Sut i Wella Agosrwydd mewn Priodas Gristnogol

Sut-i wella-agosatrwydd-mewn-Cristnogaeth-priodas


ffyrdd o sbeisio rhyw

Yn yr Erthygl honAgosatrwydd priodas Gristnogol syniadau gall fod yn aneglur i gwpl newydd neu i gwpl sy'n dymuno gwella'r agosatrwydd hwnnw. Y ffordd orau o ddeall cwestiynau gan gwpl ynghylch pa mor bell i fynd gydag agosatrwydd ac a yw dymuniadau pob partner sy'n cyd-fynd ag ewyllys Duw yw rhywun o fewn y ffydd Gristnogol.

Gall cael arweiniad gan aelod o'ch arweinyddiaeth eglwys Gristnogol arwain cwpl priodas Gristnogol sy'n ceisio gwella eu agosatrwydd heb darfu ar eu ffydd. Bydd y cwnsler Cristnogol hwn yn helpu gŵr a gwraig i gyflawni disgwyliadau agosatrwydd eu priod.

4. Neilltuwch amser ar gyfer agosatrwydd

Gall bywyd fynd yn brysur gyda gweithgareddau bob dydd. Mae agosatrwydd yn gofyn am amser, sylw ac amynedd. Ar ôl cyfleu'ch dymuniadau, cytuno ar yr hyn a fydd yn cael ei wneud a cheisio cyngor Cristnogol, mae'n bryd gwneud y gwaith.Mae'n hanfodol eich bod chi a'ch priod yn cadw amser ystyrlon i fynegi agosatrwydd corfforol ac emosiynol; bydd hyn gwella'ch priodas Gristnogol.

5. Dilyn agosatrwydd ysbrydol

Mae agosatrwydd ysbrydol mewn priodas Gristnogol yn hanfodol iawn gan ei fod yn dysgu'r cwpl sut i werthfawrogi, aberthu, ymddiried yn ei gilydd a chymhwyso eu hegni wrth geisio ewyllys Duw gyda'i gilydd ac yn unigol.

Gall unrhyw bâr priodas Gristnogol sicrhau agosatrwydd ysbrydol trwy uno eu hunain a chael ymdeimlad o gyd-ymrwymiad i bwrpas Duw, wrth barchu ei gilydd.Agosatrwydd priodas Gristnogol materion a yw materion agosatrwydd mewn unrhyw briodas yn aml yn digwydd pan nad yw pobl yn gallu cael yr hyn y mae eu calon yn dyheu amdano. Mae agosatrwydd ysbrydol yn dysgu bod yn rhaid parchu a cheisio peidio â amharu ar freuddwydion a dymuniadau eu priod mewn priodas Gristnogol neu unrhyw briodas o ran hynny.

Yn eich ymdrech i wella agosatrwydd yn eich priodas Gristnogol, cofiwch fod angen agosatrwydd ar wŷr a gwragedd a bod lle bob amser i wneud mwy i wella'r agosatrwydd yn eich priodas.