Sut i Gael Tystysgrif Ysgariad

Sut i Gael Tystysgrif Ysgariad

Yn yr Erthygl honMae tystysgrif ysgariad, a elwir hefyd yn dystysgrif ysgariad, yn ddogfen syml sy'n dangos bod priodas wedi dod i ben. Mae llawer o bobl yn pendroni ble i gael tystysgrif ysgariad, a gallwn egluro hynny i chi yma. Mae'r broses yn eithaf syml mewn gwirionedd, oherwydd mae tystysgrif ysgariad yn ddogfen syml heb lawer o wybodaeth.
unrhyw amodau ynghlwm perthynas ystyr

Sampl tystysgrif ysgariad

Mae tystysgrifau ysgariad yn edrych yn wahanol mewn gwahanol daleithiau a hyd yn oed mewn gwahanol swyddfeydd cofnodion lleol. Bydd tystysgrif ysgariad fel arfer yn dangos rhif sir a doc yr achos ysgariad. Yna bydd fel arfer yn dangos lleoliad preswylio pob priod ac efallai eu cyfeiriad.

Weithiau bydd y dystysgrif yn cynnwys gwybodaeth am y briodas. Er enghraifft, gallai ddweud lle caniatawyd y briodas, pa mor hir yr oedd mewn gwirionedd, a phwy symudodd i derfynu'r briodas. Weithiau mae gwybodaeth ychwanegol fel rhieni neu blant y cwpl yn cael ei chynnwys.Ddim yn archddyfarniad ysgariad

Weithiau mae pobl yn drysu a tystysgrif ysgariad gydag archddyfarniad ysgariad . Archddyfarniad ysgariad yw'r ddogfen ffurfiol y mae llys yn ei rhoi i roi ysgariad.


pam mae priodas yn bwysig mewn bywyd

Bydd yr archddyfarniad yn dod â'r briodas i ben ac fel arfer hefyd yn mynd i'r afael â materion fel cynhaliaeth plant ac is-adran eiddo. Gall hyn gynnwys tudalennau a thudalennau o gofnodion ariannol manwl sy'n rhannu eiddo cwpl. Gall hefyd gynnwys amserlen fanwl ar gyfer rhannu dalfa plant y cwpl.

Gall gynnwys canfyddiadau ffeithiol o'r achos, megis pwy oedd ar fai neu beth ddigwyddodd. Nid yw archddyfarniadau ysgariad mor hygyrch i'r cyhoedd, felly efallai na fyddwch yn gallu cael copi o archddyfarniad ysgariad rhywun arall.Nid deiseb am ysgariad

Mae'r broses ysgariad cyfreithiol yn dechrau gyda deiseb am ysgariad.

Cwyn sifil yn y bôn yw hon, sy'n golygu bod un priod yn gofyn i'r llys ddechrau achos yn erbyn y priod arall. Mewn rhai taleithiau, gall cyplau ffeilio ar y cyd gan olygu bod y ddau ohonyn nhw'n cytuno i ddod â'r briodas i ben. Mae gan yr achosion hyn lawer llai o ran cofnodion.


perthnasoedd nlp

Efallai y bydd ysgariad a ymleddir yn werth misoedd o ffeilio gan bob parti ynghyd â phob math o dystiolaeth a gofnodir mewn cofnod parhaol. Gall fod yn anodd cael cofnod llys cyfan. Mae prosesau archifo yn amrywio'n fawr rhwng llysoedd, a gallai'r manylion achos ysgariad gael eu selio neu hyd yn oed eu taflu'n llwyr. Weithiau, y dystysgrif ysgariad yw'r cyfan y byddwch chi'n gallu dod o hyd iddo.

Sut i gael tystysgrif ysgariad

Heddiw, mae yna lawer o wasanaethau a fydd yn casglu tystysgrif ysgariad.

Gwladwriaeth a Archifau Cenedlaethol cadwch dystysgrifau geni, marwolaeth, priodas ac ysgariad gwerth canrifoedd. Mae gwasanaethau preifat fel Achau casglu tystysgrifau ysgariad a sicrhau eu bod ar gael yn eang hefyd. Weithiau pan fyddwch chi'n pendroni sut i gael copi o dystysgrif ysgariad, rydych chi mewn gwirionedd yn chwilio am gopi ardystiedig.

Efallai y bydd angen y rhain i gael credyd neu i ddod allan o ddyled a dynnwyd gan eich cyn-briod. Mae amryw o swyddfeydd cofnodion y wladwriaeth yn sicrhau bod y rhain ar gael i'r cyhoedd, ond maent wedi dewis yn eang i ddefnyddio gwasanaethau preifat fel VitalChek . Mae'r gwasanaethau hyn yn gwneud tystysgrifau ysgariad yn hawdd i'w cael am gost resymol.