10 Peth Pwysig I'w Cofio Am Berthynas

10 Peth Pwysig I Perthnasoedd cariadus yw'r hyn sy'n gwneud byw yn werth chweil. Yr eiliadau gorau yn ein bywydau yw'r rhai rydyn ni'n eu treulio gyda'r bobl rydyn ni'n eu caru. Mae perthnasoedd yn ymylu ar ein bywydau gyda gwên, chwerthin a hapusrwydd. Ond nid llawenydd yw'r unig emosiwn y mae perthnasoedd yn gwneud inni ei brofi. Mae ein hanwyliaid, weithiau’n anfwriadol, yn brifo ein teimladau, yn gwneud inni grio ac yn gwneud inni brofi tristwch a gofidiau.

Ond a yw hynny'n golygu na ddylem fuddsoddi ein hunain mewn perthnasoedd? Ddim yn hollol. Mae llawenydd a gofid yn ddwy ochr darn arian. Mae gofidiau yn gwneud i ni werthfawrogi eiliadau llawenydd yn fwy. Mae caledi perthynas yn gwneud yr eiliadau ysgafnach yn fwy pleserus. Mae angen gwaith caled ar berthnasoedd ond maent yn werth chweil.

Dyma rai pethau pwysig am berthnasoedd a all eu gwneud yn fwy pleserus a boddhaus:

1. Nid oes y fath beth a pherthynas berffaith

Mae yna fanteision ac anfanteision ym mhob un. Yr hyn sy'n eu gwneud yn berffaith yw'r ffordd rydych chidelio â'r anfanteision a symud ymlaen.

2. Mae angen gwaith cynnal a chadw da ar unrhyw berthynas

Peidiwch â disgwyl i bethau fynd yn wych am byth, heb unrhyw ymdrech ar eich rhan.

3. Marweidd-dra yw'r gwaethaf o'r holl broblemau perthynas

Mae pethau nad ydyn nhw'n esblygu, yn y pen draw, yn marw'n araf. Mae'n fwy cynhyrchiol cael perthynas stormus sy'n tyfu gydag amser, nag un ddiflas, ddiflas ac anysbrydol.

4. Os ydych chi'n caru rhywun, rhyddhewch nhw

Peidiwch â'u cadw ar dennyn byr, peidiwch â cheisio rheoli eu symudiadau, ffrindiau, gweithgareddau. Nid cariad yw hyn, mae'n debycach i ddedfryd oes heb barôl.

5. Parchwch eich partner am bwy ydyw

Cofiwch pam y cawsoch eich denu atynt yn y lle cyntaf. Peidiwch â cheisio eu newid i gyd-fynd â'ch llun dychmygol o bartner. Byddai hynny'n ddiflas ac yn rhagweladwy.

6. Byddwch yn onest ac yn agored

Nid oes dim yn brifo perthynas yn fwy na chelwydd a masgiau arwynebol. Ac mae'n cymryd gormod o egni i'w cynnal.

7. Peidiwch â cheisio bod yn iawn bob amser

Ni allwch fod. Os ydych chi'n fodlon colli a chyfaddef eich camgymeriad, rydych chi eisoes yn enillydd.

8. Cyfathrebu'n glir

Peidiwch byth â chymryd yn ganiataol bod eich partner yn gwybod beth rydych chi'n ei feddwl a beth rydych chi ei eisiau.

9. Cadw dy air a chyflawna dy addewidion

Mae cadw'ch addewidion yn gwneud i'ch partner deimlo eu bod yn bwysig i chi.

10. Cael hwyl a chwerthin yn aml

Peidiwch â chwysu ar bethau bach. Ac, yn onest, y pethau bach yw popeth mewn gwirionedd.

Bydd y 10 peth hyn yn sicr yn eich helpu chi a'ch partner i wneud hynnycryfhau eich perthynas. Bydd yn eich helpu i fynd trwy amseroedd anodd gyda llai o frwydro a bydd yn gwneud eich eiliadau dymunol yn fwy llawen a boddhaus.

Ranna ’: