Y 15 Ffordd Orau o Arbed Arian ar Eich Priodas yn y Weriniaeth Ddominicaidd

Y 15 Ffordd Orau o Arbed Arian Ar Eich Priodas Yn y Weriniaeth Ddominicaidd Pwy sy'n dweud bod yn rhaid i chi gynilo am flynyddoedd neu fynd i ddyled i gael eich priodas yn y Weriniaeth Ddominicaidd? Nid bod dan straen oherwydd llawer o bwysau ariannol yw'r hyn yr ydych ei eisiau a gall roi straen ar y berthynas. Nid oes rhaid i chi rentu hofrennydd na gwahodd Bruno Mars i wneud argraff ar eich gwesteion, mae'r bobl hyn yn caru chi a byddant yn mwynhau amser gyda chi waeth beth yw'r hyn rydych chi'n ei gynnig. Efallai ei fod yn wrthreddfol, ond mae dewis cyrchfan priodas yn y Weriniaeth Ddominicaidd yn syniad gwych i arbed rhywfaint o arian parod. Rhai cyffyrddiadau personol a'n awgrymiadau ar gyfer arbed arian ar eich priodas yn gwneud eich diwrnod arbennig yn stori dylwyth teg.

1. yn gwahodd

Gadewch i ni ddechrau o'r cychwyn cyntaf. Yn lle archebu dyddiadau arbed wedi'u hargraffu a'u hanfon drwy'r post, defnyddiwch rai offer dylunio ar-lein i'w gwneud a'u hanfon trwy e-bost. Bydd cynnwys eich creadigrwydd yn taflu cysgod dros unrhyw golledion posibl trwy beidio â chael copïau caled.

2. Blaenoriaethau

Dyma’r eiliad i eistedd i lawr, siarad â’ch hanner arall a dewis yr eitemau na allwch fyw hebddynt ar ddiwrnod eich priodas. Efallai ei fod yn gacen briodas hyfryd, blodau prin neu dderbyniad hardd. Nid oes yn rhaid i chi amddifadu eich hun o'ch breuddwyd, dim ond blaenoriaethu a gosod y gyllideb.3. Gwesty pecynnau

Y ffordd orau o arbed arian ar briodasau yn y Weriniaeth Ddominicaidd yw dod o hyd i westy sy'n cynnig prisiau da a phecynnau priodas sylfaenol am ddim sy'n cynnwys yr angenrheidiau lleiaf. Yna gallwch weld faint o arian sydd ar ôl ac ychwanegu unrhyw gyffyrddiadau eraill fel y mae eich cyllideb yn caniatáu.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

4. Ffotograffiaeth

Gallwch arbed ar bethau a fydd yn eich gwasanaethu ar y diwrnod yn unig, ond ni argymhellir torri ar y ffotograffiaeth a'r fideos. Dyma'r atgofion sydd wedi'u dal a fydd yn aros gyda chi am byth. Os yw'r sefyllfa'n dynn, ewch gyda'r naill neu'r llall – affotograffydd priodas proffesiynolneu fideos o ansawdd uchel. Edrychwch ar ffotograffiaeth Boyko i gael y gymhareb pris i ansawdd gorau.

5. Priodas traeth

Apriodas traethyn awgrymu blasau ysgafn, rhywfaint o win pefriog a seremoni fer, ond golygfaol, yn edrych dros ddŵr aquamarine y Weriniaeth Ddominicaidd. Nid oes angen addurniadau na hyd yn oed gerddoriaeth oherwydd mae'r môr yn darparu'r cyfan.

6. Cerdd

Mae DJ neu fand cerddoriaeth yn gyfyng-gyngor anodd, ond os gwnewch eich gwaith cartref a threulio peth amser yn cysylltu â'r bobl leol, gallant argymell rhai artistiaid Dominicaidd da nad ydyn nhw'n mynd yn wallgof ar ôl clywed y gair priodas.

7. Bwyd a diodydd

Mae parti tebyg i goctel gyda diodydd lleol yn opsiwn perffaith ar gyfer priodas yn nhywydd poeth y Weriniaeth Ddominicaidd. Hefyd, dewis rhywfaint o fwyd Dominicaidd nad oes angen cynhwysion drud wedi'u mewnforio yw'r ffordd orau o wneud hynnyarbed arian ar y briodasac i ychwanegu dawn ynys ddilys. Os gwnewch hynny, byddwch yn dal i allu trefnu brecinio ar ôl priodas i ddiolch i'ch gwesteion am ddod.

Y 15 Ffordd Orau o Arbed Arian Ar Eich Priodas Yn y Weriniaeth Ddominicaidd

8. Gwnewch eich hun

Gall manylion bach fel ffafrau, tusw'r briodferch neu boutonnieres fwyta i mewn i'rcyllideb priodas. Gwnewch hynny eich hun neu cynhwyswch eich gwesteion yn y broses a fydd yn y pen draw yn hwyl ac yn gyfeillgar i'r gyllideb.

9. Gwisg

Prynu drud iawnffroc priodasefallai mai dim ond ysgogiad ydyw. Os na allwch dderbyn unrhyw beth llai na gŵn dylunydd, rhentwch ef. Fel arall, dewiswch un syml a chain. Bydd unrhyw ddarn gwyn o ffabrig yn edrych yn wych o dan yr haul tywynnu, trofannol ac yn cyferbynnu â'r môr gwyrddlas.

10. Colur a steil gwallt

Os na allwch chi ei wneud eich hun hyd yn oed ar ôl gwylio cannoedd o sesiynau tiwtorial ar Youtube dylai fod rhywun o'r parti priodas a all eich helpu gyda hyn.

11. mis mêl

Gadewch eichpriodas yn llifo'n esmwyth i fis mêlgan roi cyfle i chi arbed ar y tocynnau ychwanegol a chur pen sefydliadol.

12. Byddwch yn hyblyg

Osgowch y dyddiau priodas mwyaf poblogaidd fel dydd Sadwrn ac efallai y byddwch chi'n dod o hyd i gynnig gwych.

13. Rhowch y gorau i'r cynlluniwr priodas

Dewiswch o blith llawer o offer cynllunio priodas ar-lein a gofynnwch i'ch ffotograffydd roi rhai manylion i chi am werthwyr posibl. Gyda llai o westeion yn naturiol a gwasanaethau'r gwesty, byddwch chi'n gallu cynllunio popeth ar eich pen eich hun.

14. Hela am fargeinion

Bydd yn well cynllunio ymlaen llaw a chofrestru ar gyfer rhai rhybuddion cwmni hedfan a bargeinion tymhorol.

15. emwaith

Gallwch fenthyg mwclis neis gan ffrindiau neu deulu neu ail-bwrpasu rhai o'r darnau aur sydd gennych neu hyd yn oed ddibynnu ar flodau naturiol i wella'ch edrychiad.

Mae trefnu priodas ar gyllideb yn ymwneud â chyfaddawdu a chynllunio gofalus, felly, gyda dim ond rhai mân addasiadau gallwch fod yn sicr o gael priodas eich breuddwydion!

Ranna ’: