5 Rheswm Pam Mae Cyplau Hapus yn Postio Llai ar Gyfryngau Cymdeithasol

Pam na ddylech chi rannu gormod o wybodaeth am eich perthynas ar gyfryngau cymdeithasol Mae cyfryngau cymdeithasol ym mhobman. Rydyn ni'n betio eich bod chi'n adnabod digon o bobl sy'n postio pob manylyn olaf o'u bywydau ar gyfryngau cymdeithasol. Weithiau mae'n ymddangos mai prin y gallwch chi sgrolio trwy'ch porthiant heb fod yn destun y manylion mwyaf munud o fywydau eich ffrindiau.

Yn yr Erthygl hon

Gall fod yn wych - mae'n ffordd wych o gadw i fyny â'r bobl rydych chi'n poeni amdanyn nhw - ond gadewch i ni fod yn onest, gall wisgo ychydig bach hefyd. A byth yn fwy felly na phan ddaw at y cyplau rydych chi'n digwydd eu hadnabod ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae rhai cyplau yn cyflwyno delwedd sgleiniog mor berffaith fel eich bod chi'n meddwl tybed a all eu perthynas fod felly mewn gwirionedd. Ac, a dweud y gwir, rydych chi'n blino ychydig ar ei weld. Gallwch hyd yn oed gael eich hun ychydig yn genfigennus, gan ddymuno bod eich perthynas fel 'na.

Efallai y byddwch chi hyd yn oed yn meddwl tybed a ddylech chi bostio ychydig mwy. Efallai eich bod wedi rhoi cynnig arni, ond mae'n teimlo braidd yn rhyfedd a ffug yn rhannu cymaint am eich perthynas i'r byd ei weld.

Dyma'r gwir: Yr hyn a welwch ar gyfryngau cymdeithasol yw'r hyn y mae'r poster am i chi ei weld. Maen nhw eisiau portreadu eu perthynas mewn ffordd arbennig, felly mae eu holl swyddi wedi'u curadu i adlewyrchu hynny. Mae'n drist, ond yn aml y bobl sy'n postio am eu perthnasoedd amlaf, yw'r rhai mwyaf anhapus.

Dyma rai o'r prif resymau pam mae cyplau hapus yn postio llai am eu perthynas ar gyfryngau cymdeithasol.

Nid oes angen iddynt argyhoeddi neb

Nid oes angen i barau hapus argyhoeddi unrhyw un arall– o leiaf, eu hunain – eu bod yn hapus. Mae cyplau sy'n postio'n gyson am ba mor hapus ydyn nhw yn aml yn ceisio argyhoeddi eu hunain eu bod yn fodlon â'u perthynas. Maen nhw'n gobeithio, trwy rannu jôcs cyson, proffesiynau cariad, a negeseuon am ba mor hapus ydyn nhw, y byddan nhw'n gwireddu hynny.

Nid ydynt yn chwilio am ddilysiad allanol

Mae cyplau nad ydyn nhw mor ddiogel â hynny yn eu perthynas yn aml yn chwilio am ddilysiad allanol. Maen nhw'n gobeithio, trwy rannu'r holl luniau a straeon cwpl hapus hynny,byddant yn cael sylw a dilysiad o ffynonellau allanol.

Mae hoffterau, calonnau, a sylwadau fel aw, chi bois yn hwb ego gwych i gyplau sy'n teimlo ychydig yn ansicr.

Ar y llaw arall, nid oes angen unrhyw un arall ar barau hapus i'w dilysu. Eu hapusrwydd eu hunain yw'r holl ddilysiad sydd ei angen arnynt.

Maen nhw'n rhy brysur yn mwynhau eu perthynas

Ydyn ni'n dweud na ddylech fyth rannu hunlun o'r cyngerdd hwnnw neithiwr, na phostio lluniau o'r gwyliau yr ydych newydd eu cymryd? Wrth gwrs ddim! Mae rhannu eiliadau o'ch bywyd ar gyfryngau cymdeithasol yn hwyl, ac mae'n normal mwynhau gwneud hynny.

Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n hapus ar hyn o bryd gyda'ch mêl, ni fyddwch chi'n teimlo'r angen i ddogfennu bob eiliad. Yn sicr efallai y byddwch chi'n rhannu ambell gip, ond ni fyddwch yn postio'n fanwl. Rydych chi'n rhy brysur yn mwynhau amser gyda'ch gilydd i'w dreulio yn tynnu lluniau ar gyfer Facebook.

Maen nhw'n gwybod yn well nag ymladd yn gyhoeddus

Mae cyplau hapus yn gwybod mai un o gyfrinachau hapusrwydd yw datrys eu problemau yn breifat. Ydych chi erioed wedi bod mewn digwyddiad cymdeithasol gyda chwpl sy'n ymladd? Waw, onid yw hynny'n anhygoel o lletchwith? Mae bron cynddrwg ar gyfryngau cymdeithasol pan fyddwch chi'n eu gweld nhw'n postio adfachau at ei gilydd.

Mae cyplau hapus yn gwybod nad oes lle i ymladd yn y cyfryngau cymdeithasol. Dydyn nhw byth yn teimlo'r angen i rannu eu holl ddrama ar gyfryngau cymdeithasol i'r byd ei gweld. Maent yn datrys eu problemau yn breifat.

Nid ydynt yn dibynnu ar eu perthynas am eu hapusrwydd

Mae cyplau sy'n postio llawer am eu perthynas ar gyfryngau cymdeithasol yn aml yn ei ddefnyddio fel bagl. Yn lle dod o hyd i'w hapusrwydd y tu mewn iddynt eu hunain, maen nhw'n chwilio am eu partner i'w ddarparu ar eu cyfer. Mae gor-rannu ar gyfryngau cymdeithasol yn rhan o hynny.

Mae cyplau sy'n dibynnu ar eu perthynas am eu hapusrwydd yn postio'n aml i atgoffa eu hunain a'r byd eu bod yn hapus. Mae rhannu lluniau o'u bywyd bob dydd fel cwpl yn ffordd o greu teimladau o hapusrwydd. Gallant ddefnyddio'r pyst a'r lluniau i roi hwb i'w hunan-barch a phrofi eu bod yn hapus.

Cyplau hapus yn gwybod bod yallweddol i berthynas ddayw bod yn hapus ynoch chi'ch hun yn gyntaf ac yna rhannu eich hapusrwydd gyda'ch partner. Maen nhw hefyd yn gwybod na allwch chi gyflawni hapusrwydd mewnol gyda phost cyfryngau cymdeithasol.

A yw rhannu lluniau cwpl a phostiadau ar gyfryngau cymdeithasol bob amser yn beth drwg? Dim o gwbl. Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd boblogaidd o gadw mewn cysylltiad â’r bobl sy’n bwysig i ni, ac mae rhannu ychydig am ein bywydau yn ffordd dda o wneud hynny. Ond, fel gyda’r rhan fwyaf o bethau nad ydyn nhw’n 100% iach, mae’n achos o bopeth yn gymedrol.

Ranna ’: