Grym Cyffwrdd yn Eich Priodas

Pwer cyffwrdd yn eich priodas

Sut ydych chi'n ymateb i ddal dwylo, cyffyrddiad ar y goes, cwtsh mawr gan eich priod? A yw'n rhywbeth yr ydych chi a'ch priod yn ymgysylltu ag ef yn anaml neu a yw'n elfen goll yn eich priodas? Un o'r cynhwysion allweddol i gynnal agosatrwydd corfforol yw pŵer cyffwrdd.Beth ddylech chi ei wneud os yw'r weithred o gyffwrdd corfforol yn brin yn eich perthynas?
dyfyniadau gwreichion nicholas

Sut ydych chi'n creu cysylltiad sy'n dod â chyffyrddiad yn ôl i'ch perthynas? A yw cyffwrdd corfforol yn bwysig i'ch priodas?

Un o'r pethau rwy'n eu clywed yn aml gan gyplau yw, wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, mae eu cyffyrddiad corfforol yn dirywio. Mae hyn yn gyffredin mewn perthynas tymor hir. Peidiwch â digalonni a pheidiwch â rhoi’r gorau iddi! Mae yna newyddion da. Mae gan hwn ateb hawdd. Ymwybyddiaeth yw'r cam cyntaf. Yna ewch â'ch ymwybyddiaeth i'r lefel nesaf a gweithredu rhai o'r awgrymiadau hyn. Byddwch yn bresennol ac yn ymwybodol o'r teimladau rydych chi'n eu profi pan fydd cyffyrddiad yn digwydd yn eich perthynas a byddwch chi ar ddechrau gwych i gyffwrdd corfforol.
gosod ffiniau iach mewn priodas

Awgrymiadau i gynyddu cyffyrddiad yn eich priodas

 • Hug yn amlach a cheisiwch lingering ychydig eiliadau ychwanegol ym mreichiau eich priod.
 • Daliwch ddwylo wrth gerdded o'r car i'w storio neu wrth fynd am dro o amgylch eich cymdogaeth.
 • Daliwch eich dwylo wrth wylio'r teledu neu rhowch eich llaw ar goes eich priod.
 • Snuggle i fyny gyda'i gilydd ar y soffa a rhannu blanced.
 • Cwtsh cyn i chi fynd i gysgu a'r peth cyntaf yn y bore cyn i chi godi o'r gwely.
 • Wrth syllu i lygaid eich priod, daliwch eich dwylo.
 • Rhowch eich llaw ar fraich neu goes eich priod.
 • Rhwbiwch draed eich priod wrth ymlacio ar y soffa.
 • Rhowch dylino gwddf i'ch priod tra ei fod yn eistedd mewn cadair.
 • Rhowch dylino cefn hamddenol i'ch priod.
 • Rhowch gynnig ar rywbeth gwahanol a siampŵiwch wallt eich priod.

Pam mae cyffwrdd yn bwysig?

Ni ellir tanlinellu pwysigrwydd cyffwrdd mewn priodas yn ddigonol.

Mae cyffwrdd rhamantaidd yn ffordd bwerus o gyfathrebu a bydd yn cryfhau'ch priodas. Rhai o'r teimladau cadarnhaol fydd cysylltiad, gwell agwedd a byddant yn cynhyrchu gwên i chi a'ch priod.

Gall wneud i chi deimlo'n ddiogel, derbyn gofal a chreu bond parhaol. Gall cyffwrdd corfforol hefyd fod yn lleihäwr straen a gall pob un ohonom elwa o leihau straen. Gall cyffyrddiad synhwyraidd hefyd ailgynnau'r wreichionen ac ailafael yn yr angerdd. Mae cyffyrddiad yn offeryn hanfodol i gynnal priodas foddhaol a llwyddiannus.Mae'r weithred o gyffwrdd corfforol yn gyfathrebwr pwerus ac yn siarad yn uchel ac yn glir gan ddweud, “Rydw i eisiau teimlo cysylltiad”. Felly dechreuwch heddiw ac adennill rhodd cyffyrddiad rhamantus. Bydd eich priodas yn diolch.


sut i ofyn am ysgariad yn heddychlon