Rhesymau Pam Mae Eich Gŵr yn Meddwl Eich Bod yn Fflyrtio Gyda Dynion Eraill

Y Rheswm Pam Mae Eich Gŵr yn Meddwl Eich Bod yn Fflyrtio Gyda Dynion Eraill

Mae gan fenywod restr hir o bethau y maen nhw'n dymuno i'w gŵr roi'r gorau i'w gwneud. Gall hyn gynnwys taflu ei sanau ar y llawr neu adael briwsion ar y cownter, ond y peth mwyaf cythruddo o bell ffordd yw camgymryd eich cyfeillgarwch am fflyrtio. Mae dynion yn aml yn meddwl bod eu gwragedd yn fflyrtio gyda dynion eraill pan maen nhw'n bod yn ddymunol ac yn ymddwyn yn dda. Er ei fod yn flin ac yn rhwystredig ar adegau, mae yna resymeg wyddonol y tu ôl iddo.

Dyma pam mae'ch gŵr yn meddwl eich bod chi'n fflyrtio â dynion eraill.Camganfyddiad Rhywiol

Mae dynion yn aml yn meddwl bod merched yn fflyrtio pan fyddant yn syml yn bod yn gwrtais oherwydd ffenomen o'r enw camganfyddiad rhywiol. Mae'r ffenomen hon nid yn unig yn gyfrifol am y ffaith bod eich gŵr yn meddwl eich bod yn fflyrtio â dynion eraill ond dyma'r rheswm pam y gallai dynion eraill fod wedi camgymryd eich agwedd gyfeillgar fel arwydd o ddiddordeb hefyd. Mae'r camganfyddiad rhywiol yn y bôn yn camganfod cyfeillgarwch ar gyfer diddordeb rhywiol. Mae gwyddonwyr yn credu bod hyn yn ganlyniad uniongyrchol i ddamcaniaeth rheoli gwallau. Maen nhw'n credu bod dynion wedi esblygu i or-ganfyddiad o gyfeillgarwch menyw yn ystodcyfathrebuer mwyn osgoi colli cyfle i atgynhyrchu a throsglwyddo eu genynnau.
Effaith Esblygiad

Wrth gwrs, yn y gymdeithas heddiw, nid yw dynion yn canolbwyntio ar laser ar atgenhedlu ond erys y gor-ganfyddiad! Mae diwylliant hefyd ar fai yn rhannol ond yn ôl ymchwil, nid yw'n chwarae rôl mor fawr ag y byddech chi'n meddwl. Yn 2003, penderfynodd seicolegwyr Norwy archwilio'r ffenomen hon ymhlith dynion a menywod yn Norwy, gwlad sy'n adnabyddus am ei chydraddoldeb rhyw. Yna cymharwyd y data ag astudiaethau a wnaed yn yr Unol Daleithiau ac roedd y canlyniadau'n debyg iawn sy'n cyfeirio at esblygiad fel y prif achos.
Y Llinell Isaf

Yn ôl gwyddonwyr, mae'n ymddangos bod dynion yn anodd camgymryd moesau a chyfathrebu nad yw'n rhywiol am fflyrtio. Y ffordd orau o drin y sgil-effaith hon o esblygiad yw gwneud hynnysefydlu ymddiriedaeth yn eich perthynas. Pan fydd ymddiriedaeth mewn priodas, bydd eich gŵr yn gwybod eich gwir fwriadau.

Ranna ’: