Cydnawsedd Rhywiol - A allai Astrology Esbonio Eich Bywyd Rhyw?

Cydnawsedd Rhywiol - A allai Astrology Esbonio Eich Bywyd Rhyw

Yn yr Erthygl honMae cariad a rhyw, yn enwedig mewn priodas, yn faterion hynod gymhleth. Mae yna lawer iddo, a phan fydd pethau'n mynd yn ddrwg gall fod yn anodd nodi pam y digwyddodd hynny. Wrth chwilio am ateb, mae rhai yn estyn allan at sêr-ddewiniaeth. Weithiau, yr hyn rydych chi'n ei ddarganfod yw eich bod chi wedi paru gyda rhywun rydych chi yn gyfiawn gyda nhw hollol anghydnaws .Ar y llaw arall, mae yna lawer o naws i gydnawsedd rhywiol o safbwynt astrolegol, a gallech chi ddysgu llawer am eich bywyd rhywiol yw eich bod chi'n ymgynghori ag horosgop.

Felly, gadewch inni ddarganfod beth sy'n gwneud y perffaith cydnawsedd rhywiol rhwng arwyddion Sidydd. Gall pob un ohonom ddysgu o hyn, ni waeth a ydym yn credu mewn sêr-ddewiniaeth ai peidio.Aries

Mae Aries yn angerddol ac yn weithredadwy. Maent yn tueddu i beidio â cholli llawer o amser ar wooing & hellip; neu foreplay, o ran hynny. Maent yn gariadon sy'n gallu bodloni eu partneriaid, a byddant yn mynd yn bell i wneud hynny, ond yn osgoi golygfeydd rhamantus breuddwydiol. Dyna pam maen nhw'n cyd-dynnu â Leo, Sagittarius, Gemini, ac Aquarius.


derbyn ysgariad

Taurus

Mae Taurus yn arwydd sy'n caru sefydlogrwydd, ac mae hyn yn trosi i'w gwneud cariad. Maent yn mwynhau cael eu hudo'n araf ac yn mwynhau'r rhamant y tu ôl i ryw gymaint â'r weithred rywiol ei hun. Y partneriaid gorau ar eu cyfer yw Virgo, Capricorn, Canser, Scorpio, a Pisces.

Gemini

Mae geminis yn bobl ddeallusol y mae angen eu cyffroi yn feddyliol cyn y gellir eu denu'n wirioneddol at rywun yn gorfforol. Maent yn tueddu i dynnu sylw yn hawdd, felly mae angen i ryw fod yn ysbrydoledig ac yn aml yn cael ei ysgogi gyda siarad neu newid swyddi. Y partneriaid delfrydol ar gyfer Gemini yw Libra, Aquarius, Aries, Leo, a Sagittarius.Canser

Mae hwn yn arwydd Sidydd hynod emosiynol. Felly, nid oes fawr o siawns iddynt gael stondin un noson, mae'n well ganddynt fod mewn perthynas gyson neu briod cyn y gallant ymlacio go iawn. Ond unwaith y gwnânt, yn sicr ni fydd rhyw yn ddiflas, ond yn ddwys ac yn arloesol. Y partneriaid rhywiol gorau ar gyfer Canser yw Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio, a Pisces.


ymddygiad dynion ar ôl torri i fyny

Y partneriaid rhywiol gorau ar gyfer Canser yw Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio, a Pisces.

Leo

Yn wir geisydd sylw, mae Leo yr un mor fodlon â chymeradwyaeth yn gyhoeddus ag yn yr ystafell wely. Cyn belled â'u bod yn cael cydnabyddiaeth benodol o ba mor dda y maent yn perfformio, byddant yn mynd â'u partneriaid i'r nefoedd yn rhwydd. Y rhan fwyaf o ganeuon sy'n gydnaws yn rhywiol yw Aries, Sagittarius, Gemini, Libra, ac Aquarius.Virgo

Mae Virgo yn berson trefnus, a dyna sut maen nhw'n mwynhau eu rhyw. Maent wrth eu bodd yn gwneud cariad mewn amgylchedd taclus a hardd, ac yn ffynnu go iawn mewn rhywbeth y gallai eraill feddwl amdano fel trefn arferol. Mae'n well ganddyn nhw bartneriaid llai ymosodol, a dyna pam maen nhw'n fwyaf cydnaws â Taurus, Capricorn, Canser, Scorpio a Pisces.

Libra

Mae Libra yn arwydd deallusol, weithiau ychydig yn aloof, gan eu bod yn tueddu i ryfeddu mewn uchafbwyntiau damcaniaethol yn hytrach na thrwy bleserau daearol. Serch hynny, gall Libra fod yn gariad mawr, ac yn arloesol hefyd, cyn belled â'i fod yn rhywbeth y maen nhw'n ei ystyried yn cain a gyda blas. Felly, y gemau gorau yw Gemini, Aquarius, Aries, Leo, a Sagittarius.Gall Libra fod yn gariad mawr, ac yn arloesol hefyd, cyn belled â

Scorpio

Scorpios yw un o'r arwyddion mwyaf rhywiol ddwys, erotig dwfn ac angerddol y tu hwnt i eiriau. Serch hynny, byddai'n well ganddyn nhw gelibrwydd dros ryw arferol a diystyr. Maent yn deall yn iawn ystyr mynegi cariad trwy ryw. Dyna pam mai nhw yw'r gêm orau gyda Canser, Pisces, Gemini, Libra, ac Aquarius.


y gêm bai mewn perthynas

Sagittarius

Mae Sagitariaid yn agored, yn frwdfrydig, ac yn chwilio am antur bob amser. Maen nhw'n gariadon angerddol, sy'n arbennig o awyddus i wneud cariad pan maen nhw mewn lle newydd a chyffrous. Ac eto, efallai yr hoffent adael am antur o bryd i'w gilydd, sy'n eu gwneud yn gydnaws ag arwyddion a all ymwneud â'r dyhead hwn, fel Aries, Leo, Gemini, Libra, ac Aquarius.

Capricorn

Mae Capricorn yn workaholig, ond maent hefyd yr un mor ymrwymedig ar ôl iddynt gyrraedd yr ystafell wely. Efallai y bydd awydd rhywiol Capricorn yn disgyn yn ail i’w dyheadau proffesiynol, ond os llwyddwch i’w hysbrydoli, ni chewch eich siomi. Y rhai mwyaf cydnaws â Capricorns yw Taurus, Virgo, Canser, Scorpio, a Pisces.

Aquarius

Nid oes arwydd Sidydd y mae ei aelodau mor wahanol ag Aquariaid. Fodd bynnag, maent yn rhannu deallusrwydd, sy'n golygu bod angen eu hysbrydoli yn feddyliol cyn y gallant brofi atyniad rhywiol. Maent yr un mor amlbwrpas â chariadon, a hyd at unrhyw beth cyhyd â'i fod yn hwyl. Y gemau gorau yw Gemini, Aries, Leo, a Sagittarius.

pysgod

Mae pisces yn fath o chameleons rhywiol. Gallant newid eu steil cariad yn dibynnu ar yr hyn y mae eu cariadon yn ei fwynhau ac maent yn awyddus i'w blesio. Maent yn emosiynol iawn ac felly'n gallu mwynhau rhoi a derbyn hoffter yn yr ystafell wely. Nhw yw'r gêm orau gyda Scorpio, Canser, Taurus, Virgo, a Capricorn.