10 Ffordd Ecsotig i Ddathlu Penblwydd Eich Priodas

10 Ffordd Ecsotig i Ddathlu Penblwydd Eich Priodas Nodiadau cariad wedi'u llenwi â geiriau cariad a melys dymuniadau penblwydd priodas . Gweithgareddau coginio o'ch hoff ddyddiad. Noson o syllu ar y sêr. Mae'r rhain yn cynrychioli dim ond rhai o'r pethau hwyl y gallwch eu gwneud gyda'ch priod ar eich Pen-blwydd priodas . Ond nid ydych chi'n gyfyngedig i'r rheini yn unig. Mae'r rhestr ganlynol yn rhoi syniadau i chi ar gyfer 10 ffordd hwyliog o dreulio'ch diwrnod arbennig. Mae rhai ohonyn nhw'n hiraethus. Mae eraill yn flasus. Mae pob un yn rhamantus ac yn unigryw. Gadewch i'r antur ddechrau!

Yn yr Erthygl hon

1. Ewch ar daith goginio yn ôl mewn amser

I lawer o barau, mae'r cerrig milltir yn eu perthynas wedi'u dathlu dros blatiau o gnocchi, creme brûlée, a scampi berdys. (Neu seigiau teilwng eraill.) Os ydych chi a'ch priod yn hoff o fwyd, beth am ddathlu eich pen-blwydd gyda thaith goginio yn ôl mewn amser? Gallech ddewis un pryd, yn arbennig, i'w wneud gyda'ch gilydd, dyweder o'ch dyddiad cyntaf neu ddiwrnod eich priodas. Neu gwnewch bryd sampler o bob un o'ch diwrnodau mwyaf cofiadwy gyda'ch gilydd.2. Dan y ser

Os oes gennych chi pickup ac yn byw ger y mynyddoedd, gallwch chi a'ch un chi dreulio'r nos yn syllu ar y sêr yng nghefn eich lori. Paciwch bicnic, ychydig o win oer, rhai blancedi, a'ch cwmpawd. Gyrrwch allan o'r dref nes i chi gyrraedd pwynt lle na fydd goleuadau'r ddinas yn lleihau eich syllu ar y sêr. Rholiwch y sarn allan yng nghefn y lori a gorwedd o dan flanced o sêr, yn syllu i'r nefoedd.

O dan y sêr

3. Teledu'r Cariadon

Mae cyfryngau digidol fel DVDs llosgadwy yn caniatáu ichi ddal yr eiliadau arbennig hynny gyda'ch priod a'u gosod i gerddoriaeth. Os oes gennych chi dunelli o luniau o'ch hoff heiciau o amgylch y ddinas, lluniau o'ch hoff brydau ym mwytai eich tref, neu hyd yn oed dim ond lluniau o'r ddau ohonoch yn goofing i ffwrdd gartref, rhowch nhw i mewn i ffilm cartref ar gyfer eich cariad a'i osod. i gerddoriaeth.

4. Gwnewch rywbeth gyda'ch gilydd

Ydych chi erioed wedi bod eisiau rhoi cynnig ar baent-n-sipian? Neu i daflu crochan ar olwyn grochenwaith? Os mai chi a'ch priod yw'r mathau celfyddydol, gall noson creu celf hardd fod yn ffordd hyfryd o goffáu eich pen-blwydd. Nid yn unig y gallech chi wneud rhywbeth i'w gadw yn eich cartref, ond byddwch hefyd yn creu rhywbeth sy'n mynegi eich teimladau am eich gilydd.

Gwnewch rywbeth gyda

5. Creu wal ffocal

Mae waliau ffocal fel arfer yn cynnwys cyfres o ffotograffau teuluol wedi'u gosod yn erbyn wal wedi'i phaentio'n ddramatig sy'n cyferbynnu lliw â'r waliau eraill o'i hamgylch. Beth am wneud wal ffocal gyda'ch priod ar gyfer eich pen-blwydd? Dewiswch eich hoff luniau o'ch gilydd, trowch nhw'n ddu a gwyn gyda rhaglen golygu lluniau, a rhowch y steil oriel ar eich wal newydd.

6. Nodiadau cariad gyda thro

Mae gwŷr a gwragedd yn aml yn anfon nodiadau cariad at ei gilydd i fynegi eu teimladau dyfnaf tuag at ei gilydd. Beth am greu nodiadau cariad gyda thro trwy wneud pos croesair rhamantus i'ch priod? Gallwch ddod o hyd i wneuthurwyr posau croesair ar-lein sy'n eich galluogi i bersonoli pos ar gyfer eich anwylyd yn unig.

Gwneud pos croesair rhamantus i

7. Llyfrau cwpon rhamantus

Mae llyfrau cwpon rhamantus yn rhoi'r cyfle i chi roi eich hun i'ch priod. Creu un gan ddefnyddio cyflenwadau crefft a'i llenwi ag addewidion am anrhegion fel 10 cusan, tylino, neu hyd yn oed noson o warchod plant fel y gall eich priod fynd allan gyda ffrindiau.

8. Adnewyddwch eich addunedau

Creodd eich addunedau priodas eich pen-blwydd cyntaf. Beth am ail-greu’r diwrnod arbennig hwnnw a’i rannu gyda theulu a ffrindiau? Mae dweud eich addunedau wrth eich gilydd eto yn ffordd hyfryd o fynegi eich teimladau dyfnaf i'ch gilydd.

Adnewyddwch eich addunedau

9. Gwnewch fygiau neu grysau-t cyfatebol

Mae mygiau neu grysau-T personol yn caniatáu ichi greu eich swag rhamantus preifat eich hun. I wneud hyn, dyluniwch rywbeth sy'n gweddu i'ch personoliaethau chi a'ch priod a chael cwmni lleol i argraffu'ch dyluniad ar grys-T neu fwg. Gwisgwch y crys-T i'r gwely neu weini coffi yn y mwg i'ch priod yn y gwely ar fore pen-blwydd eich priodas.

10. Ewch i ystafell ddianc

Eisiau cael eich cloi mewn ystafell gyda'ch priod am noson o hwyl? Yna beth am roi cynnig ar antur ystafell ddianc? Mae ystafelloedd dianc yn rhoi pobl mewn ystafell neu gyfres o ystafelloedd am gyfnod penodedig o amser. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae'n rhaid iddynt weithio gyda'i gilydd i ddatrys pos cyn i'r amser ddod i ben. Mae gan yr ystafelloedd themâu fel Harry Potter, yr hen Aifft, neu ofod allanol. Dewiswch thema y byddai eich priod yn ei charu a mynd i chwarae!

Geiriau cloi

Mae eich pen-blwydd yn rhoi cyfle i chi gysylltu â'ch priod ac i asesu sut rydych chi fel cwpl. Mae hefyd yn esgus da i fynd allan a chwarae gyda'ch cariad. Bydd yr atgofion y byddwch chi'n eu rhannu ar y diwrnod arbennig hwn nid yn unig yn gwneud ichi edrych ar ble rydych chi wedi bod fel cwpl ond hefyd i ble rydych chi'n mynd.

Er bod yn well gan rai cyplau wneud hyn wrth goginio gyda'i gilydd, mae eraill yn ei wneud yng nghanol antur. Ond ni waeth sut rydych chi'n ei wneud, dim ond gwybod os byddwch chi'n dewis dathlu'ch pen-blwydd gydag unrhyw un o'r gweithgareddau hyn, rydych chi mewn am amser cofiadwy, yn wir.

Ranna ’: