28 Memes Priodas Doniol i Wneud Eich Diwrnod

Cwpl Priodas Doniol Yn Gwneud Moment Doniol

Mae llawer o bobl, yn enwedig dynion, yn ofni priodas. Maen nhw'n ofni'r union syniad o gael eu cadwyno wrth un fenyw a chael cyfrifoldeb mawr a allai ymyrryd â'u nodau.

Dyma rai memes priodas gwych i helpu i leddfu ofn priodas.

Meme priodas perffaith!

Dyna un o'r achosion sylfaenol opam mae cyplau yn torri i fyny. Mae llawer o fenywod yn tueddu i gamddeall yr hyn y mae dyn ei eisiau mewn perthynas. Yn aml, maen nhw eisiau partner tlws neu ddim ond rhyw. Wrth gwrs, y dyn sydd ar fai am eu harwain ymlaen, a bai’r fenyw yw cwympo amdani.

Yn yr oes sydd ohoni o ddynion gwan a merched cryf, nid dyna'r norm mwyach. Mae pethau'n mynd y ddwy ffordd y dyddiau hyn.

|_+_|

Yn enwedig os edrychwch chi ar memes priod fel un.

Mae'r fenyw fodern a'r mudiad ffeministaidd yn sicr wedi symud ymlaen llawer. Yna eto, mae'r rhan fwyaf ohono oherwydd bod llawer o ddynion yn wirioneddol wan.

Felly ni allwch feio menywod am fod eisiau newid. Yn enwedig gan fod stigma hen forwyn yn dal i hongian dros eu pennau.

Mae'n debyg nad yw stigmas yn diflannu dros nos. Ond eto, mae llawer o ferched yn tyfu i fyny yn meddwl eu bod yn Dywysoges a bydd y Tywysog Swynol yn dod i'w hysgubo oddi ar eu traed.

Falch bod rhywun o'r diwedd wedi ceisio trwsio hynny gyda meme priodas doniol. neu ddim…

|_+_|

Pam fod Priodas mor Gymhleth?

Priodas, perthynas, cariad ... mae mor syml ei fod yn gymhleth. Dyna pam mae rhai o'r pethau mwyaf dumb a wnaeth pobl erioed yn gysylltiedig ag unrhyw un o'r rhesymau hynny.Sigmund Freudwedi dweud hynny gwallgofrwydd yn deillio orhwystredigaeth rywiol .

Yna eto, mae priodas ei hun yn wallgof ...

Y gwir yw, mae'r cyfan yn ymwneud â phersbectif. hwn meme bywyd priodasol yn ei grynhoi i raddau helaeth.

Y rheswm pam ei fod yn gymhleth oherwydd ei fod yn golygu llawer o bethau gwahanol yn dibynnu ar safbwynt unigolyn. Ond mewn gwirionedd, mae priodas yn syml, oherwydd dyna'r hyn rydych chi'n ei gredu ydyw.

Gall fod yn fyd cyfan i chi…

Gall fod eich trysor mwyaf…

Eich perthynas bwysicaf…

Nod bywyd…

neu fywyd ei hun…

Neu felltith…

Felly y maepriodas yn gymhlethneu syml? Mae'r ddau. Dyna pam ei fod mor ddoniol damn.

|_+_|

Edrych ar Ochr Disglair y Fargen Briodas

Mae yna bethau yn y byd hwn a fydd, er gwaethaf eich ymdrechion gorau, yn dal i ddigwydd, fel Llywydd Gweriniaethol neu Gyngres y Democratiaid. Mae'r comedi a ddaw allan o rywbeth felly yn gwneud swyddi digrifwyr yn haws.

Gellir dweud yr un peth am barau priod. Yn enwedig os yw'r wraig yn wallgof.

Dyma ychydig o awgrymiadau.

Oherwydd mewn gwirionedd…

Felly gadewch iddo fod. Y rhai memes cwpl dim ond adlewyrchu'r hyn sydd gan bob dyn priod i fynd drwyddo bob dydd o'u bywyd.

Ond peidiwch â phoeni, mae ochr ddisglair i bopeth bob amser. Mae'n rhaid i chi ddarganfod y peth.

Peidiwch â phoeni amdano, byddwch chi'n gallu darganfod. Does ond angen i chi wneud yr hyn y mae gwŷr trwy gydol yr hanes wedi'i wneud i'w drwsio.

Oni ddywedais i fod priodas yn syml? Mae'n un o'rmemes priodas perffaith iddoi atgoffa dynion bod yna ochr ddisglair i bopeth, gan gynnwys priodasau. Gallant fyw yn hapus byth wedyn.

Dyna'r pethau y mae straeon tylwyth teg wedi'u gwneud ohonyn nhw…

|_+_|

Cael Eich Cacen Priodas a'i Bwyta Hefyd

Mae'n swnio fel bod pob meme priodas allan yna yn dweud bod bywyd i gyd yn eirin gwlanog i'r wraig, ac mae'r gŵr yn byw yn uffern. Efallai bod hynny'n wir ar y cyfan, ond mae'n fwyaf tebygol oherwydd bod dynion yn gwneud memes yn well na menywod.

Peidiwch â phoeni am y peth, mae yna ferched allan yna o hyd sy'n gallu cadw eu cachu gyda'i gilydd.

Ond byddwch yn wyliadwrus…

Rhain memes am briodas yn bytiau bach o wybodaeth a fydd yn caniatáu ichi gysgu'n gadarn yn y nos, fel na fyddwch yn deffro a gweld yr iau yn cael eu torri i ffwrdd.

Neu penderfynwch wneud rhywbeth arall heblaw cwsg.

Felly dyma tidbit arall i chi. Peidiwch â chael eich dal.

a rhag ofn i chi wneud hynny, Dinistrio'r dystiolaeth!

neu byddech chi'n gorffen fel hyn ...

|_+_|

Memes cwpl am briodas Maent fel casgliad o wersi bywyd a all arwain person tuag at ganlyniad heddychlon a dymunol. Hoffi Desiderata Max Ehrmann , y mae yn brydferth ac yn oesol.

Dyma enghreifftiau eraill o straeon hardd a bythol o femes priodas a all ddod i ben fel agwers gydol oesi ddynion.

Dyma gwpl arall…

A bod yn deg, nid bai’r wraig bob amser yw hi pan fydd pethau’n wallgof weithiau. Rwy'n golygu bod yna lawer iawn o femes priodas sydd hefyd yn helpu menywod i gael priodas well.

Dyma enghraifft.

Dyma ychydig mwy…

Gweler, nid yw mor anodd. Mae yna ffyrdd i ferched chwerthin am bencaledi priodashefyd. Rhywiaethol yw meddwl mai dim ond dynion sy'n cael amser caled mewn sefydliad priodasol.

Mae'n mynd y ddwy ffordd, mae yna lawer o adegau pan fydd merched yn cael pen byr y ffon, yn enwedig os oes rhaid iddynt fod yn ffyddlon i'r ffon fer honno hyd ddiwedd eu hoes. Gall arwain at iawnpriodas heb ei chyflawni.

Peidiwch ag anghofio beth ddywedodd Freud amdanorhwystredigaethau rhywiol.

Ond nid yw priodas cynddrwg ag yr hoffai'r post hwn adael i chi gredu. Yr memes priodas doniol Mae casglu yma yn rhoi tro digrif ym mywydau beunyddiol pobl briod.

Os yw'n well gennych rywbeth fel hyn, byddai hynny'n iawn.

Mae priodasau da apriodasau drwg. Mae yna hefyd ysgariadau da a rhai ofnadwy. Mae pob un ohonynt yn fusnes difrifol ac yn ddoniol yn eu ffordd eu hunain. Gallai fod yn sarhaus i rai pobl, ond ni fydd gan y rhai sy'n edrych ar ochr ysgafnach pethau wrinkles erbyn eu bod yn 24.

|_+_|

Mae ychydig o chwerthin yn mynd yn bell. Memes doniol am briodas help gyda hynny. Wedi'r cyfan, apriodas ddayn llawn hwyl, chwerthin, a llawer o gariad. Mae'r meme priodas hwn yn ei ddisgrifio'n berffaith.

Ranna ’: