Wedi diflasu ar Ddyddiadau Safonol? Syniadau ar gyfer Dyddiadau Amgen!

Syniadau dyddiad diddorol O'r 15 dyddiad diwethaf rydw i wedi bod arnyn nhw, roedd 12 ohonyn nhw'n ddyddiadau cinio. Roedd y 3 arall yn ddyddiadau ffilm. Pam fod hyn? Beth allwch chi ei wneud ar ddyddiad heblaw swper? Beth yw syniadau dyddiad da heblaw ciniawau a ffilmiau?

A ydym wedi dod mor llonydd o ran dyddio fel na allwn ddirnad mynd ar ddyddiad cyntaf a allai fentro ychydig yn lletchwith?

Felly, beth yw syniadau dyddiad da? Neu, syniadau dyddiadau amgen sy'n torri rhigol dyddiadau diflas, safonol?

Peidiwch â'm gwneud yn anghywir, ni allwch fynd o'i le mewn gwirionedd gyda swper a ffilm, ond serch hynny, penderfynais fynd allan a darganfod y dyddiadau amgen gorau, i helpu i roi sbeis i'r olygfa. Darllenwch fwy os meiddiwch ac eisiau gwybod beth allwch chi ei wneud ar noson ddyddiad nad ydych chi wedi'i wneud yn barod.

Dyma gasgliad o syniadau dyddiadau amgen sy'n llawer mwy cyffrous na swper a ffilmiau.

1. Efallai mynd i glwb comedi

Hei, efallai os ydych chi mewn clwb comedi bydd eich dyddiad yn gwneud y cysylltiad eich bod yn ddoniol oherwydd gadewch i ni fod yn real, rydym i gyd yn mwynhau ein jôcs ein hunain yn fwy nag unrhyw un arall.

Yn enwedig puns. Gall fod yn rhad hefyd! Mae gan y clwb comedi cyfrinachol yn Covent Garden 1 bunt/mynediad am ddim bob dydd Mawrth. Nawr mae hwnnw'n ddyddiad amgen rhad iawn. Cofiwch brynu cwpl o ddiodydd ar eich dyddiad fel nad ydyn nhw'n meddwl eich bod chi'n rhad i ddod â nhw i rywle am ddim.

Y tu allan i hyn, fe allech chi bob amser geisio cael tocynnau ar gyfer rhai o’r lleoedd drutach yn Llundain, fel y Leicester Square Theatre neu Downstairs yn y Kings Head – efallai y bydd y rhain ychydig yn ddrytach, ond ni allwch roi pris. tag ar ddyddiad da ;). Mae'r un hwn yn bendant ar frig y rhestr o syniadau hwyliog, amgen am ddyddiadau!

2. Neu un o'r syniadau dyddio amgen hynod?

Syniadau rhyfedd bob yn ail Llusgodd fy ffrindiau fi draw i far cŵl, isel o'r enw Bounce sy'n lle bar/ping-pong upbeat!

Os ydych chi am roi cynnig ar le arall sydd ar ddod ar gyfer dyddiad, byddwn yn argymell yn fawr edrych ar Bounce. Os nad yw hyn o ddiddordeb i chi ar gyfer dyddiad arall, efallai y byddai’n well gennych rywbeth sy’n gofyn am feddwl (ond yn dal i gynnwys yfed, yn amlwg): gallai’r Grid fod yn fan perffaith i chi.

Wedi'ch lleoli yng nghanol Llundain, byddwch chi a'ch dyddiad yn ceisio achub y byd, wrth i chi fwynhau'r noson gyda choctels. Gallai hwn fod yn lle delfrydol ar gyfer dyddiad arall os ydych chi'n gwerthfawrogi cudd-wybodaeth neu ddim ond eisiau rhoi cynnig ar ystafell ddianc. Cofiwch beidio ag yfed gormod gan fod angen i chi achub y byd rhag. Wel, beth bynnag fo'r ystafell ddianc yn fanwl yn ystod eich noson!

Trydydd opsiwn yn y rhestr o syniadau dyddiad amgen i chi i gyd, fyddai edrych ar Roof East fel dyddiad arall.

Mae ganddyn nhw amrywiaeth o ddigwyddiadau gwahanol yn cael eu cynnal, gan gynnwys golff mini, dangosiadau ffilmiau awyr agored, digwyddiadau bwyd dros dro a llawer mwy. Mae hefyd wedi’i leoli ar hen garej barcio felly mae’n bendant yn brofiad da i bob un ohonoch sy’n mwynhau’r naws hipster ar gyfer eu dyddiad amgen.

3. Beth am rywbeth chwaraeon?

Syniadau am ddyddiadau chwaraeon Os ydych chi fel fi, ac y byddai’n well gennych fynd allan a symud o gwmpas, yna beth am gael dyddiad awyr agored/chwaraeon fel un o’ch syniadau dyddiad amgen?

Os nad ydych yn siŵr beth i roi cynnig arno, yna byddwn yn eich cynghori i fynd i gael golwg ar y gwahanol opsiynau sydd ar gael yn Llundain a'r cyffiniau. Mae yna lawer o opsiynau dyddiadau amgen chwaraeon! Un o'r nifer o anturiaethau awyr agored cyffrous y gallech chi a'ch dyddiad eu cychwyn, yw GoApe. Mae’n gyfleus o agos at y rhan fwyaf o bobl sy’n byw yn Llundain a’r cyffiniau – a gallwch gael eich antur pen coed eich hun!

Os yw hyn yn swnio fel y peth i chi, edrychwch ar y GoApe ar-lein am ragor o wybodaeth ar ddyddiad arall posibl.

Os nad dyma'r union beth roeddech chi'n edrych amdano, yna efallai yr hoffech chi roi cynnig ar rywbeth llai brawychus, gallwch chi edrych ar Neidio Heb Ocsigen yn yr O2 (neu leoliadau eraill o amgylch Llundain). Er ei fod yn gymharol gostus, mae'r awr a gewch bob amser yn hynod o hwyl! Yn y bôn, dim ond ardal enfawr ydyw wedi'i llenwi â thrampolinau o bob maint a siâp, gyda phyllau ewyn a gweithgareddau eraill i'ch cadw'n brysur.

Wrth i opsiynau dyddiad amgen ddod, mae hwn yn un hwyliog iawn! Os ydych chi'n poeni nad yw hyn ar gyfer oedolion, yna peidiwch â bod. Maent yn sôn yn benodol ei fod ar gyfer pobl o bob oed, a gallaf gadarnhau ei fod yn amser gwych.

Os ydych chi eisiau rhywbeth hollol allan o'r bocs, ystyriwch fynd ar daith/gwyliau bach gyda'ch dyddiad; dyma’r dyddiad amgen yn y pen draw (er y gallai hyn fod yn well i’r rhai ohonoch nad ydynt yn mynd ar y dyddiad cyntaf)!

I'r rhai ohonoch sydd wedi gwylio'r sioe deledu Master of None, byddwch yn gyfarwydd â'r dyddiad amgen hwn. Os ydych chi a'ch dyddiad yn gyfforddus â'r syniad, gallech fynd â'ch dyddiad ar noson neu ddwy yn rhywle ar wyliau.

Nid yn unig y mae hyn yn hollol allan o'r bocs, ond byddwch yn dod i adnabod y person arall yn dda iawn yn ystod eich amser gyda'ch gilydd. Ar ben hynny, yn ôl yr adroddiad dyddio hwn mae senglau yn chwilio am gymdeithion teithio a cheiswyr antur.

Ystyriwch rywle rhad a heb fod yn rhy bell, fel rhywle yn ne Lloegr neu gyrchfan agos, rhad arall (rhywle yn Ffrainc, Sbaen neu Wlad Belg efallai?).

Os meiddiwch fentro y tu allan i'r bocs, yna rydych chi'n fwyaf tebygol o wneud rhywbeth yn iawn. Byddai'n creu stori wych Sut y Cwrddais â'ch Mam os yw pethau'n gweithio!

Ranna ’: