Syniadau Unigryw ar Sut i Gynnig i Fenyw a Gwneud Ei Dweud Ie

Mae cynnig yn bwysig mewn priodas

Efallai mai cynnig yw un o'r agweddau ar fywyd priodasol sy'n cael ei gofio fwyaf.

Byddwch yn adrodd ar sawl achlysur y stori am sut y gwnaethoch gynnig, am weddill eich bywyd priodasol fwy na thebyg. Felly efallai y byddwch hefyd yn ei gwneud yn stori hwyliog, giwt neu ramantus fel nad yw adrodd stori eich cynnig yn gwneud i'ch bysedd traed gyrlio.

Mae yna ddigonedd o opsiynau ar gyfer cynnig i fenyw a fydd yn addas ar gyfer merched o bob diddordeb. Fodd bynnag, un o'r ffactorau mwyaf cyffredin y bydd y rhan fwyaf o fenywod yn ei werthfawrogi yw ychydig o ramant.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i gynnig i fenyw yn rhamantus. Wrth gwrs, rydym yn cymryd yn ganiataol eich bod eisoes wedi ystyried rhai o'r agweddau sylfaenol ar ddysgu sut i gynnig i fenyw.

Ystyriwch ychydig o elfennau cyn dweud y gair

● Sicrhau eich bod yn barod ar gyfer priodas
● Darganfod a oes gan eich cariad ddiddordeb mewn priodi neu briodi â chi
● Gofyn i Dad dy gariad am ei llaw mewn priodas (dewisol)
● Trefnu'r cylch ymgysylltu
● Cynllunio pryd y byddwch yn gofyn y cwestiwn
● Darganfod beth fyddwch chi'n ei ddweud

Unwaith y byddwch chi wedi rhoi'r holl elfennau hynny ar eich radar, gallwch chi ddod i lawr i'r rhan hwyliog - sut i gynnig i fenyw yn rhamantus?

Dyma rai o’n hoff syniadau i chi eu hystyried

Cynnig yn gyhoeddus

Cynnig yn gyhoeddus Dylai'r syniad hwn ddod â rhybudd ei fod ond yn addas ar gyfer y rhai nad ydynt yn rhy swil ac nad oes ots ganddynt rywfaint o sylw iddynt.

Wrth gwrs mae yna rai pobl sy'n swil ar y cyfan ond a fyddai'n gwerthfawrogi'r ystum rhamantus. Felly ein hawgrym cyntaf ar sut i gynnig i fenyw yw gwybod ei hoffterau.

Os byddwch chi'n ei gweld hi'n goleuo'n achlysurol wrth gael ychydig o sylw, yna efallai y bydd hi'n caru'r arddull hon o gynnig. Ond, os bydd hi'n gwegian o unrhyw sylw, symudwch i rywbeth mwy preifat.

Dyma ein syniadau ar gyfer cynnig yn gyhoeddus

1. Lleoliad arwyddocaol

Dewiswch leoliad arwyddocaol neu hoff le. Gofynnwch am rywun i dynnu llun a mynd i lawr ar un pen-glin.

2. Trefnwch berfformiad cân a dawns

Gwnewch gân a dawnsiwch am eich cynnig, gofynnwch i dorf ddawns gymryd rhan, neu fand, neu barêd, gwnewch bethau'n bersonol fel cael y dorf dawnsio gyda'r cwestiwn mewn llythyrau ar grysau-t sydd wedi'u cuddio i ddechrau. Trefnwch fod gennych faner gyda'r cwestiwn ymlaen fel rhan o'r parêd, neu trefnwch fod y cynnig wedi'i gynnwys yng ngeiriau'r caneuon y mae'r band yn eu canu.

3. Trefnwch yr amser

Trefnwch gynnig cyn, yn ystod neu ar ôl sioe, trwy gysylltu â rheolwr y lleoliadau. Dylai pob lleoliad gyflwyno rhai syniadau creadigol i chi ar sut i ymgorffori'r digwyddiad neu le mewn cynnig priodas.

4. Cynnig i fenyw yn breifat

I'r rhai sy'n hoffi i bethau fod ychydig yn fwy agos atoch, dyma rai syniadau gwych ar gyfer cynnig i fenyw. Y tro hwn mae'r rhamant i gyd yn cael ei gadw rhwng y ddau ohonoch.

5. Chwisgwch eich cariad i ffwrdd ar getaway rhamantus

Treuliwch y diwrnod yn gweld golygfeydd. Ar ôl y rownd gyntaf o ddiodydd yn y bar, trefnwch ar gyfer rhosod, siampên, a phopeth arall y gallwch chi feddwl amdano i sefydlu'r ystafell fel y gallwch chi ddod â'r diwrnod i ben gyda chynnig rhamantus.

6. Ysgrifennwch y cwestiwn ar y nenfwd

Defnyddiwch llewyrch yn y sticeri tywyll ac ysgrifennwch y cwestiwn ar y nenfwd fel bod y cwestiwn yn datgelu ei hun pan fyddwch chi yn y gwely.

7. Defnyddiwch stryd y dreif

Sialciwch y cynnig ar y stryd neu yn eich dreif.

8. Llithrwch y fodrwy tra mae hi'n cysgu

Tra bod eich cariad yn cysgu slipiwch y fodrwy ar ei bys, yna cynlluniwch ar gyfer brecwast rhamantus a diwrnod allan gyda'ch gilydd i ddathlu.

9. Trefnwch fasged anrheg

Crëwch fasged anrhegion neu hamper gyda llawer o bethau annisgwyl hyfryd ynddi, un ohonynt yw'r fodrwy a'ch cynnig.

Mae enghreifftiau eraill o sut i gynnig menyw yn rhamantus

Ffyrdd diddorol o gynnig
Mae'r rhestr o syniadau y gallwch chi eu cynnig yn ddiddiwedd, ond yr hyn sydd bwysicaf wrth ddarganfod sut i gynnig i fenyw yw sut i'w wneud yn unigryw ac yn bersonol i'r ddau ohonoch fel cwpl.

Os ydych chi'n foi doniol a'i bod hi'n caru'ch hiwmor, gallwch chi fod yn siŵr y byddai hi hefyd wrth ei bodd â chynnig hwyliog, yn enwedig pe baech chi'n ei ategu â rhai cyffyrddiadau rhamantus i ddangos eich bod chi o ddifrif ynglŷn â'ch bwriadau. Os ydych yn baller syth, yna ewch allan yn syth ac yn uniongyrchol.

Y cynigion gorau yw'r rhai nad ydynt yn arwynebol neu'r hyn y mae rhywun yn meddwl y dylent ei wneud. Dylent fod amdanoch chi'ch dau, yn union fel y bydd eich priodas yn ymwneud â'r ddau ohonoch.

Felly, os yw’r ddau ohonoch yn caru eich cath anwes, yna beth am glymu’r fodrwy wrth goler y gath gyda nodyn ynghlwm?

Mae bron iawn unrhyw beth yn digwydd pan fyddwch chi'n darganfod sut i gynnig i fenyw, cyn belled â'ch bod chi wedi meddwl amdano. Ond yn sicr fe gewch chi bwyntiau brownis os gallwch chi ddangos faint mae'r atgofion rydych chi eisoes wedi'u creu yn ei olygu i chi.

Ranna ’: