Datgelwyd Ffantasi Mwyaf Cyffredin Menyw Briod

Datgelwyd Ffantasi Mwyaf Cyffredin Menyw Briod

Yn yr Erthygl hon

Mae rhyddhau'r ffilm grosaf orau Fifty Shades of Grey wedi caniatáu i lawer o ferched gyd-fynd â'u rhywioldeb. Roedd yn caniatáu i ferched fod yn fwy lleisiol am eu ffantasïau ac yn ogystal â'u hanghenion rhywiol.

Mae'n wir! Mae gan ferched ffantasïau hefyd a byddech chi'n synnu o wybod beth ydyn nhw. Nid yw bod yn agored i'ch ffantasïau rhywiol yn rhyfedd o gwbl, yn hytrach mae'n cael ei ystyried yn iach ac yn boeth!

Gadewch inni edrych ar y ffantasi mwyaf cyffredin menyw briod a hyd yn oed y ffantasïau tywyllaf sydd gan fenywod yn gyffredinol.

Beth yw ffantasïau rhywiol?

Rydych chi wedi clywed y tymor hwn lawer gwaith ond beth yn union yw ffantasi rhywiol?

Yn ôl diffiniad, mae ffantasïau rhywiol yn gasgliad o ddelweddau meddyliol sy'n ennyn person. Mae gan bob unigolyn ffantasïau rhywiol gwahanol ac mae eu cael yn hollol normal. Mae'r rhan fwyaf o bobl ychydig yn betrusgar pan drafodir y pwnc hwn oherwydd ei gyd-destun ond mae gan bob un ohonom ffantasïau rhywiol.

Mae hyn yn rhan o bwy ydyn ni ac nid oes unrhyw beth o'i le â hynny.

Nid yw cael ffantasïau rhywiol yn golygu nad ydych yn fodlon â'ch gŵr neu'ch partner, nid yw'n golygu eich bod yn ddifreintiedig yn rhywiol, mewn gwirionedd, mae gan ffantasïau rhyw menywod sy'n hollol normal ac mewn gwirionedd mae'n golygu eich bod chi bod ag awydd rhywiol iach . Ar ôl hype cyfres ffilmiau Fifty Shades, mae'r ffilm wedi caniatáu i lawer o ferched fod yn gyffyrddus â'u rhywioldeb hyd yn oed yn trafod y ffantasi mwyaf cyffredin menyw briod eu bod yn gyfrinachol am gael eu cyflawni ynghyd â'u hedmygedd o ddynion rhywiol a poeth!

Os ydych chi'n pendroni a yw'ch ffantasi rhywiol yn normal neu ychydig yn dywyll, yna gadewch inni wirio'r ffantasi benywaidd fwyaf cyffredin sydd gan fenywod.

Datgelodd ffantasïau cyffredin mwyaf blaenllaw menywod o'r diwedd

P'un a ydych chi'n chwilio am y mwyaf ffantasi gyffredin menyw briod neu ddim ond ffantasïau cyffredin mwyaf blaenllaw menywod, yna rydych chi ar fin eu darganfod.

1. Mynd i lawr yno

Efallai bod hyn yn edrych fel gweithgaredd rhywiol cyffredin rhwng cyplau ond y gwir yw, nid yw pob merch yn profi'r teimlad gogoneddus o gael ei charu i lawr yno.

Dyma un o'r rhai mwyaf cyffredin ffantasïau rhywiol mae llawer o ferched eisiau eu cyflawni .

2. Rhyw wefreiddiol yn gyhoeddus

Nid ydym yn sôn am gael rhyw o flaen llawer o bobl, yn hytrach, rydym yn siarad am fannau lle gallai pobl eich dal yn gwneud y “weithred”.

Dychmygwch fod gyda'ch partner poeth yn y llyfrgell? Mae'n gwneud cynnydd ac ni allwch wneud iddo stopio!

Gall y wefr o gael eich dal bigo'ch libido!

3. Cael eich dominyddu (Fifty Shades wedi'i ysbrydoli)

Oherwydd y ffilm hon, un o ffantasïau mwyaf cyffredin menywod heddiw yw cael ei ddominyddu gan ddyn poeth.

A allwn ni feio ein dychymyg am gael ein hudo gan y setup hwnnw? Pwy sydd ddim eisiau cael ei ddominyddu gan foi poeth?

4. Amharodrwydd

Mae eisiau i chi ac rydych chi'n teimlo eich bod chi ei eisiau hefyd ond nid ydych chi am gyflawni pechod! Mae'n eich gorfodi chi i gornel, yn eich pinio ac yn eich cusanu. Mae'n gorfodi ei hun nes na allwch ymladd a ildio mwyach.

Mae garwder y senario hwn yn rhywbeth y mae rhai menywod yn ei garu. Dyma'r meddwl o gael eich cymryd yn erbyn eich ewyllys sydd hefyd yn eich cyffroi y tu hwnt i gred ac yn bendant yn ffantasi rhywiol sy'n gyffredin iawn gyda menywod o bob oed.

5. Merch ar ferch yn gweithredu

Mae yna rai menywod sydd hefyd yn cael eu troi ymlaen gan y syniad o wneud allan gyda'r un rhyw. Mae'n hwyl ac yn destun cyffro ar yr un pryd.

Mae hyn yn rhywbeth y byddai dynion yn bendant wrth ei fodd yn ei weld.

Ffantasïau tywyllaf menywod a fydd yn eich synnu!

Ffantasïau tywyllaf menywod a fydd yn eich synnu!

Os ydych chi'n meddwl bod gwybod y ffantasi mwyaf cyffredin menyw briod yn gwneud ichi deimlo'n boeth, yna paratowch i adnabod y ffantasïau rhywiol dyfnaf, tywyllaf y gallant eu cael erioed.

I'r dynion sy'n darllen hwn, a allwch chi ei thrin?

1. anffyddlondeb

Shhh! Un o'r ffantasi mwyaf cyffredin menyw briod mewn gwirionedd yn cyflawni anffyddlondeb. Guys, peidiwch â synnu, rydyn ni i gyd yn gwybod eich bod chi hefyd yn ffantasïo am ei wneud mewn gwirionedd.

Mae'r teimlad tywyll hwn o gael rhyw gyda dyn arall heblaw eich partner. Boed yn yrrwr poeth i chi, brawd yng nghyfraith, neu hyd yn oed ffrind teulu, mae'r wefr eisoes yn ddigon i'ch gwneud chi'n gyffrous yn rhywiol.

2. Rhyw gyda dieithryn

Dychmygwch eich hun yn cael eich denu'n rhywiol gan ryw ddieithryn poeth ac mae'n dychwelyd? Meddw? Gwell! Mae'n cydio ynoch chi ac yn mynd â chi! Ni allwch helpu'ch hun ond ymostwng i'ch dymuniadau eich hun!

Nawr, rydych chi'n deall pam mae hyn ymhlith ffantasïau rhywiol mwyaf cyffredin menywod?

3. Rhyw gyda'ch EX

Nid yw gwŷr yn gwylltio pawb yma yn iawn?

Wrth gwrs, ni fyddai'ch priod byth eisiau mynd yn ôl gyda'u hesgidiau ond meddwl am gael rhyw gyda nhw eto - mae honno'n stori wahanol. Y meddwl yw gwneud yr holl weithredoedd rhywiol hynny rydych chi wedi'u rhannu sy'n destun cyffro, ynghyd â'r ffaith eich bod chi'n briod yn ei gwneud hi'n gyffrous ac yn mynd yn ôl at y ffantasi anffyddlondeb .

4. Rhyw gyda dynion lluosog

Fe fyddwch chi'n synnu o wybod sut mae hyn yn destun cyffro mawr i rai menywod. Boed yn dreiddiol neu'n fwy! Mae'n ffantasi rhywiol y mae llawer o ferched yn ei guddio hyd yn oed gyda'u partneriaid.

Nid ydym am i'n partneriaid gael y syniad anghywir, iawn?

Ydych chi am wneud y ffantasïau rhywiol hyn yn realiti heb gyfaddawdu ar eich perthynas na'ch urddas? Yna gwneud chwarae rôl yw eich ateb.

Gadewch i'ch hun a'ch priod siarad a bod yn agored gyda'ch gilydd. Byddwch yn gyffyrddus â siarad am y ffantasïau hyn a chytuno ar roi cynnig arnyn nhw i gyd - gwnewch yn siŵr nad yw'r ddau ohonoch chi'n cymryd unrhyw beth o ddifrif yma.

Mae hon yn ffordd wych o ddod â'r agosatrwydd yn ôl a gall hyd yn oed gryfhau'r bond rhwng parau priod.

Mae chwarae rôl fel boi dosbarthu a gwraig unig yn un o'r ffantasi mwyaf cyffredin menyw briod gall unrhyw gwpl actio hynny'n hawdd.

Bydd hyn yn sicr yn ychwanegu at eich bywyd rhywiol a bydd hefyd yn caniatáu i chi a'ch partner fwynhau eich sexcapade newydd.

Ranna ’: