Sut i Wella Eich Hunan-hyder yn y Perthnasoedd?

Sut i Wella Eich Hunan-hyder yn y Perthynas

Yn yr Erthygl hon

Wnes i erioed gwrdd ag unrhyw un a ddywedodd nad oes angen mwy o hyder arnaf.Mae hunanhyder a gwella'ch galluoedd i ennill mwy o hyder yn broses ddysgu gydol oes. Trwy ddarllen yr erthygl hon byddwch yn angori techneg bwerus iawn i'ch helpu gyda hunanhyder. Dylai'r dechneg hon eich helpu cymaint yn eich taith hunan-wella oherwydd bod ganddi strategaeth syml iawn ond sy'n berthnasol.

Rwyf wedi creu'r ymarfer hwn i helpu miliynau ar filiynau o bobl ledled y byd i dynnu eu hunanhyder yn hawdd ac yn gyflym.

Os gofynnwch i unrhyw un, beth fyddai eich prif flaenoriaeth i gyrraedd eich nod? Mae'n debyg y byddwch chi'n clywed cymaint o atebion i hynny. Fodd bynnag, heb hunanhyder ar hyd y daith, bydd mor anodd cyflawni'r nod yn llwyddiannus.

Felly, rwyf mor hapus i rannu gyda'r byd y dechneg hardd a llwyddiannus hon i wireddu hunanhyder llwyr ar lefel ddyfnaf eich bod.

Ymarfer hunanhyder cam wrth gam:

1. Cydnabod eich teimladau corfforol

Bydd yr allweddeiriau canlynol yn eich helpu i wneud hynny, (golau bach, trwm, ysgafn, cynnes, cŵl, arnofio, ymlacio, llac, neu unrhyw air arall sy'n atseinio â chi)

2. Cydnabod eich teimladau emosiynol

Cydnabod eich teimladau emosiynol

Bydd yr allweddeiriau canlynol yn eich helpu i wneud hynny, (tawel, llwyddiant, hapus, llawenydd, hyderus, rhad ac am ddim, neu unrhyw air arall sy'n atseinio â chi)

3. Ailadroddwch y geiriau hyn a ddewiswch 21 o weithiau o leiaf unwaith y dydd

Byddant yn eich helpu cymaint i adnabod eich teimladau. O ganlyniad, bydd hynny'n adlewyrchu ar eich lefel hyder.

Mae'r ymarfer hwn wedi'i gynllunio i gael ei ymarfer gan unrhyw un sy'n angerddol am fywyd ac sy'n awyddus i wneud bywyd gwell iddynt hwy eu hunain ac i eraill.

4. Mae bod yn amyneddgar yn bwysig

Mae bod yn amyneddgar yn rhan bwysig iawn o sut bydd yr ymarfer hwn yn gweithio i chi. Rhowch ychydig o amser iddo, peidiwch â rhoi cynnig arni na cheisio ei ruthro neu hyd yn oed ei wthio mor galed. Gadewch iddo fod, mae'n rhaid iddo weithio ei ffordd yn naturiol.

5. Edrychwch ar y darlun ehangach

Un peth i'w ystyried yw ei ymarfer a'i gysylltu â llun neu nod mwy. Peidiwch â gwneud neu ddilyn y cyfarwyddiadau heb gymryd rhan yn bersonol. Mae'n rhaid i chi adael i chi'ch hun fod yn bresennol a'i ailadrodd gymaint o weithiau ag y gallwch, dim pwysau.

Rwyf wedi rhoi fy hun yn eich esgidiau cyn i mi hyd yn oed feddwl am gyhoeddi'r ymarfer hwn. Felly, gobeithio y byddwch chi'n teimlo fy mhresenoldeb diffuant yn y deunydd hwn.

6. Byddwch chi'ch hun

Byddwch yn profi teimlad gwahanol ar lefel wahanol o fodolaeth. O ganlyniad, gadewch i hynny ddigwydd, heb eich ymyrraeth, dadansoddi, beirniadu neu gwestiynu. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw bod yn chi'ch hun a bydd yn gweithio'n dda iawn i chi.

Y rheswm pam rydw i mor hyderus y bydd yn gweithio'n dda iawn i chi oherwydd gwnes i fy hun ac rwy'n gwybod o'm profiad diymhongar iawn bod yn rhaid iddo weithio. Mae'n naturiol, yn union fel pob nos gysgu. Rydych chi'n dechrau'r broses, a chyn i chi ei wybod byddwch chi mewn cwsg.

Trwy ganiatáu i chi'ch hun fod mewn cysylltiad â'ch bodolaeth rydych chi'n creu anrheg yn lle bod yn absennol. Meddyliwch am y peth, pan fyddwch chi'n bresennol yn feddyliol, yn gorfforol ac yn emosiynol bydd eich gallu i gyfrannu a chyflawni yn cael ei uchafu i'r lefel eithaf.

Fodd bynnag, os byddwch yn anwybyddu eich bod yn bresennol ar unwaith byddwch yn mynd i mewn i'r cyflwr awgrym hyper. Lle nad yw eich meddwl chi bellach.

Ein nod gyda'n gilydd yw rhoi'r pŵer hwnnw yn ôl i chi, rheolaeth lawn a chyflawn ohonoch chi'ch hun a'ch tynged. Peidiwch â phoeni sut? Neu beth? Meddyliwch am yr aralleirio a'r gamp fawr yr ydych ar fin ei chyflawni.