15 Syniadau i Wneud Eich Cynnig Yn Cofiadwy ac yn Hapus

15 Syniadau i Wneud Eich Cynnig Yn Cofiadwy ac yn Hapus Cariad yw un o'r emosiynau mwyaf twymgalon sy'n hysbys i fodau dynol.

Mae yna lawer o fathau o gariad, ond mae'r rhan fwyaf o bobl yn ceisio ei fynegiant mewn perthynas ramantus â phartner cydnaws. Mae pobl yn buddsoddi eu hemosiynau a'u hegni i wneud i'w perthynas weithio a pharhau am byth. Mae'n ymddangos bod eich teimlad yn cynyddu o ddydd i ddydd ac mae'ch cwlwm yn ymddangos yn anorfod.

Mae hyd yn oed meddwl am gadw draw oddi wrthynt am eiliad yn gwneud i'ch calon glensio. Dyma pryd rydych chi'n sylweddoli eich bod chi eisiau treulio'ch bywyd cyfan gyda'r person hwn.Mae’n amser cyffrous a hapus mewn unrhyw berthynas pan fyddwch wedi dod â’r cylch ac yn awr yn chwilio am syniadau anhygoel i ofyn y cwestiwn.

Byddwch bob amser eisiau cadw stori eich cynnig yn arbennig ac yn unigryw

Ond, o ran meddwl am syniadau cynnig priodas, efallai y byddwch chi'n teimlo ychydig yn llethu. Efallai eich bod wedi clywed rhai straeon cynnig epig gan aelodau o'r teulu neu ffrindiau, ond byddwch bob amser eisiau cadw'ch rhai arbennig ac unigryw.

Byddai cynnig, gobeithio, yn digwydd unwaith yn ystod eich oes, felly byddwch chi am iddo fod yn berffaith ac yn gofiadwy.

Bydd pawb rydych chi'n eu hadnabod bob amser eisiau gwybod stori eich cynnig er mwyn ei wneud yn werth ei ddweud.

Rhowch eich sbin eich hun ar un o'r syniadau cynnig rhamantus, diddos hyn:

1. Dewiswch hoff le

Dewiswch hoff le P'un a yw'n ffynnon, to gwesty, hoff gaffi neu barc - mae gan hynny arwyddocâd personol i'r ddau ohonoch. Unwaith y byddwch chi yno, gofynnwch i rywun o'ch cwmpas dynnu llun ohonoch gyda'ch gilydd, ac yn lle ystumio, syndodwch hi trwy ddisgyn ar un pen-glin.

2. Anfonwch eich darpar ddyweddi diarwybod ar helfa drysor sy'n gorffen gyda'ch cynnig

Dechreuwch trwy osod cliw gartref, a allai fod yn nodyn mewn llawysgrifen neu'n neges destun. Rhowch fwy o gliwiau yn eich hoff fannau ledled y dref a fydd yn eu harwain at y man cynnig.

3. Gofynnwch i'r deifwyr mewn acwariwm berfformio sioe gynnig y tu mewn i'w tanc pysgod mwyaf

Gofynnwch iddynt ddal arwydd diddos sy'n dweud, A wnewch chi briodi fi? i fyny yn erbyn y gwydr ac yna gosodwch eich hunain ar y blaen er mwyn i'r dyrfa godi ei galon drosoch.

4. Cysegrwch gân ramantus a chynigiwch

Cysegrwch gân ramantus a chynigiwch Ewch allan am noson allan o ddawnsio a gofynnwch i'r DJ basio'r meic i chi fel y gallwch chi gyflwyno cân ramantus a chynnig ar y llawr dawnsio.

5. Nodwch eich cynnig er mwyn i bawb o gwmpas ei weld

Un syniad gwych yw llogi awyrysgrifennwr i egluro'ch cynnig i bawb o gwmpas ei weld a gwneud eich cynnig yn werth ei gofio.

6. Cynnig traeth

Dewiswch gynnig traeth Ewch i'r traeth ac adeiladu castell tywod gyda'ch gilydd ymhell o'r cefnfor (fel nad yw'n cael ei ddifetha'r eiliad y byddwch chi'n ei adeiladu!). Pan nad yw'ch partner yn edrych, rhowch y fodrwy ar ben y tŵr uchaf.

7. Balŵn yn cario pob un o lythyrau eich cynnig priodas

Casglwch eich ffrindiau a'ch teulu i barti a gofynnwch i bawb wisgo crys T neu gario balŵns llawn heliwm (fel y gallant arnofio), gan gario pob un o'r llythrennau yn yr ymadrodd, A wnewch chi fy mhriodi? Yna ar ôl peth amser awgrymwch dynnu llun grŵp i ddatgelu'r neges.

8. Sillafu eich cynnig gyda sticeri seren tywynnu-yn-y-tywyllwch

Syniad rhamantus arall yw sillafu'ch cynnig gyda sticeri seren tywynnu-yn-y-tywyllwch ar eich nenfwd.

Ewch i'r gwely, diffoddwch y goleuadau ac arhoswch am y gasp.

9. Llun atgofion o'ch perthynas

Llenwch ystafell yn eich cartref gydag atgofion lluniau o'ch perthynas. Gallwch eu hongian o falwnau ffansi gan ddefnyddio rhubanau neu orchuddio'r waliau gyda nhw i gael syrpréis syfrdanol.

Gallwch ychwanegu rhai addurniadau eraill fel golau tylwyth teg ac ati i'r ystafell.

10. cynnig golau llinyn awyr agored

Cynnig golau llinyn awyr agored Yn ystod y tymor gwyliau, sillafu allan, Wnei di briodi fi? ar flaen eich fflat neu lawnt gan ddefnyddio goleuadau llinyn awyr agored. Gosodwch eich partner y tu allan i'r tŷ a gofynnwch i rywun droi'r switsh i ddatgelu'r neges.

11. Cynnig fel dechrau perffaith i'r flwyddyn newydd

Ar Nos Galan, ewch â'ch partner i lecyn rhamantus ychydig cyn hanner nos a chynigiwch fod yn ddechrau perffaith i'r flwyddyn newydd.

Yna dathlu dechrau newydd gyda digon o siampên

12. Defnyddiwch flychau syrpreis

Defnyddiwch flychau syrpreis Defnyddiwch flychau syrpreis a elwir hefyd yn focsys naid. Llenwch y blwch gyda lluniau ohonoch chi'ch dau gyda'ch gilydd, ychwanegwch ychydig o oleuadau tylwyth teg a siocledi ato. Pan fydd eich partner yn codi'r caead, bydd balŵn mawr yn hedfan i fyny gyda A wnewch chi fy mhriodi? wedi ei ysgrifennu arno.

Mae’n syniad hwyliog a chreadigol a fydd yn dod â gwên fawr ar wyneb eich darpar ddyweddi

13. Ewch â nhw i'r traeth am ddyddiad cinio perffaith

Ewch â nhw i Ar ôl y cinio, cynigiwch fynd i lawr ar un pen-glin a gadael i'r awyr lenwi â thân gwyllt hyfryd i ychwanegu mwy o gyffro i'r eiliad honno.

14. Llwybr canwyllau

Gwnewch yn siŵr bod y goleuadau wedi'u diffodd yn eich fflat a gwnewch lwybr o ganhwyllau sy'n arwain at gylch o flodau o amgylch y cylch.

15. Pryd o fwyd gwerth pum seren

Paratowch bryd o fwyd teilwng o bum seren i'ch darpar ddyweddi, neu llogwch gogydd personol am y noson a chynigiwch bwdin blasus dros ben!

Ranna ’: