Beth Mae Eich Arwydd Sidydd yn ei Ddweud Am Eich Personoliaeth yn y Gwely?

Beth Mae Eich Arwydd Sidydd yn ei Ddweud Am Eich Personoliaeth yn y Gwely Os ydych chi'n credu mewn sêr-ddewiniaeth yna mae'n rhaid i chi gytuno y gall ein harwyddion Sidydd ddatgelu llawer am ein personoliaethau. Mae yna lawer o wybodaeth ar gael am ba arwyddion sy'n gydnaws â'i gilydd. Ond a oeddech chi'n gwybod y gall arwyddion Sidydd hefyd benderfynu sut mae eich personoliaeth yn y gwely? Nid yn unig hynny, gall hefyd eich helpu i ganfod pa arwydd Sidydd y byddwch chi'n fwyaf cydnaws ag ef yn rhywiol.

Yn yr Erthygl hon

Dyma beth mae arwydd eich Sidydd yn ei ddweud am eich personoliaeth yn y gwely-

1. Aries

Aries Mae Ariaid yn fagnetig yn y gwely.Ar ddechrau perthynas, Ariaid yn impeccable mewn lovemaking. Maent yn gusanwyr gwych ac yn feistri ar foreplay. Ond os ydych chi wedi bod gydag Ari ers amser maith, fe fyddwch chi'n gwybod y gallan nhw ddod ychydig yn hunanol yn y gwely gydag amser. Pan fydd yr angerdd a chyffro yn pylu mewn perthynas, mae Ariaid yn tueddu i ganolbwyntio mwy ar eu pleser eu hunain wrth gael rhyw.

2. Taurus

Taurus Mae arwydd Sidydd Taurus wedi'i symboleiddio â tharw, sy'n awgrymu bod yr arwydd hwn yn wrywaidd ei natur yn bennaf. Mae gan Taureans ysfa rywiol anniwall. O'i gymharu ag arwyddion eraill, mae Taurus yn rhoi llawer mwy o bwys ar ryw nag eraill. Mae'n ddiogel dweud ei bod yn debyg mai Taureans yw'r rhai gorau yn y gwely ymhlith arwyddion eraill.

3. Gemini

Gemini Mae Gemini yn gariadon deallus.agosatrwydder nad ydynt yn gyfyngedig i foreplay a rhyw, mae angen fflyrtio a sgwrs smart i gael eu troi ymlaen. Mae canmoliaeth ac anrhegion meddylgar yn ffyrdd gwych o hudo Gemini. Gallant fod yn dda iawn mewn rhyw ar yr amod bod ganddynt bartner smart yn y gwely.

4. Canser

Cancr I ganserwyr, rhamant yw popeth. Nhw yw'r cariadon mwyaf tyner ymhlith holl arwyddion y Sidydd. Mae canserwyr i mewn i gusanau meddal a caresses ysgafn. Maen nhw'n mwynhau rhyw fwyaf gyda'r person y mae ganddyn nhw acysylltiad emosiynol dwfn.

5. Leo

Leo Mae Leos yn gariadon angerddol ac ychydig yn dominyddol hefyd. Maen nhw'n hoffi cymryd gofal yn y gwely ac mae llawer o bobl yn gweld hyn yn boeth iawn. Maent yn gyfforddus gyda'u rhywioldeb ac yn dangos hyder yn y gwely. Maent yn hynod ddeniadol ac yn wych fel partneriaid rhywiol.

6. virgo

virgo Mae'n ymddangos bod virgos yn dawel ac yn cŵl eu natur, ond nid yw hynny'n eu gwneud yn llai synhwyrol. Nid ydynt yn dominyddu yn y gwely, mae ganddynt fath gwahanol o egni rhywiol. Maent yn hoffi cymryd pethau'n araf ac yn hoffi cymryd rhan mewn sesiynau chwarae blaen hir. Maent yn hoffi aros gyda dim ond un partner am oes a buddsoddi ymdrechion i gadw eu bywyd rhywiol yn ddiddorol.

7. Punt

Punt Mae Libras yn sylwgar iawn i anghenion eu partneriaid, maen nhw'n gwneud popeth o fewn eu gallu i'w plesio. Maen nhw'n serchog ac yn eithaf braf yn y gwely. Maent yn agored i arbrofion sy'n eu gwneud yn ddiddorol iawn fel partneriaid rhywiol.

8. Sgorpio

Scorpio Mae sgorpios mor rhywiol â Tauriaid os nad yn fwy, ond nid ydynt mor sensitif. Gall Scorpios drin eu partneriaid yn y gwely i gael yr hyn y maent yn ei ddymuno. Nid ydynt yn hawdd eu hudo ond maent yn dda iawn am hudo eraill.

9. Sagittarius

Sagittarius Nid yw Sagittarians yn hoffi rhannu gwely gydag un partner am gyfnod hir iawn. Mae'n anodd dal sylw Sagittaraidd yn y gwely am gyfnod hir. Gall rhoi sylw i'w ffantasïau a chymryd rhan mewn arbrofion rhywiol helpu serch hynny.

10. Capricorn

Capricorn Mae angen i Capricorns fod i mewncaru cael rhyw wych. Nid ydynt yn dymuno partneriaid lluosog. Iddyn nhw, mae foreplay yn hynod o bwysig. Maent yn gariadon addfwyn ac yn gyffredinol yn amharod i gymryd rhan mewn unrhyw fath o arbrofi.

11. Aquarius

Aquarius Aquarians, yn mwynhau rhyw corfforol pur, ar eu cyfer ymlyniad emosiynol yn eilaidd. Maent yn angerddol ac yn wyllt yn y gwely. Maent yn agored i arbrofion rhywiol. Fodd bynnag rhyw acysylltiadau emosiynolyn ddau beth ar wahan iddynt, nid ydynt yn perthynu y ddau i'w gilydd.

12. Pisces

Pisces Piscean yn cael eu gosod yn ôl a braidd yn ddiog yn y gwely. Maent yn gydnaws iawn â phartneriaid blaenllaw. Maent yn hoffi eistedd yn ôl a chael pleser yn hytrach na chymryd gofal yn y gwely. Maent, fodd bynnag, yn wych fel partneriaid amwynhau perthnasoedd sefydlog.

Ranna ’: