Arbed Arian ar gyfer Eich Priodas: 5 Awgrym ymarferol i Gwtogi Costau Priodas

Arbed Arian ar gyfer Eich Priodas

Yn yr Erthygl honWrth ystyried sut i arbed arian ar gyfer priodas, ystyriwch y briodas rydych chi'n bwriadu ei chael, a gwybod eich targed. Gall priodas gostio unrhyw le o ychydig gannoedd i gannoedd o filoedd.Fodd bynnag, gall ychydig o newidiadau, addasiadau yma ac acw gwneud i chi briodas yn llawer llai costus a'ch helpu chi i arbed arian ar gyfer priodas. Felly sut i arbed ar gostau priodas? neu sut i dorri costau priodas?

Gall arbed arian ar gyfer priodas fod yn heriol ond mae'n bendant yn bosibl . Gall cyllideb briodas realistig eich helpu i osgoi mynd mewn dyled dros fanylion priodas. Bydd eich priodas yn arbennig ni waeth faint rydych chi'n ei wario. Ffigurwch sut i gadw'ch costau i lawr, yna gosodwch eich targed.Wrth dorri costau i lawr, mae angen i chi wneud hynny deall y gellir byrfyfyrio pob agwedd ar briodas gyda dewis arall. Mae yna lawer o ffyrdd ymarferol o arbed arian mewn priodas, does ond angen i chi ddarganfod pa ffyrdd sy'n iawn i chi.

Os ydych chi a'ch partner yn bwriadu priodi a cheisio deall sut i ddechrau arbed arian ar gyfer priodas? sut i dorri costau ar gyfer priodas? a sut allwch chi fod yn arbed arian ar gyfer priodas?, yna rydyn ni wedi rhoi sylw ichi.

Dyma a arian a chynghorion priodas i'ch helpu chi i arbed arian ar gyfer eich priodas.1. Gwisg / gwisg

Os nad ydych chi'n rhy benodol ynglŷn â'r gwisg, gallwch fynd i siop anfon, neu hyd yn oed wefannau sy'n arbenigo mewn gwerthu neu rentu gynau, tuxedos ac dillad priodas eraill. Mae rhentu ffrogiau morwynion tuxes a priodferched bob amser yn opsiwn da ac os ydych chi'n rhentu nifer fawr o ffrogiau efallai y byddwch hyd yn oed yn gallu nôl gostyngiad.


disgwyliadau afrealistig mewn perthynas

Rhag ofn bod eich llygaid wedi'u gosod ar couture, efallai y byddwch chi'n defnyddio ffabrig llai costus a llai o addurniadau. Ceisiwch a dewch o hyd i sioeau cefnffyrdd da a phrynwch yr un gwisg am bris llawer llai .

Yn yr un modd, gallwch wario llawer o arian ar eich gwallt a'ch colur yn y pen draw. Mae salonau ac artistiaid colur yn costio hyd yn oed yn ychwanegol pan glywant y geiriau ‘priodas’ a ‘priodferch’. Sicrhewch eich bod yn gwasgu'r rhifau ac yn briodol dyrannwch y swm cywir ar gyfer eich gwallt a'ch colur.


arwyddion o wir gariad gan fenyw

Bydd maint eich parti priodas yn bendant yn ffactor yn y gost. Cofiwch wrth arbed arian ar gyfer priodas does dim rhaid i chi gael parti priodas mawr i'w wneud yn classy; nid oes angen ffrog dylunydd arnoch chwaith.

dau. Cerddoriaeth

Gall cerddorion da neu fand da fywiogi dathliad priodas a rhoi noson i'w chofio i chi a'ch gwesteion. Fodd bynnag, mae galw mawr am y bandiau a’r DJ’s gorau bob amser felly mae torri costau yn mynd allan o’r cwestiwn.

Band byw bach nad yw, os oes ganddo offer da, yn ymddangos yn fach o gwbl. Os ydych chi am fod yn gonfensiynol gyda'ch band priodas yna efallai eu llogi ar gyfer y briodas a'r dderbynfa a gofyn am ostyngiad.

Dewis arall ymarferol yw cwmpaswch eich bandiau a'ch DJs lleol mewn tafarndai, disgo neu hyd yn oed ysgolion. Efallai y byddwch yn rhoi hysbyseb rhestr craigs allan neu'n edrych i mewn i'ch coleg neu orsaf radio leol i ddod o hyd i DJ's sy'n gyffrous i weithio'n rhad fel rhan o'u datblygiad proffesiynol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio tystlythyrau a chefndir ; a chynnal clyweliadau iddyn nhw fireinio beth rydych chi am iddyn nhw ei chwarae. Fel hyn, gallwch chi fwynhau'r gerddoriaeth rydych chi'n ei hoffi ac arbed llawer o arian.

sut i arbed arian ar gyfer priodas

3.Videos a lluniau

Unwaith eto, gall ffilmio a golygu eich derbynfa fod yn drwm ar eich waled. Fodd bynnag, mae fideograffeg yn rhywbeth nad ydych chi am hepgor arno ar gyfer eich priodas. Ond gallwch chi bob amser wneud heb olygiadau cymhleth ac effeithiau arbennig. Yn lle defnyddiwch y golygu lleiaf posibl a chadwch y darnau yr hoffech eu cofio.

Yn yr un modd wrth logi ffotograffydd, gwyddoch am beth rydych chi'n talu. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod pa becyn rydych chi'n talu amdano a beth mae'r cyfan yn ei gynnwys. Dileu'r angen am sesiynau ffotograffau ychwanegol, printiau ffansi neu driniaethau arbennig.

Gallwch hyd yn oed ddewis llogi'r arbenigwyr am yr eiliadau allweddol yn unig, megis torri'r gacen briodas, eich dawns gyntaf, ac am y gweddill gallwch ofyn i'ch ffrindiau, teulu a hyd yn oed eich gwesteion dynnu lluniau o'u ffonau a chamerâu. Fel hyn rydych chi'n cael dewis o ystod eang o ergydion o bob ongl bosibl.

Os rhag ofn eich bod am wneud i ffwrdd â ffotograffydd yn llwyr, mae'n gyfle gwych arall i wneud hynny arbed arian ar briodas. Dod o hyd i a llogi myfyrwyr allan yna, neu'ch cefnder sy'n caru ffotograffiaeth ac sydd â chamera pen uchel.

4. Y rhestr wahoddiadau

O bapur o'r ansawdd uchaf, teipograffeg ffansi, lliwiau cwsmeriaid i amlen addurniadol, wrth gynllunio'ch priodas gellir gwario llawer o amser ac arian ar ddylunio gwahoddiad a chyfrif i maes pwy i'w wahodd.

Ar ben hynny, gall cael eich dal i fyny mewn deunydd ysgrifennu priodas DIY gostio mwy o arian na llogi gweithiwr proffesiynol yn y pen draw. Y dewis arall mwyaf cost-effeithiol, ar y llaw arall yw anfon gwahoddiadau atoch yn ddigidol neu'n electronig.


priodas un ochr

Yn yr un modd, bydd nifer y gwesteion yn allweddol o ran yr hyn y byddwch chi'n disgwyl ei wario. Bydd maint y lleoliad, faint o fwyd, anrhegion, siampên a chadeiriau ar eu cyfer yn adio i fyny, gan gynyddu mewn cost gyda phob person rydych chi'n ei wahodd.

Adolygwch eich rhestr wahoddiadau yn unol â hynny. Mae llawer o briodferched wedi bod yn hapus gyda phartïon llai, oherwydd gallant fod yn gofiadwy iawn ac yn aml maent yn classy iawn.

Mae gwybodaeth we yn doreithiog yn y pwnc hwn, ac mae yna lyfrau hefyd sy'n rhoi cyngor ymarferol a chreadigol iawn ar sut y gallwch chi arbed arian ar gyfer priodas a thorri costau priodas. Byddwch yn greadigol ac ystyriwch rai o'ch dewisiadau amgen eich hun hefyd.

5. Hunan-wneud

Yn dibynnu ar eich sgiliau a'ch doniau personol, mae'n debygol o leiaf un agwedd ar y briodas y gallwch chi weithio gyda chi'ch hun , a fydd yn dileu angen yn rhywle. Er enghraifft, gall gwneud eich addurn eich hun fod yn syml ac yn hwyl a gall arbed miloedd i chi. Os ydych chi'n gogyddes, gallai rhywbeth y gellir ei wneud a'i rewi, neu ei oeri yn ychydig ddyddiau ymlaen arbed o archebu bwyd neu logi cogydd.