Gamblo ar Gyfreithiau Ysgariad Nevada

Gamblo ar Gyfreithiau Ysgariad Nevada

Yn yr Erthygl honCyfreithlonodd gamblo yn Nevada 1931 fel cam syfrdanol i achub yr economi leol, a oedd mewn traed moch oherwydd yr iselder mawr.Eu syniad economaidd mawr arall y flwyddyn honno oedd cyfreithloni ysgariad a'i gwneud yn gymharol hawdd o'i gymharu â gwladwriaethau eraill.

Gwnaeth deddfau Ysgariad Nevada Reno yn gyrchfan ysgariad poblogaidd , ac efallai yr hoffech chi astudio ar y gyfraith os yw dyfodol eich priodas yn ymddangos fel gambl.Deddfau ysgariad Nevada - cyfnod aros

Nid oes gan Nevada unrhyw fath o “gyfnod aros” go iawn am ysgariad.

Yr unig wir gyfyngiad yw bod yn rhaid i'r sawl sy'n ceisio ysgariad fod wedi bod yn byw yn y wladwriaeth o leiaf chwe wythnos .

Mae mor hawdd bod pobl yn arfer teithio i'r wladwriaeth am “ iachâd chwe wythnos ”I'w priodas wael.Deddfau ysgariad Nevada - eiddo cymunedol

Mae Nevada yn a eiddo cymunedol wladwriaeth.

Mae hynny'n golygu bod bron popeth yn eiddo i ddau briod yn ystod y briodas yn eiddo i'r ddau briod. Mae hynny'n golygu bod gennych fynediad cyfartal i gyfrif banc eich gŵr yn gyfreithiol. Mae yna eithriadau ar gyfer pethau fel anrhegion ac etifeddiaethau.

I'r rhan fwyaf o bobl, nid yw hyn yn gwneud ysgariad gymaint â hynny'n wahanol na gwladwriaethau eraill.

Mae'r llys fel arfer yn mynd i rannu eiddo cymunedol y cwpl yn gyfartal, er y gall y barnwr newid y rhaniad ar ôl ystyried ffactorau fel oedran pob priod a'u gallu i gynnal eu hunain.


sut i roi'r gorau i gael ei codependent mewn priodas

Deddfau ysgariad Nevada - achosion ysgariad

Gwladwriaeth ysgariad “dim bai” yw Nevada yn y bôn.

Yn dechnegol mae deddfau ysgariad Nevada yn cynnwys tri achosion ysgariad . Gwallgofrwydd yw'r cyntaf, sy'n golygu y gall person gael ysgariad trwy brofi bod ei briod yn wallgof. Yn dechnegol, ystyrir hyn yn sail ar gyfer ysgariad gan y mwyafrif o bobl, ond beth bynnag, nid yw bron byth yn cael ei ddefnyddio.

Mae'r mae'r ail sail dros ysgariad yn byw ar wahân am o leiaf blwyddyn. Dyna'r maes ysgariad dim bai sylfaenol mewn sawl gwladwriaeth.

Mae'n golygu bod y cwpl eisoes yn byw bywydau ar wahân a dylai'r llys eu rhannu'n swyddogol.

Mae gan Nevada lawer yn haws trydydd sail dros ysgariad , serch hynny, a dyna “ anghydnawsedd . '

Bydd bron pob ysgariad yn Nevada yn cael ei ganiatáu am analluogrwydd, sy'n golygu bod y cwpl eisiau dod â'u perthynas i ben.

Deddfau ysgariad Nevada - godineb

Nid oes angen godineb at ddibenion diddymu priodas Nevada. Serch hynny, bydd yr arian a werir ar y berthynas gan y priod infidel yn cael ei ystyried, wrth benderfynu sut i rannu eiddo'r cwpl.

Deddfau ysgariad Nevada - alimoni

Pan fydd llys yn Nevada yn rhannu eiddo cwpl, gall ddyfarnu pob priod “ alimoni ”Os yw'n ymddangos yn“ gyfiawn ac yn deg. ”

Mae hyn yn golygu taliadau parhaus i gefnogi'r priod arall a hyd yn oed yn y cyfnod modern yn nodweddiadol mae'n golygu gŵr sy'n talu ei gyn-wraig.

Mae'r syniad yn cwympo o'i blaid, gan fod disgwyl i bob priod sefyll ar ei ben ei hun yn gyffredinol ar ôl yr hollt. Wedi dweud hynny, mae gan farnwr law rydd i archebu alimoni.

Deddfau ysgariad Nevada - cefnogaeth i geiswyr

Dim ond ffordd arall o ddweud “alimoni,” yw cefnogaeth Spousal, sef y term a ddefnyddir yn gyffredinol yn Nevada.

Peidiwch â drysu cefnogaeth spousal, sy'n orchymyn prin i dalu arian i gefnogi cyn-briod, gyda chynhaliaeth plant. Mae cynhaliaeth plant yn gyffredin iawn ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i un priod dalu'r priod arall am gostau sy'n gysylltiedig â'u plant.

Deddfau ysgariad - mae Nevada yn ei gwneud hi'n hawdd

Gall cyplau ffeilio ar y cyd i ysgariad wneud y broses yn gyflymach.

Mae ffeilio deiseb ar y cyd yn ei gwneud yn ofynnol i gwpl weithio allan eu holl wahaniaethau o flaen amser, ond fel rheol bydd yn eu cadw y tu allan i'r llys.


negeseuon secstio i'w hanfon at eich cariad