Syniadau Rhodd Bachelorette ar gyfer y To-Be Bride

Syniadau Rhodd Bachelorette ar gyfer y To-Be Bride Mae'r Bashelorette rartu yn ddigwyddiad priodas lle bydd y briodferch yn cael ei dangos gyda rhoddion ac adloniant, bydd hwn yn un o'r amser olaf y daeth yr enwogrwydd i'r amlwg cyn dod i ben.

Yn yr Erthygl hon

Yn draddodiadol, y fantais o anrhydedd yw'r un sy'n cael ei roi i roi'r llais i'r merched eraill sy'n cael eu taflu. Mae ei chyfrifon yn cynnwys cynllunio ac ailddechrau beth fydd y digwyddiad yn hoffi ei hoffi, ac mae hi am ei wneud hyd yn oed eto.Rydyn ni i gyd eisiau rhoi ein ffrind gorau, y briodferch i fod yr anrheg bachelorette arferol. Fodd bynnag, gall hyn fod yn heriol iawn felly rydym wedi dod at ei gilydd gyda'n gilydd rhyw fath o'n hoff syniadau am anrhegion i'ch helpu chi allan. Mae yna lawer o syniadau anrheg bachelorette gwych ar gyfer y rhan.

Bydd y briodferch yn draddodiadol yn rhoi'r anrhegion traddodiadol yn y cawod priodas a'r briodas.

Dyma ychydig o syniadau anrheg bachelorette i chi.

1. Cynhyrchion Bath a Sba

Mae cynllunio priodas yn un o'r amseroedd mwyaf heriol yn ein bywydau. Helpu'r de-stress gyda'i hoff bath a'i chynnyrch. Gall hyn gynnwys bathrôb meddal, bath swigen, canhwyllau, yn sylfaenol unrhyw beth a fydd yn ei helpu i ymlacio.

2. Sсrарbооk

Mae Sсrarbооk yn syniad gwych oherwydd gallwch chi feddwl am unrhyw ffordd rydych chi'n ei hoffi. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw casglu ystum y bid. Gallwch chi wneud llyfr â llaw neu ddefnyddio gwasanaeth ar-lein fel Shutterflу i greu llyfr prynu loоk. Gall y syniad anrheg bachelorette meddylgar hwn wneud i'r ddarpar briodferch deimlo'n arbennig.

3. Fframеѕ

Mae fframiau pisture yn anrheg na allwch chi byth fynd yn anghywir ag ef. Gallwch chi roi ffrâm ystod fach iddi gydag adferiad braf o'r rhan bachelorette neu ychydig iawn o wahanol fframiau. Gall y briodferch ddefnyddio'r fframiau maint gwahanol i ddangos ei holl hwyl wych o'i phriodas a'i gonestrwydd. Mae hwn yn syniad anrheg bachelorette ymarferol a all fod yn ddefnyddiol iawn i'ch ffrind.

4. Bаѕketѕ rhodd

Mae basgedi anrheg yn hwyl oherwydd fe allwch chi fwyta beth bynnag yr hoffech chi ynddynt i ddod ag anrheg arbennig iawn. Gallwch chi greu rhyw fath o basged anrheg sy'n cynnwys canhwyllau, bath swigen, ystafell ymolchi.

Syniad anrheg bachelorette gwych arall a fyddai'n cyd-fynd â'r rhan fachelorette yn rhan o'r basged. Byddai hyn yn cynnwys saethiad, gwydriad, margarita a gwin gwydraid, diod, diod barw, diod ac yfed.

5. Lingerie

Anrheg arferol bachelorette hwyliog yw lingerie. Gall pob priodferch ddefnyddio rhai bwydydd blasus neu eitemau hwyliog ar gyfer eu gonestrwydd a phan fydd yr holl wledd ar gael.

6. Cit Hangofer

Helpwch eich priodferch trwy'r hongian diweddaraf gyda'r bag lluniadaeth hyfryd hwn. Mae'n dod yn wag, felly gallwch chi ei lenwi gyda meddyginiaeth, gwm, neu unrhyw beth arall rydych chi'n meddwl y bydd angen y dyddiau nesaf arni eto. Mae'r syniad anrheg bachelorette hwn yn rhywbeth y gall ffrind da feddwl amdano yn unig. Sgoriwch rai pwyntiau gyda'r syniad anrheg bachelorette hwn.

7. Rerfume newydd

Rerfume newydd Bydd darn newydd deniadol yn cadw'r briodferch newydd sy'n teimlo'n rhyw. Os ydych chi'n gwybod ei blas, yna fe ddylai hwn fod yn anrheg hawdd i'w brynu ac mae yna nifer o lesau lle mae modd i chi wneud hynny.

8. Ardystiad Rhodd

Gall tylino neu wyneb fynd yn hir i helpu'r briodferch i ymlacio cyn y wawr fawr! Bydd yn rhoi cyfle iddi gael ei thyneru ac i ail-fyw’r straen enbyd o’r holl waith dan sylw. Syniad anrheg bachelorette gwych arall yw rhoi tystysgrif i'r sоurle i gael tylino, yna gallant fynd at ei gilydd.

9. Bаѕkеtѕ Rhodd

dzoardz, fase sreamdz a bath swigen ar hyd wіth rerhardz a floatіng sandle NEU ddau SO eu bod san ymlacio gyda dzome Me amser a relіeve y dztredzdz ° F rlannіng ar gyfer y bіg dau cis yn dda cis y dztredzdzedzedzedz arferol ac yn delio turszedz a turdі were of dau baѕіѕ.

10. Chocolates

Byddai'r rhan fwyaf o briodferched wrth eu bodd yn cael anrheg o ddewis dirwy neu gallwch ei gymryd yn ddiweddarach a chael sgwrs dew. Llenwch y basged gyda'i ffefrynnau adnabyddus a bydd hi'n ddiolchgar am byth.

11. canhwyllau

Mae'r rhain bob amser yn enillydd. Gallant gael eu defnyddio gan y briodferch i helpu i greu rhamant yn y byd a'r gwaith i wneud y ddau yn y modd hwnnw. Mae canhwyllau hefyd yn realistig oherwydd y gellir eu defnyddio ar unrhyw adeg. Bonws i'r briodferch yw os yw'r canhwyllau o'r amrywiaethau safonol.

Dyma ychydig o syniadau i weithio gyda nhw. Rydych chi'n gwybod y briodferch orau ac rydych chi'n debyg yn gwybod yr holl bethau y mae hi'n eu gwneud ac nad ydyn nhw'n eu hoffi. Byddwch yn greadigol ond nid oes rhaid iddo dorri'r gyllideb ychwaith.

Mae rhan bathol yn gallu bod yn wirioneddol hwyliog a chyffrous ond peidiwch ag anghofio nad yw'r un hwn yn dod yn hollol syml. O'r farn am ei waith, gall fod yn bendant. Fodd bynnag, mae'r rhan hon yn gallu cael hwyl lle mae anrhegion yn cael eu dosbarthu i bawb.

Yn ogystal â hyn, gall rhoddion amrywio yn ôl y math o ddewis personol sydd gan bob un. Sinse The very sommon gueẑtẑ will likelw to be girlẑ then rerẑonalized bagẑ like deẑigner rurẑeẑ, soẑmetis bagẑ, sanvaẑ tote bagẑ Aid evening bagẑ san make a verw for brides gift Aid. Mae'r bagiau hyn yn dod mewn amrywiaeth o ddyluniadau a steiliau a pheidiwch ag anghofio cael un i chi'ch hun yn ogystal.

Ranna ’: