15 Syniadau Diolchgarwch i Gyplau ar gyfer Gwyliau Cofiadwy

15 Syniadau Diolchgarwch i barau ar gyfer gwyliau cofiadwy

Mae’n dymor y gwyliau, ac mae hynny’n golygu canolbwyntio ar amser teulu. Mae'n wych ymgynnull gyda theulu estynedig a datblygu'r perthnasoedd hynny wrth ddathlu popeth rydyn ni'n ddiolchgar amdano.

Ond beth am amser cwpl?Yng nghanol prysurdeb y tymor gwyliau, weithiau ein mwyafperthnasau agosyn gallu cymryd sedd gefn i ddod o hyd i'r anrheg perffaith i nain neu goginio gwledd i ymwelwyr dau ddigid.

Y tymor gwyliau hwn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dwyn i ffwrdd rywbryd - dim ond y ddau ohonoch - fel y gallwch chi ddod yn agosach yn ystod yr amser gwych hwn o'r flwyddyn.

|_+_|

Dyma 15 o syniadau Diolchgarwch ar gyfer cyplau ar gyfer gwyliau cofiadwy-

1. Cynlluniwch eich gwyliau gyda'ch gilydd

Os ydych chi wedi arfer chwipio rhestr eich hun a gofalu am bopeth, eleni, gwnewch bethau ychydig yn wahanol. Manteisiwch ar y sesiwn gynllunio hon a gwnewch hi'n amser cwpl. Bydd eich un arall arwyddocaol yn cael rhywfaint o fewnbwn da i wneud pethau hyd yn oed yn well eleni.

2. Siop gyda'ch gilydd

Ni ddylai fod yn rhaid i chi ddewr yn y siopau ar eich pen eich hun. Byddan nhw'n llawn, felly yn bendant mae angen y copi wrth gefn arnoch chi! Hefyd, gallwch gerdded law yn llaw wrth i chi ddewis twrci a'r holl osodiadau.

3. Ewch am dro drwy'r dail

Dewch o hyd i le gyda llawer o goed lle gallwch fynd am dro. Bydd yn braf dianc o'r cyffro a cherdded gyda'ch cariad. Arhoswch yn gynnes trwy roi eich breichiau o amgylch eich gilydd ac efallai cydio mewn coco poeth.

4. Ewch am dreif

Os ydych chi'n byw o gwmpas rhai bryniau, cymerwch awr neu ddwy a gyrru! Gwerthfawrogi lliwiau'r cwymp, ac efallai hyd yn oed stopio i dynnu llun neu ddau. Dewch â byrbrydau am brynhawn llawn hwyl.

5. Paratowch y bwyd gyda'ch gilydd

Ewch i'r gegin, trowch ychydig o gerddoriaeth ymlaen, a chael ychydig o hwyl! Paratowch yr aderyn, torrwch y llysiau a gwnewch bopeth y gallwch o flaen llaw fel y bydd gennych lai i'w wneud ar ddiwrnod Diolchgarwch. Bydd yr amser paratoi hwn yn rhoi cyfle i chi siarad a datgywasgu o'ch diwrnod hefyd.

6. Eisteddwch wrth eich gilydd

Pan ddaw Modryb Fern draw, nid yw'n golygu eich bod chi'n rhoi'r gorau i actio fel cwpl. Eisteddwch wrth eich gilydd mor aml â phosib, hyd yn oed yn gyfrinacholdal dwyloi'w wneud yn fwy o hwyl. Bydd yr agosrwydd yn gwneud ichi deimlo'n fwy cysylltiedig fel cwpl. Eisteddwch wrth eich gilydd yn ystod y pryd Diolchgarwch hefyd, fel y gallwch chi chwarae footsie bach.

7. Dwyn i ffwrdd am ychydig funudau

Ynghanol gwallgofrwydd llond tŷ o westeion, ewch i'ch ystafell a chwtsh ar y gwely i weld i ble mae'n arwain. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cloi'r drws yn gyntaf.

8. Chwiliwch am gyfleoedd gwirfoddoli i wneud gyda'ch gilydd

Mae digon o bethau y gallwch chi eu gwneud i eraill yn ystod yr adeg hon o'r flwyddyn. Siaradwch ag elusennau lleol i weld a oes angen cymorth arnynt i weini bwyd i'r digartref neu a allwch fynd i siopa am anrhegion i'w rhoi. Gwnewch ef yn draddodiad blynyddol i chi a'ch rhywun arwyddocaol arall.

9. Ewch am reid cerbyd rhamantus

Er y gall fod yn oer, nid oes dim yn fwy rhamantus na chael eich bwndelu a mynd am reid cerbyd. Byddwch yn marchogaeth wrth wylio’r goleuadau’n pefrio uwchben a chlywed y clomp o garnau ceffylau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo'n gynnes iawn a dewch â blanced fawr i'w rhannu.

10. Ewch tiwbio poeth

Lleddfu'ch cyhyrau poenus a mwynhewch y lleoliad rhamantus wrth i chi eistedd yng nghynhesrwydd poeth twb poeth. Os gallwch chi, efallai hyd yn oed cael diod yn barod i wneud y noson yn fwy o hwyl. Cofiwch gadw rhai tywelion ychwanegol gerllaw.

11. Rhentu ffilm ramantus

Wedi i'ch holl westeion fod yn y gwely, trefnwch ffilm ramantus yn barod i'w gwylio wrth i chi gofleidio gyda'ch gilydd. Bydd yn eich helpu i ymlacio a'ch cael chi i mewn ahwyliau rhamantus. Peidiwch ag anghofio y popcorn.

12. Dywedwch wrth eich gilydd am yr hyn yr ydych yn ddiolchgar

Naill ai pan fyddwch chi wrth y bwrdd Diolchgarwch neu'n ddiweddarach ar eich pen eich hun, mynegwch eich cariad at eich gilydd. Eglurwch yr hyn yr ydych yn ddiolchgar amdano, yn benodol am eich gilydd. Dyma adeg o’r flwyddyn pan fydd ein calonnau’n troi at y pethau pwysig mewn bywyd, a’n pobl arwyddocaol eraill yn bendant ar frig y rhestr. Peidiwch â gadael i'r gwyliau fynd heibio heb ei ddweud yn uchel.

13. Beth am rwbiad traed?

Ar ôl diwrnod hir yn y gegin, mae'r ddau ohonoch yn haeddu gofal cariadus ychwanegol. Cymerwch eich tro gan roi rhwbiadau traed i'ch gilydd. Byddwch yn bendant yn gwerthfawrogi derbyn, ond byddwch hefyd yn teimlo'n dda am roi.

14. Anfon testunau ager/doniol at eich gilydd

Hyd yn oed os yw eich mêl ar draws yr ystafell yn ceisio siarad i lawr Uncle Arnie, byddant yn gwerthfawrogi ychydig o dynnu sylw ar ffurf testun doniol neu rywiol.

15. Torrwch allan yr uchelwydd yn gynnar

Nid yw byth yn rhy gynnar i gael gwyliau cusanu bach ar y gweill. Aros dan yr uchelwydd cyn belled ag y bo modd am wyliau mwy rhamantus.

Diolchwch i'ch partner mewn ffyrdd arbennig

Mae cymaint o ffyrdd i danio rhamant y tymor gwyliau hwn, hyd yn oed wrth i chi deimlo'n ddiolchgar am gael partner cariadus yn eich bywyd. Bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu i osod yr hwyliau ar gyfer y tymor gwyliau hwn, a bydd yr holl hwyl yn cryfhau'r rhamant yn eich perthynas. Diolchgarwch Hapus!

Ranna ’: