Gwir Gyfeillgarwch - Perthynas Sy'n Gallu Gwrthsefyll Blynyddoedd

Gwir Gyfeillgarwch Perthynas Sy Er mwyn cael effaith andwyol ar ansawdd y teimlad hwn, mae ein ffrind hefyd yn ceisio mynd i'r afael â nhw.

Yn yr Erthygl hon

Mae cyfeillgarwch sy'n para ac sy'n para, hyd at ddyddiadau, hyd nes y bydd marwolaeth yn ei wneud, nid yn unig yn fendith i'r ddau, ond hefyd mae'n rhaid; i'w tenасіtу i fynd drwy sоnflісt; i'w bryd i ddilyn; i'w hegni i fuddsoddi yn y berthynas.

Gall gwir gyfeillgarwch fod yn fwy na char arall sy'n fwy dengar. Gwobr gwir ffrind a rhoi gwerth da am onestrwydd. Gallwn fforddio hau yn gyfan gwbl, a phan fo uniondeb yn amherthnasol i ni, mae'n ffantasi i fod yn gwbl ddidwyll. Mae cyfeillgarwch fel hyn yn estyniad o'r cysur y gallwn ni ei gael gyda'n gilydd.

Bod yn amyneddgar trwy'r amseroedd anodd

Mae ffrind yn eithaf pan fyddan nhw'n mynd i fyd, ond pan fydd dau yn cael eu gorchymyn, yn deall brawddeg, ac yn ymddiried. Mae'r holl fwy pwysig ar yr adegau hynny yn sicr o beidio â llosgi ein pont.

Bydd pob ffrind yn cael ei brofi. A bydd y prawf yn brawf o gryfder y berthynas.

Os yw'r cyfeillgarwch yn wirioneddol bwysig fe fyddwn ni'n dod o hyd i ffyrdd o wneud syniadau neu fe fyddwn ni'n dod o hyd i ffyrdd o negydu ein ffordd i ffwrdd o dro. Ni fyddwn yn rhoi eich.

Er hynny, ni fyddwn hefyd yn gwneud ein anghenion synhwyrol gyda ffrind na fydd yn atal y gwrthdaro o angenrheidrwydd felly. Mae cyfeillgarwch yn rhedeg y ddau ffordd mewn cyfartalwch cyffredinol.

Mae cyfeillgarwch da yn fendith Duw. Ond mae gwir gyfeillgarwch yn profi ein haeddfedrwydd a'n parodrwydd, gan nad yw gwir ffrindiau yn ofni dweud y gwir mewn cariad.

Adnabod gwir gyfeillgarwch

Nid yw gwir gyfeillgarwch wedi'i gyfyngu i adeiladu geiriau rhwng un ateb ac un arall. Mae'n bosibl y byddwn yn gweld hyn yn un ar un cyfeillgarwch a ddangoswyd rhwng ffrindiau dosbarth ysgol. Yn ddiweddarach, fel y dewisiad o amser yn ystod bywyd personol a drefnwyd ar ei ffordd, y rhwymedi cyn mynd ymlaen i hyn.

Efallai y bydd y dewis rhwng grŵp o реорlе. Mae gwir gyfeillgarwch yn cael ei arddangos yng nghlymu aelodau timau seryddol. Wedi'i huno gan lywodraeth gyffredin a ffydd yng nghlymau cyfeillgarwch. Mae tîm o arweinwyr allan ar y cyrchoedd. I wynebu gyda'n gilydd beth bynnag sy'n dod o'r gorchymyn. A oes unrhyw beth mwy cyffrous na ffan pêl-droed brwd i'w tîm?

Wedi'i gyflwyno yma mae'r elfennau allweddol sy'n rhannu gwir gyfeillgarwch rhwng ffrindiau.

1. haeriad

I fynnu gorchymyn ar gyfer pwy ydyn nhw. Mae pob un ohonom yn unigolyn unigryw gyda chyfeiriadau cywir. Efallai na fydd y dewis bywyd y gall ffrind ei wneud yr un fath â'r dewis bywyd y byddech chi'n ei wneud i chi'ch hun. Dargyfeirio yw'r hyn sy'n gwneud y byd yn lle diddorol.

2. Willіngnеѕѕ

Bydd yn awyddus i wrando ar bob un sydd gan eich ffrind i'w ddweud. Efallai y bydd yna amser pan nad oes gennych chi ddiddordeb yn y tori bod eich ffrind eisiau trafod o hyd. Bydd gwir ffrindiau yn gwrando ar bopeth sydd gan y person arall i'w ddweud.

Nid yw cytundeb o orinion yn o reidrwydd ond yn sicr bod y gorchymyn arall yn cael ei gyfeirio at eu gorchymyn.

3. Gwirionedd

Ymddiriedolaeth Y gallu i gael ei ryddhau wron ym mhob sefyllfa. A ast of brad gall ladd ymddiried ѕtonе marw. Pan fydd ymddiriedaeth wedi'i thorri, mae'n anodd iawn adfer cred gyffredin yn y sefyllfa honno eto. Nid yw ffrind go iawn yn torri ymddiriedaeth.

4. Loualtu

Mae bod yn lоуаl yn golygu nad wyt ti byth yn dweud dim byd drwg am dy ffrind. Pe bai eraill yn dweud sibrydion, nid ydych chi'n cymryd rhan yn y fath ddigwyddiad. Os oes cyfeiriad i ddweud ffynnon o'ch ffrind yna rydych chi'n gwneud hynny.

5. Goddefgarwch

Er efallai nad ydych yn hoffi rhai o'r choises y mae eich ffrind yn eu gwneud, nid ydych yn caniatáu hynny i guddio'r cyfeillgarwch. Mae gan gyfeillgarwch werth uwch na dewisiadau unigol.

6. Amser

Gwir gyfeillgarwch sy'n brawf o amser. Mae gan bob un ohonom 20/20 ôl. Wrth edrych yn ôl, mae'n hawdd gweld pwy mae ein gwir ffrindiau wedi bod ac yn dal i fod.

7. Trafferth

Mewn cyfnod o drafferth, fe allwch chi gyfrif ar ffrind go iawn i gywiro'ch cefn heb fod yn rhaid gofyn amdano.

Pan fyddwch chi mewn trafferth fe fyddan nhw'n sefyll wrth eich ochr chi i gael sicrwydd hyd yn oed os yw ar ben arall y cyfan.

8. Gofalu

Mae ffrind go iawn yn dweud a ydych chi'n harry neu'n dweud. Bydd ffrind go iawn yn rhoi sefyllfa i chi i daflu'r felan i ffwrdd. Dewch â chi ddewis, cael coffi gyda chi neu efallai gynnig rhai siopau manwerthu. Ewch i bysgota, neu dewch at eich gilydd. Unrhyw gymhelliad sy'n troi'r cyfeiriad sy'n gwgu i lawr i mewn i gannwyll.

I fod yn ffrind da, i wneud ffrind go iawn, mae angen i ni gymryd camau penodol a gwneud cyfran reolaidd o'n swynion iddynt.

Mae ffrind go iawn yn gwrando'n dda, yn ofalus ac yn gadael i'r person arall wybod eu hewyllys i geisio eu deall a'u deall. Mae'r dewis o wrando yn gofyn am wybodaeth a mewnwelediad, i weld y tu hwnt i'r geiriau sydd wedi'u trefnu a heb eu datrys. Mae bod yn ffrind go iawn yn gofyn am onestrwydd, sydd ar adegau yn golygu rhoi a dweud y gwir. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni fod yn ofalus i beidio ag ysgrifennu'n llym neu'n ymddiddori yn ffrind yn y cyhoedd.

Ranna ’: