sant Ffolant yn wir ddathliad o'r berthynas.

Unwaith y bydd y blodau'n marw, cadwch y blodau marw a'u defnyddio i greu cofrodd hyfryd. Gallwch eu pwyso a'u selio yn llyfr lloffion, troi'r blodau'n potpourri persawrus, neu ddarn o addurn celf / wal.

Rhosyn am bob blwyddyn - syniadau Dydd Sant Ffolant

2. Ewch ar ddyddiad gwersylla (Yn yr iard gefn)

Gan fod eich priod / rhywun arwyddocaol arall yn y gwaith neu'n rhedeg cyfeiliornadau, sefydlwch babell yn yr iard gefn, arwain llwybr o betalau rhosyn i'r babell a anfon neges destun ato i ddilyn y llwybr ar ôl dychwelyd.

Cyn i chi eu disgwyl yn ôl, cael pabell y cariad yn barod i fynd ac ychwanegu ychydig o bethau ychwanegol i greu cyflwyniad syfrdanol. Gorchuddiwch y llawr gyda mwy o betalau rhosyn, ychwanegwch ychydig o lusernau ar gyfer golau, blanced, a chael pryd blasus yn aros.

O ran yr hyn sydd ar y fwydlen, ni allwch fynd yn anghywir â hoff ddysgl eich partner ynghyd â phwdin siocled decadent.

3. Serenâd eich cariad

Dyma un o'r V twymgalon hynny gweithgareddau dydd alentine i gyplau . P'un a ydych chi'n ganwr gwych ai peidio, y meddwl sy'n cyfrif, nid ansawdd y lleisiau.

I wneud eich serenade yn llwyddiant, dewiswch y gân iawn, dewch o hyd i'r lleoliad perffaith ac unwaith mae'n amser canu, ewch amdani. Gallwch ei gwneud yn weithred unigol, neu mae opsiwn i gael effaith hyd yn oed yn fwy trwy gael ychydig o ffrindiau i helpu.

Ni all lleisiau ac offerynnau ychwanegol brifo. Maent yn ychwanegu at y perfformiad yn unig.

Gwyliwch hefyd:

4. Gwirfoddolwr

Nid oes rhaid i Ddydd Sant Ffolant ymwneud â rhamant yn llwyr. Yn lle, gwirfoddoli ac neilltuo amser i achos teilwng. Mae gwneud gwaith gwirfoddol yn V gwych syniad dydd alentine ar gyfer cyplau yn eu harddegau

Cyfleoedd yw, un o'r rhesymau yr ydych chi gyda'ch cariad yw oherwydd eu calon dda, felly dewiswch sefydliad sy'n bwysig i chi'ch dau a gwneud trefniadau i helpu.

Bwydo'r digartref mewn cenhadaeth, gwirfoddoli mewn ysbyty, sefydliad ar gyfer plant sydd mewn perygl, neu dreulio amser mewn lloches i anifeiliaid.

Mae treulio amser gyda'n gilydd yn gwneud gweithred dda yn un o'r goreuon pethau i'w gwneud ar ddiwrnod valentine ar gyfer cyplau yn eu harddegau . Yn well eto, mae'n arddangos y da yn enaid eich partner. Nid oes dim yn fwy gwerthfawr na hynny.

5. Testunau sexy

Dydd Sant Ffolant yw'r diwrnod i danio rhamant yn ogystal ag angerdd. Hyn gall syniadau valentine creadigol iddi hi neu syniadau dydd creadigol valentine iddo annog rhywfaint o angerdd dros chwarae trwy gyfnewid testunau rhywiol trwy gydol y dydd.

Nid oes unrhyw reswm pam na allwch adeiladu i fyny at yr hyn y gall eich cariad ei ddisgwyl gyda'r nos. Gweithredu o'r fath syniad rhywiol dydd Sant Ffolant yn mynd i wneud eich amser gyda'ch gilydd hyd yn oed yn well.

Rhwygwch pa rif lacy y byddwch chi'n ei wisgo , yr hyn sydd gennych ar y gweill iddo / iddi, a chaniatáu i'r cyffro adeiladu. Defnyddiwch eich ffonau'n dda, ac unwaith y bydd ef / hi yn cyrraedd adref, llaciwch, a chynigiwch eich croeso cynhesaf.

Dydd Sant Ffolant

6. Treuliwch amser ym myd natur

Defnyddiwch Rhamantiaeth fel eich canllaw a threulio amser mewn natur gyda'r rhywun arbennig hwnnw. Yn hytrach na cherdded o gwmpas yn dal dwylo, darllen barddoniaeth yn uchel, paentio neu ysgrifennu llythyrau caru at ei gilydd.

Mae natur yn ysbrydoledig ac yn mynegi teimladau rhywun sydd wedi'u hamgylchynu gan bopeth y mae harddwch yn creu profiad cofiadwy a rhamantus iawn mewn amgylchedd sy'n caniatáu i gyplau gysylltu ar lefel ddyfnach.

7. Mwynhewch ddiwrnod sba gyda'ch gilydd

Mae dynion yn aml yn ymddwyn fel nad ydyn nhw'n mwynhau'r sba, ond maen nhw'n gwneud hynny. Mae bywyd yn brysur, ac un ffordd anhygoel o dreulio V-Day yw dadflino.

Archebwch dylino cwpl, trin traed, a wynebau (unwaith y bydd wedi ymlacio, bydd yn agored i'r holl faldod a gynigir).

Unwaith y bydd y gwasanaethau wedi'u gwneud, a'r ddau ohonoch wedi ymlacio, peidiwch ag anghofio am y cyfleusterau eraill fel y jacuzzi a'r sawna. I wneud y diwrnod diog hwn gyda'n gilydd hyd yn oed yn fwy arbennig, ewch allan o'r dref a mynd i westy gyda sba.

Beth am droi diwrnod sba yn getaway llawn?

8. Ail-ddaliwch eich ieuenctid

Nid oes ots a ydych chi'n 25 neu'n 65; mae gan bob un ohonom rywfaint o ieuenctid i'w ail-ddal. Roedd diwrnodau yn eu harddegau mor gyffrous, a chariad ifanc yn gymaint o hwyl, onid e?

Ymddwyn fel pobl ifanc yn eu harddegau eto a threulio diwrnod rhamantus gyda'ch gilydd fel y byddech chi gydag un o'ch cariadon yn yr ysgol uwchradd.

Mae'r agwedd hon at Ddydd Sant Ffolant yn hwyl, yn ysgafn ac yn adfywiol iawn (yn enwedig i'r rhai sy'n byw bywydau ymestynnol). Ah, cariad ifanc.

9. Brecwast golau canhwyllau

Mae ciniawau golau canhwyllau bob amser yn mynd drosodd yn dda, ond beth am frecwast? Mae hwn yn gyfeiriad anghyffredin ond mae'n a syniad creadigol ar gyfer diwrnod valentine .

Gosodwch y bwrdd, gosod fâs gyda blodau yn y canol, cynnau ychydig o ganhwyllau, cadw'r llenni ar gau, a choginio brecwast cain.

Brecwast golau canhwyllau - Dydd Sant Ffolant

10. Rhowch y balŵns

Dyma V arall syniad dydd alentine ar gyfer parau priod. Llenwch falŵns gyda negeseuon cariadus neu hyd yn oed yn well, pethau rydych chi'n eu caru amdano / amdani, eu chwythu i fyny, a llenwi ystafell gyda nhw.

Gall hyn fod yn eu swyddfa, yr ystafell wely, cwpwrdd, neu cael criw o falŵns wedi'u dosbarthu gyda nodyn (a nodwydd) sy'n darllen, “Rhowch y balŵns am syndod arbennig.”

Ynghyd â nodiadau cariad, rhowch candy ac anrhegion bach eraill yn y balŵns. Mae syniadau mwy creadigol Dydd Sant Ffolant yn cynnwys conffeti siâp calon a betalau rhosyn. Mae'r syniad hwn yn rhamantus, yn chwareus, ac yn rhyngweithiol.

Ranna ’: