Faint mae Trwydded Briodas yn ei Gostio?

Cost trwydded briodas

Yn yr un modd ag y mae deddfau'n amrywio o'r wladwriaeth i'r wladwriaeth, felly hefyd y ceisiadau a'r ffioedd sy'n gysylltiedig â thrwyddedau priodas. Mewn gwirionedd, gall y costau amrywio'n sylweddol, yn nodweddiadol yn amrywio o gyn lleied â $ 10 i gymaint â $ 115.

Gall cost trwydded briodas amrywio o $ 10 yn Colorado i $ 60 yn Hawaii i hyd yn oed $ 100 i mewn Minnesota.

Mae'r amrywiad mewn cost yn seiliedig ar statws sirol, dinas a phreswyl. Mae cwblhau cwrs cwnsela neu addysg cyn-geni hefyd yn ffactor sy'n penderfynu mewn rhai achosion. Dylai'r ffi gwmpasu prosesu ceisiadau ac o leiaf un copi o'r drwydded briodas.

Yng ngoleuni'r gwahaniaethau hyn, mae yna rai taleithiau sydd â ffioedd safonol ledled y wlad. Mae'r rhain yn cynnwys:

Nodwch Cost y Drwydded
Alaska $ 60.00
Arizona $ 76.00
Arkansas $ 60.00
Colorado $ 30.00
Connecticut $ 30.00
Delaware $ 50.00 (os yw un person yn byw yn y wladwriaeth) a $ 100 (os nad yw'r naill na'r llall yn breswylydd)
Ardal Columbia $ 45.00
Florida $ 93.50
Hawaii $ 65.00 (yn cynnwys cost weinyddol)
Indiana $ 18.00 (preswylwyr yn y wladwriaeth) a $ 60.00 (preswylwyr y tu allan i'r wladwriaeth)
Iowa $ 35.00
Kansas $ 85.50
Kentucky $ 35.50
Maine $ 40.00
Michigan $ 20.00 (preswylwyr y wladwriaeth) a $ 30.00 (dibreswylwyr)
Minnesota $ 40.00 (gydag Addysg Premarital) a $ 115.00 (heb)
Minnesota $ 40.00 (gydag Addysg Premarital) a $ 115.00 (heb)
Montana $ 53.00
Nebraska $ 15.00
New Hampshire $ 50.00
New Jersey $ 28.00
New Mexico $ 25.00
Efrog Newydd $ 40.00 (Dinas Efrog Newydd $ 35.00)
Gogledd Carolina $ 60.00
Gogledd Dakota $ 65.00
Oklahoma $ 5.00 (gyda chwnsela premarital) a $ 50 (heb)
Oregon $ 60.00
Rhode Island $ 24.00
De Dakota $ 40.00
Vermont $ 45.00
Gorllewin Virginia $ 56.00
Wyoming $ 30.00

Ranna ’: