Sut i Ddatrys Problemau Perthynas Heb Torri i Fyny

Sut i Ddatrys Problemau Perthynas Heb Torri i Fyny

Yn yr Erthygl honRydyn ni i gyd yn gwybod mewn theori bod cariad yn ferf weithredol. Cariad - ei faethu, ei gadw'n fywiog, pweru trwy'r amseroedd garw - mae'n cymryd gwaith. Ac eto mae cymaint ohonom ni'n credu yn y syniad o gymar enaid. Rhywun y bydd cariad yn hawdd, yn reddfol, yn hapus ac yn hwyl.Dyfalwch beth? Yn wir, gallwch chi fod gyda'r person iawn, eich “ffrind enaid”, a dal i ddod ar draws problemau yn eich perthynas, oherwydd mae gan bob perthynas broblemau , os arhoswch gyda'ch gilydd yn ddigon hir. Y peth pwysig i'w wybod yw, sut i ddatrys problemau perthynas heb chwalu?

Sut rydych chi'n gweithio drwodd datrys problemau perthynas yw'r hyn sy'n siapio stori eich cariad. Pan fyddwch chi a'ch partner yn cwrdd â gwrthdaro dwfn, mae angen i chi ateb rhai cwestiynau.Ydych chi'n ceisio trwsio pethau? Ydych chi'n cymryd seibiant dros dro o'r berthynas? Ydy cymryd seibiant o berthynas yn gweithio? A ddylech chi ofyn am gyngor ar broblemau perthnasoedd?

Gadewch i ni archwilio rhai ffyrdd gwahanol o wneud hynny datrys problemau mewn perthynas heb chwalu.

Gadewch i ni ddychmygu nad yw pethau rhyngoch chi ar eu gorau ar hyn o bryd. Mae gennych rai anawsterau perthynas hirsefydlog.Rydych chi wedi bod mewn cylch: ymladd, gwneud i fyny, ymladd eto, anwybyddu'ch gilydd, ceisio cyfathrebu ond methu â gwneud hynny mewn ffordd iach.


preifatrwydd ffôn gell mewn perthynas

Rydych chi ar bwynt lle rydych chi o ddifrif yn cymryd cymryd seibiant o'r berthynas.

Mae llawer o gyplau sydd wedi treulio amser bwriadol ar wahân i'w gilydd yn honni mai cymryd toriad perthynas yw'r peth iachaf y gallent fod wedi'i wneud erioed i achub eu perthynas.Cymryd seibiant o'r berthynas

Os ydych chi a'ch partner wedi penderfynu y byddai seibiant yn syniad da, mae'n hanfodol bod y ddau ohonoch yn cytuno ar rai rheolau penodol y byddech chi'n eu parchu yn ystod y cyfnod prawf hwn. Mae rhai awgrymiadau'n cynnwys:

  1. Dyddiad gorffen ar gyfer yr egwyl . Mae hwn yn ddyddiad penodol pryd y bydd y ddau ohonoch yn cytuno i werthuso defnyddioldeb y toriad perthynas, a byddwch yn penderfynu a ddylech aros yn y berthynas ai peidio
  2. A yw'r ddau ohonoch yn cael dyddio pobl eraill yn ystod yr egwyl?
  3. A yw'r ddau ohonoch yn cael cael rhyw gyda phobl eraill? Os felly, defnyddiwch amddiffyniad bob amser fel na fyddwch yn eich rhoi chi na'ch partner mewn perygl.
  4. Sut olwg fydd ar eich cyfathrebu yn ystod yr egwyl? Efallai y byddai'n well peidio â chyfathrebu, er mwyn rhoi cyfle i chi'ch hun “fethu” eich gilydd.
  5. Bydd hyn hefyd yn caniatáu ichi gyweirio unrhyw deimladau a allai godi pan nad yw'ch partner yn bresennol. Ydych chi'n hapusach? Sadder?
  6. Defnyddiwch eich amser i ffwrdd oddi wrth eich gilydd yn ddoeth . Gweld ffrindiau y gwnaethoch chi eu hesgeuluso yn ystod eich perthynas.
  7. Dilynwch chwaraeon neu hobi newydd. Dyddiadurwch eich teimladau. Byddwch yn hunanol: dim ond nawr y mae gennych chi'ch hun i ganolbwyntio arno.

Ydy cymryd perthynas yn torri gwaith?

Ydy cymryd perthynas yn torri gwaith?
dynes yn chwilio am ŵr

Yn cymryd seibiant mewn perthynas yn iach neu a yw'n gweithio? Dim ond y gallwch chi weld drosoch eich hun.

Weithiau mae seibiant yn wir yn gam gwerthfawr i'w gymryd tuag at ddatrys materion perthynas, ac weithiau mae seibiant yn arwain at chwalu'r berthynas.

Beth bynnag fydd y canlyniad, hwn fydd yr un a oedd i fod.

Ffyrdd o ddatrys problemau perthynas heb chwalu (hyd yn oed dros dro).

Un o'r arfau cyntaf y byddwch chi'n eu defnyddio ar sut i osgoi torri i fyny yw eich geiriau. Mae hynny'n iawn, cyfathrebu da yw'r offeryn mwyaf defnyddiol wrth weithio trwy'ch problemau perthynas.

Mae angen i'r ddau ohonoch allu cyfleu eich ochr chi o'r stori yn barchus er mwyn symud tuag at datrysiad iach.

Mae hon yn aml yn swydd i arbenigwr therapydd cyplau, felly peidiwch ag oedi cyn cael cymorth arbenigwr i ddatrys problemau perthynas.

Sôn am yr hyn a'ch tynnodd at eich gilydd gyntaf.

Meddyliwch yn ôl ar ddyddiau cynnar eich perthynas, yn ôl i pan wnaethoch chi gyfarfod gyntaf. Beth yw stori eich cyfarfod? A yw'n dal i ddod â gwên i'ch wyneb? Gellir ail-ddal y teimladau cynnes a llawen hynny gydag ychydig o ymdrech.

Newid eich trefn

Un o'r ffactorau sy'n cyfrannu fwyaf mewn problemau perthynas yw arferol. Mae'r cwpl yn stopio gwneud ymdrech i dod â syniadau newydd i mewn i helpu i feithrin y berthynas , a diflastod yn gosod i mewn.

Efallai bod y gŵr yn hapus i dreulio penwythnosau yn hapchwarae, neu'n gor-wylio ei hoff gyfres. Efallai bod y wraig yn fodlon cymdeithasu gyda'i ffrindiau, neu ymarfer bob nos yn y gampfa.

Hyd yn oed os nad yw'r cwpl yn ei sylweddoli, gwnewch y rhain gall gweithredoedd arferol gael effaith negyddol ar y cwpl yn y tymor hir. Mae eu byd yn dod yn gyfyngedig, a gall bickering ymsefydlu.

Maent yn cymryd ei gilydd yn ganiataol. Felly cyn i chi sgrechian “Rydw i wedi ei gael! Rwy'n eich gadael chi! ” oherwydd ni allwch sefyll yn ei wylio yn eistedd o flaen y cyfrifiadur am 12 awr mewn darn, rhowch gynnig ar rai pethau newydd gyda'ch gilydd.

Teithiau penwythnos byr i lefydd na welsoch chi erioed o'r blaen. Gwirfoddoli ynghyd â gweithgareddau allgymorth cymunedol. Ewch â dosbarth dawns ystafell ddawns gyda'i gilydd. Chwistrellwch ychydig o hwyl o'r newydd i'r berthynas.


ennill y ddalfa plentyn

Y pwynt yw gweld eich partner mewn goleuni newydd , mae teyrnasu’r hyn a’ch tynnodd atynt yn angenrheidiol ar gyfer gweithio trwy broblemau perthynas.

Gwneud i'ch perthynas weithio: Stopiwch chwilio am y stori dylwyth teg.

Un o'r darnau gorau o gyngor y gall cyplau ei weithredu wrth ddatrys materion mewn perthynas yw gwybod: Nid stori dylwyth teg yw cariad . Pan fyddwch chi'n rhoi dau berson at ei gilydd, mae gennych chi ddwy ffordd wahanol o edrych ar y byd yn awtomatig.

Mae'n arferol hynny byddwch chi'n profi cyfnodau o wrthdaro ac anniddigrwydd. Ond peidiwch â neidio'n syth i dorri i fyny . Defnyddiwch yr eiliadau hyn i creu twf ac agosrwydd . Fe welwch fod eich perthynas yn gyfoethocach ar ei chyfer.