Priodi Eto Ar ôl 50? Syniadau Priodas Diddorol

Priodi Eto Ar ôl 50

Does dim byd o'i lesyrthio mewn cariada phriodi eto pan fyddwch ychydig yn hŷn.

Priodieto ar ôl 50 yn golygu eich bod wedi symud ymlaen, wedi gadael y gorffennol ar ôl (lle y dylai fod) a'ch bod o'r diwedd yn barod i fyw'r bywyd rydych chi wedi'i ddymuno erioed - y bywyd sy'n wirioneddol addas i chi. Dyma rai awgrymiadau ar sut i wneud seremoni gofiadwy, swynol heb drafferth ar gyfer eich ail briodas fach hyfryd.

Darllenwch ymlaen i ddod o hyd i rai ail syniadau priodas ar gyfer cyplau dros 50 oed.

Seremoni agos-atoch a pharti mawr

Seremoni agos-atoch a pharti mawr

Ail opsiwn priodas poblogaidd iawn yw seremoni breifat ac yna derbyniad ar raddfa fawr. Mae hwn yn syniad perffaith ar gyfer ail briodasau i barau hŷn sydd am iddi fod yn seremoni agos-atoch, i ddweud eu haddunedau yn breifat ac sy'n dal i fod eisiau dathlu'r seremoni.ail briodasgyda chriw o ffrindiau a'r teulu cyfan.

Cymerwch eich amser a dewch o hyd i leoliad lleol perffaith a fydd yn addas ar gyfer yr holl westeion a llogi gwasanaeth arlwyo gyda bwydlenni penodol i syfrdanu eich gwesteion. Mae cael y briodas dwy ran hon yn ffordd wych o wneud eich ail briodas yn bopeth nad oedd yr un gyntaf! Gall priodasau ar ôl 50 fod yn wych hefyd!

Hefyd fel hyn gallwch chi wisgo dwy ffrog briodas, un ffrog wen glasurol ar gyfer y seremoni agos atoch chi ac un arall ar gyfer y parti wedyn - a phwy fyddai'n dweud na! Hyd yn oed os ydych yn priodi yn 50 oed mae beth i'w wisgo yn dal yn bwysig. Y dyddiau hyn mae cymaint o opsiynau ar gyfer ailffrogiau priodas i briodferchdros 50. Nid yw priodasau ar ôl 50 bellach yn rhywbeth i fod yn bryderus yn ei gylch.

|_+_|

Priodas cyrchfan di-drafferth

Mae yna gymaint o ail syniadau priodas ar gyfer cyplau hŷn, ond dyma'r un mwyaf anhygoel o bell ffordd! Mae priodasau ar ôl 50 yn ymwneud â thorri'n rhydd a gwneud yr hyn rydych chi'n hoff iawn o'i wneud.

Os ydych chi erioed wedi breuddwydio am deithio i gyrchfan bell a threfnu'r briodas fwyaf rhamantus ond rhywsut ni chawsoch chi gyfle i wneud hynny y tro cyntaf, wel, dylech chi fynd amdani yn llwyr!

Mae angen i syniadau ar gyfer ail briodasau gyflawni eich dymuniadau na allech chi eu gwneud y tro cyntaf i chi briodi. Gwahoddwch eich ffrindiau agosaf ac aelodau o'ch teulu i leoliad o'ch dewis a threfnwch seremoni fach a derbyniad. Fel hyn, gallwch chi ganolbwyntio ar y lleoliad sy'n ystyrlon i chi, eich priod, neu eich bod chi'n teimlo'n dda ynddo. Ni ddylai priodasau ar ôl 50 fod yn straen o gwbl.

Y rhan orau yw bod priodasau cyrchfan yn dyblu felteithio mis mêli'r ddau ohonoch, adar cariad, a gwyliau i'r mynychwyr. Gallwch ddewis unrhyw leoliad yn y byd oherwydd – pam lai?! Mae priodasau ar ôl 50 ar gyfer cyplau aeddfed. Rydych chi'n ddigon hen nawr i wybod yn union beth rydych chi ei eisiau, a sut rydych chi ei eisiau! Er mwyn ei wneud yn wirioneddol ysblennydd dewch o hyd i gynlluniwr i wneud y rhan drefnu yn lle chi fel y gallwch ymlacio a mwynhau'n llwyrtreulio amser gyda'ch cyd-enaid.

Y peth gwych am syniadau ail briodas yw nad oes rhaid i chi wneud argraff ar unrhyw un, rydych chi'n ei wneud drosoch eich hun. Nid oes rhaid i chi fod yn fodlon ar ddymuniadau'r bobl nad ydych chi'n eu hadnabod yn aml. Mae priodasau ar ôl 50 yn ymwneud â churo straen a gwerthfawrogi'r hyn sy'n wirioneddol bwysig.

|_+_|

Dihangfa ramantus felys

Mae'r syniad ail briodas hwn ar gyfer y cyplau sydd am gael seremoni gynnil ond nad ydyn nhw am iddi fod yn llai rhamantus. Gall priodasau ar ôl 50 fod yn ysgafn, ond yn felys serch hynny.

Wrth gwrs, gallwch chi bob amser ddianc gyda'ch anwylyd ac osgoi'r holl ffwdancynllunio, trefnu, gwneud rhestrau gwesteionac yn y blaen. Gall syniadau priodas i gyplau dros 50 oed fod yn gyffrous hefyd.

Os oedd eich priodas gyntaf yn enfawr, seremoni ar raddfa fawr gyda llawer o westeion, mae'n debyg eich bod chi eisiau rhywbeth hollol wahanol ar gyfer eich ail un. Peidiwch â gadael i flynyddoedd eich twyllo i feddwl eich bod chi'n rhy hen i ddianc - os ydych chi'n credu nad oes unrhyw beth mor hyfryd âdianc rhamantusa dathliad agos-atoch i'r ddau ohonoch yn unig, dylech yn bendant ei wneud! Dewiswch gyrchfan, a theimlwch yr adrenalin o elopement!

Cael ail briodas ar wahân yw peth y gorffennol! Peidiwch â meddwl gormod am yr hyn sy'n briodol - os ydych chi eisiau priodas fawr gyda chi mewn ffrog briodas wen enfawr, gwnewch hynny! Mae i fyny i chi a'ch priod yn llwyr! Rhyddhewch a dewiswch o blith amrywiaeth o syniadau ail briodas sydd ar gael ar y rhyngrwyd.

Y rhan orau o briodas ar ôl 50 yw nad oes rhaid i chi wrando ar unrhyw un, nid oes rheidrwydd arnoch i wneud dewisiadau yn seiliedig ar ddymuniadau a dymuniadau eich rhieni a gallwch wneud beth bynnag a fynnoch.

Ranna ’: