Gwisgoedd Dyddiad Dynion: Syniadau ar wisg i greu argraff ar Noson Dyddiad

Gwisgoedd Dyddiad Dynion: Syniadau ar wisg i greu argraff ar Noson Dyddiad Heddiw, mae gennym ni ychydig o ddanteithion ar gyfer y dynion allan yna sydd eisiau gwneud argraff ar eu pobl arwyddocaol eraill gyda gwisg ddêt orau'r dynion, pan fydd noson dyddiad yn dod o gwmpas.

Yn yr Erthygl hon

Ystyr geiriau: Pan fydd y guys yn cynllunio dyddiad am y tro cyntaf erioed, y peth mwyaf amlwg i'w wneud yw gwneud chwiliad Google fel 'sut i wisgo ar gyfer dyddiad cyntaf guys achlysurol' neu 'first date outfit men'.Dyma sut mae'r dynion fel arfer yn pori dros y rhyngrwyd i osod eu dwylo ar rai syniadau unigryw ar ddillad dyddiad i fechgyn.

Oherwydd ie, gall rhoi ychydig o ymdrech i wisgoedd dyddiad y dynion ennill rhai pwyntiau mawr i chi gyda'ch priod.

Os oes un peth rydyn ni i gyd yn ei wybod am briodas, yna mae blaenoriaethu amser o ansawdd gyda'n gilydd yn allweddol i berthynas hir, hapus.

Wedi dweud hynny, gydag amserlenni prysur, ymrwymiadau diddiwedd, ac oriau hir yn y swyddfa, gall y nosweithiau dyddiad wythnosol hynny ddechrau teimlo'n brin, sy'n golygu ei bod hi'n bwysicach nag erioed i ddod â'ch gêm A ar y nosweithiau dyddiad gwerthfawr hynny.

Felly, beth i'w wisgo ar a dyddiad cyntaf bois? A beth i'w wisgo ar ddyddiad cinio bois? Ac, os yw'n ddyddiad coffi, beth i'w wisgo ar ddêt coffi bois?

Wel, rydym wedi cael eich holl ymholiadau ar y ‘gwisg i argraff’ a atebwyd yn y blog hwn. Felly peidiwch â phoeni am ddillad dyddiad dynion.

Dyma'r pum awgrym ar wisgoedd dyddiad dynion yr ydym yn eu hargymell i ddynion sydd am ennill dros eu priod gyda'u synnwyr o ffasiwn.

1. Mae cael eich gorwisgo yn well na chael eich tanwisgo

Yn gyffredinol, ar gyfer parau priod, dylai fod yn gymharol hawdd i gyfleu pa mor wisgedig y mae angen i chi fod am y noson; fodd bynnag, os ydych chi eisiau mewn gwirionedd wow eich arwyddocaol arall, dod â rhywfaint o arddull i'r bwrdd.

Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu siglo siwt lawn (er y gall olygu hyn os ydych chi'n ymweld â bwyty mwy ffansi). Yr hyn y mae'n ei olygu, fodd bynnag, yw camu y tu allan i'ch parth cysurus o jîns a thî.

Efallai bod hyn yn golygu peth denim golchi tywyll crisp, wedi'i baru â chrys ffrog wen, a chrothiau tenau oer o JJ Atalwyr .

Neu efallai eich bod chi am osod siwmper dros grys gwisg i gael golwg sy'n pontio'r llinell rhwng gwisgi ac achlysurol?

Beth bynnag yw'r achos, mae bob amser yn well cael eich gorwisgo. Nid ydych chi eisiau rhagori ar eich dyddiad gyda'ch gwisg, ond rydych chi am roi'r argraff eich bod chi'n blaenoriaethu'r amser hwn gyda'ch gilydd.

2. Mae ategolion yn cael effaith fawr

Oriawr glasurol, gwregys lluniaidd, crogwyr ffasiynol, tei gwneud datganiad: Mae'r holl ategolion hyn yn gwneud byd o wahaniaeth yn eich gwisg nos dyddiad .

Oherwydd yn sicr, gallwch chi bob amser fynd am y wisg safonol honno, ond fel y soniasom, i ddangos i'ch priod eich bod yn gwerthfawrogi'r pwysigrwydd noson dyddiad , mae'n rhaid i chi gymryd y camau ychwanegol.

Mae prynu rhai ategolion ffasiynol sy'n mynd â'ch golwg o safon i steil yn un o'r ffyrdd hawsaf o gyfleu'r neges.

3. Ffit yw popeth

Ffit yw popeth Dyma un o'r awgrymiadau hynny y mae pob dyn yn ôl pob tebyg yn eu hadnabod yn ddwfn, ond nid yw'n un y mae pob Cyfartaledd Joe yn hoffi gweithredu arno.

Credwch ni, rydyn ni'n ei gael: nid yw treulio oriau yn yr ystafell newid yn union syniad ichi o amser da, a byddech chi'n gwneud unrhyw beth i fynd allan o fynd i weld teiliwr, ond dyma'r fargen…

Os oes un elfen o wisg a all wneud neu dorri'r edrychiad, mae'n ffit.

Wrth wisgo am a nos dyddiad , mae angen i chi ddewis dillad sy'n ffitio'n iawn i chi. Neu, o leiaf, mae angen i chi gael ategolion fel gwregys neu atalyddion i helpu i gadw popeth yn ei le.

Yn ddiau, bydd eich priod yn gwerthfawrogi'r ymdrech.

4. Gwnewch ychydig o waith ymchwiliol

O ran gwisgo ar gyfer eich eraill arwyddocaol, mae'r rhan fwyaf o bobl yn dueddol o fod yn ffafrio'r arddulliau, y ffitiau a'r lliwiau y maent yn eu hoffi ar eu nodweddion arwyddocaol eraill.

Efallai bod eich priod yn caru chi yn y lliw coch. Neu efallai eich bod chi wedi cael canmoliaeth ddiddiwedd ar yr un siwmper benodol honno rydych chi'n ei thynnu allan o gefn y cwpwrdd bob hyn a hyn.

Neu hei, efallai mai'r jîns ffitio'n dda hynny sy'n ymddangos fel pe baent yn gwneud y tric.

Beth bynnag yw'r achos, pan fyddwch chi'n cadw'ch clustiau ar agor ac yn gwrando ar yr hyn y mae'ch un arall arwyddocaol yn hoffi i chi ei wisgo, mae'n debyg y bydd gennych amser llawer haws yn gwisgo i wneud argraff.

Ein un gair o rybudd, serch hynny?

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dal i ystyried eich dewisiadau a'ch lefelau cysur eich hun gyda'ch steil.

Os ydych chi'n gwisgo'n llwyr i fodloni person arall, ac nad ydych chi'n teimlo'n hyderus yn eich edrychiad, neu os nad ydych chi'n gyfforddus yn y dillad ar eich cefn, bydd yn sicr yn dangos sut rydych chi'n cario'ch hun.

Tarwch gydbwysedd rhwng gwisgo ar gyfer eich priod, tra hefyd yn sicrhau eich bod chi'n teimlo fel eich hunan orau yn eich gwisg, ac mae gennym ni deimlad y byddwch chi'n gweld newid yn gyflym yn y ffordd y mae eich priod yn ymateb i'ch gwisg. gwisgoedd nos dyddiad .

5. Peidiwch ag anghofio ymbincio

Ac yn olaf, ond nid yn lleiaf, ni allem wneud y rhestr hon heb sôn am bwysigrwydd asesiwn meithrin perthynas amhriodolnoson cyn dyddiad.

Eillio iawn, rhywfaint o olew barf da, rhywfaint o gel gwallt syml, trim ar yr ewinedd: mae'r rhain i gyd yn bethau y dylech yn bendant gymryd yr amser i'w gwneud cyn noson dyddiad.

Credwch ni, os byddwch chi'n cadw'r pum awgrym hyn ar wisgoedd dyddiad dynion mewn cof, ac yn dewis arddulliau y mae eich priod eisoes wedi'ch canmol, byddwch chi'n barod am un. noson ddêt llawn hwyl mewn dim o amser.

Gwyliwch hefyd:

Ranna ’: