Cadwch Eich Ffocws ar y Briodas ac Nid y Briodas yn unig

Cadwch Eich Ffocws ar y Briodas ac Nid y Briodas yn unig Mae priodasau yn rhamantus, yn hardd ac yn ystyrlon. Mae pobl yn dod o filltiroedd o gwmpas i weld undeb dau berson sy'n cysegru eu hunain i'w gilydd. Gyda'r holl sylw ar harddwch y dydd, mae'n hawdd anghofio'r briodas wirioneddol sy'n dilyn y seremoni.

Yn yr Erthygl hon

Cael priodas hir a pharhaolyn beth prin a rhyfeddol. Mae hefyd yn waith caled. Er bod paratoi ar gyfer priodas yn anodd, byddwch yn wynebu llawer o bethau yn eich bywydau gyda'ch gilydd sy'n llawer anoddach. Byddwch yn wynebu heriau a fydd yn profi cryfder eich ymrwymiad i'ch gilydd.

Paratoi ar gyfer eich diwrnod arbennig

Nid ydym o bell ffordd yn dweud wrthych am beidio â chael priodas eich breuddwydion. Fodd bynnag, rydym yn awgrymu eich bod yn gwneud cymaint o'r paratoi fel tîm â phosibl. Mae hwn yn ymarfer gwych wrth roi a chymryd.

Dechreuwch trwy benderfynu beth rydych chi ei eisiau felanrhegion priodas. Dechreuwch gofrestrfa Targed. Mae gan Target (fel llawer o siopau eraill) amrywiaeth eang o bethau. Mae ganddyn nhw eitemau cartref, nwyddau chwaraeon, dillad a gemwaith. Ni fydd unrhyw beth yn cofrestru tymheredd eich perthynas fel dechrau cofrestrfa.

A yw un ohonoch yn mynnu'r holl bŵer yn y dewisiadau? A yw un ohonoch yn oddefol ac yn rhy rhoi? A allwch ddod i gytundeb sy’n bodloni pob un ohonoch? Ydych chi'n fodlon ceisio?

Pam fod hyn yn bwysig?

Mae hen chwedl wragedd am yr wythnos cyn eich priodas. Roedd pobl yn arfer dweud mai'r hyn rydych chi'n ei wneud yr wythnos honno yw'r hyn y byddwch chi'n ei wneud am weddill eich oes. Mae gwirionedd i hynny, ac mae'n wirionedd a fydd yn newid sut rydych chi'n teimlo am eich gilydd.

Pan fyddwch chi'n edrych ar y dodrefn a'ch darpar ŵr yn dweud, Beth bynnag rydych chi'n ei feddwl, mae'n ymddangos yn ofalgar a melys. Deng mlynedd i lawr y ffordd pan fyddwch chi'n penderfynu ail-ariannu'r tŷ i dalu biliau meddygol neu fasnachu'ch ceir i gael taliad llog is ac mae'n dweud, Beth bynnag rydych chi'n meddwl ei fod yn rhoi llawer o bwysau arnoch chi. Rydych chi'n dechrau digio wrth wneud y penderfyniadau ar eich pen eich hun ac yn teimlo'n euog pan nad yw rhywun yn gweithio allan fel roeddech chi'n meddwl y byddai.

Mae'r un peth yn wir pan fydd un priod yn mynnu'r dewisiadau. Pan fydd eisiau lledorwedd yn yr ystafell fyw a'ch bod chi'n gwrthod y syniad heb ystyriaeth a'i roi mewn adran, efallai y bydd yn ei guddio. Ond wrth i fywyd fynd yn ei flaen, bydd yn digio ei fod yn rhoi hanner yr adnoddau i mewn ac nad oes ganddo lais o sut olwg a theimlad sydd ar ei gartref.

Yr eiddoch, fy un i, a'n un ni

Wrth gwrs, mae yna ganol y ffordd. Dylai fod gennych chi rai penderfyniadau sy'n eiddo i chi yn unig i'w gwneud, a dylai yntau hefyd. Yna mae yna benderfyniadau y dylid eu gwneud fel cwpl.

Archebwch ffrog briodas ffit arferol. Eich penderfyniad chi yn unig yw hwn. Mae ei benderfyniad personol yn ei ddewis o ddillad dynion a phwy ddylai fod ei ddyn gorau. Mae hyn yn ei briodas hefyd, Fodd bynnag,, lle byddwch yn priodi neu lle byddwch yn mis mêl Dylai gael ei benderfynu gan y ddau ohonoch gyda'ch gilydd.

Glasbrint am oes

Mae eich priodas yn amser gwych i ddechrau dylunio'r glasbrint ar gyfer sut y byddwch chi'n gweithredu fel pâr priod. Dyma lle rydych chi'n dechrau wynebu heriau gyda'ch gilydd fel tîm ac i ddewis eich brwydrau.

Nid yw gwir gariad bob amser yn löynnod byw a rhosod. Gofynnwch i unrhyw gwpl sydd wediwedi aros yn briod am ddegawdaua dywedant wrthyt. Nid yw'r gyfrinach i gael priodas hapus yn y ffordd rydych chi'n dal eich gilydd pan fydd pethau'n dda. Mae'n dal ei gilydd ac yn gwthio drwodd hyd yn oed pan fyddwch chi eisiau cerdded i ffwrdd. Mae mewn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd pan fydd y byd yn taro'ch pen.

Berf yw cariad

Nid yw cariad yn rhywbeth yr ydych yn syrthio iddo neu'n syrthio allan ohono. Nid yw'n cael ei fesur mewn maint diemwnt nac yng ngwres rhamant. Mae'n ferf. Mae cariad yn rhywbeth rydych chi'n ei wneud. Mae'n dangos anrhydedd, parch, caredigrwydd, a chefnogaeth hyd yn oed pan nad ydych chi'n teimlo dim o'r pethau hynny.

Bob amser rydych chi'n ymarfer cariad heb ei deimlo, mae'r teimladau tawel yn tyfu'n gryfach. Maent yn segur, ond nid ydynt wedi mynd. Yna un diwrnod rydych chi'n sylweddoli bod eich cariad wedi troi'n rhywbeth na wnaethoch chi erioed ddychmygu y gallai fod. Ni allwch ddychmygu eich bywyd heb eich gilydd. Nid ydych chi'n gwybod ble rydych chi'n gorffen ac mae ef yn dechrau.

Dyna'r ffordd y caiff priodas ei hadeiladu a dyna pam ei bod yn werth pob owns o ymdrech y byddwch yn buddsoddi ynddi.

Lauren Webber
Mae Lauren Webber yn fam, yn hoff o losin, ac yn awdur brwd drostoCofrestrfa Glasbrint. Mae hi'n aml yn rhannu ei chynghorion priodas ar wahanol allfeydd a'i blog personolMam hyfryd.

Ranna ’: