6 Awgrym Doniol Gorau ar gyfer Priodas Hapus

6 Awgrym Doniol Gorau ar gyfer Priodas Hapus Roedd yna ddyn flynyddoedd lawer yn ôl a ofynnodd i ferch ei phriodi. Dywedodd y ferch na, a chafodd y boi fywyd hir, hapus. Gallai gysgu pan oedd eisiau, nid oedd neb yn gofalu am y toiled heb ei fflysio, chwaraeodd FIFA trwy'r dydd, yfed cwrw a chafodd fywyd anhygoel. Peidiwch â mynd yn rhy ddifrifol; dim ond twyllo ydyn ni!

Yn yr Erthygl hon

Y cyngor doniol gorau ar gyfer priodas hapus yw trin eich hanner arall fel plentyn. Efallai bod hyn yn swnio ac yn ymddangos yn anghywir iawn ond ymddiriedwch fi mae'n gweithio. Pryd bynnag y bydd eich partner yn blino ac yn anodd, ewch i'r afael ag ef neu hi fel y byddech chi'n mynd i'r afael â phum mlwydd oed. Mae'n anodd dod o hyd i'ch partner yn apelio pan fydd tunnell o dasgau heb eu gwneud yn aros iddo eu gwneud. Felly, y ffordd orau yw eu hystyried fel plentyn! Credwch ni pan rydyn ni'n dweud bod yr awgrym doniol hwn ar gyfer priodas hapus yn gweithio mewn gwirionedd!Mae priodas yn agwedd anodd ond gwirioneddol brydferth ar fywyd. Nid yw'n ymwneud â chyfyngu a rheoli eich gilydd ond yn hytrach â gadael i'ch gilydd wneud pethau sy'n gwneud ichi fynd yn wallgof. Mae'n bwysig rhoi'r gorau i bethau. Mae'n bwysig rhoi'r gorau i wneud mynyddoedd allan o fryniau tyrchod daear. Ac mae'n bwysig gwneud lle i gamgymeriadau, maddeuant a llawer o chwerthin. Ni allwch byth drwsio'ch gilydd, felly y peth gorau i'w wneud yw gadael iddynt aros yn llonydd a dal i lwyddo i garu!

Mae gennym rai o'r awgrymiadau doniol gorau ar gyfer priodas hapus, gadewch i ni ddod o hyd iddynt!

1. Sut i wneud eich gwraig yn hapus?

Wel, efallai mai dyma'r awgrym doniol gorau ar gyfer priodas hapus: ni allwch chi wneud hynny. Gorau po gyntaf y byddwch yn derbyn hyn. Dim ond pan fydd y dyn yn sylweddoli y bydd bob amser ar ddiwedd dadl yn cael ei sicrhau cytgord priodas llwyr. Bydd eich gwraig bob amser yn iawn. Beth bynnag.

2. Peidiwch â newid eich gŵr!

Dyma'r peth cyntaf y mae merch sydd newydd briodi yn dechrau ei wneud. Stopiwch os gwelwch yn dda. Fe wnaethoch chi ei briodi oherwydd pwy ydyw felly nawr pam na wnewch chi geisio byw ag ef. Gallai hyn gael ei ystyried yn awgrym doniol ar gyfer priodas hapus ond mae'n sicr yn un bwysig iawn. Pan geisiwch newid y dyn rydych chi'n briod ag ef mae'n dechrau rhedeg i ffwrdd oddi wrthych a dydych chi ddim eisiau hynny.

Peidiwch â newid eich gŵr

3. Bydd dy wraig yn newid

Mae'n ddrwg gennyf ei dorri i chi ond dyma awgrym doniol arall ar gyfer priodas hapus i chi. Ydy, mae'n wir y bydd eich gwraig yn newid. Ni fydd hi'n aros y ferch ddiofal, wyllt y gwnaethoch chi syrthio mewn cariad â hi. Bydd hi'n aeddfedu ac yn dechrau gwneud penderfyniadau call. Iddi hi, bydd bob amser yr amser iawn ar gyfer popeth, ac efallai na fyddwch yn hoffi hyn ar adegau. Byw ag ef oherwydd does dim byd y gallwch chi ei wneud amdano!

4. Stopiwch ddarllen y nofelau rhamantus hynny

Ni fydd byth yn Noa o'r llyfr nodiadau a Heathcliff o Wuthering Heights, felly does dim pwynt breuddwydio a dymuno amdano. Dyma'r awgrym doniol mwyaf defnyddiol ar gyfer priodas hapus. Mae'r ddau ohonoch yn byw yn y byd go iawn sydd â rhai problemau go iawn. Nid yw nofel ramantus yn mynd i newid na thrwsio hynny.

5. Cadwch eich llygaid i lawr

Mae'r amser i wirio menywod eraill drosodd os nad yw'ch gwraig yn iawn ag ef. Gallwn eich sicrhau na fydd hi'n iawn ag ef. Ni fydd unrhyw un o'r merched allan yna yn iawn os yw eu gŵr yn gwirio merched eraill. Felly arbedwch lawer iawn o drafferth i chi'ch hun a chadwch y llygaid hynny i lawr!

6. Sut i ddweud yr amser

Wel, awgrym doniol arall ar gyfer priodas hapus yw gwybod sut i ddweud yr amser. Os bydd eich gwraig yn gofyn ichi pryd y mae'n rhaid ichi adael, dywedwch wrthi o leiaf awr cyn yr amser gwirioneddol. Ymddiried ynom pan ddywedwn hyn. Gweithredwch hyn, a byddwch wedi ymlacio. Nid yw merch byth yn barod ar amser, felly mae angen ichi roi chwe deg munud ychwanegol iddi i gael y leinin hwnnw'n iawn a'r cyrlau perffaith hynny. A phan fydd yn dweud wrthych, y bydd yn gartref erbyn 11 pm ar noson bechgyn yn awtomatig yn gwneud hynny 1 am. Pan fyddwch chi allan gyda'r bechgyn mae'n naturiol colli golwg ar amser.

Nid yw merch byth yn barod ar amser, felly mae angen ichi roi chwe deg munud ychwanegol iddi Lapio i fyny

Dyma rai o'r awgrymiadau priodas doniol gorau ar gyfer priodas hapus. Ceisiwch eu gweithredu yn eich un chi, a byddan nhw'n siŵr o'ch helpu chi. Mae pob cwpl a phob priodas yn unigryw ar eu pen eu hunain, a chydag ychydig o gymorth, gall fynd yn bell yn hawdd!

Ranna ’: