Y Gêm Cydweddoldeb Arwydd Sidydd Gwaethaf ar gyfer Pob Arwydd

Y Gêm Cydweddoldeb Arwydd Sidydd Gwaethaf ar gyfer Pob Arwydd

Gallem i gyd ddefnyddio ychydig o 'pennau' wrth wneud penderfyniadau ynghylch dyddio, felly o leiaf nid ydym yn gwastraffu ein hamser ar greu perthynas sy'n mynd i droi at lwch mewn fflach neu i arbed ein hunain rhywfaint o dorcalon yn y broses.

Felly mae'n help pe gallem wybod beth sy'n gwneud rhywun yn gariad da neu ddrwg i chi. Ac felly o gofio hynny, rydym wedi rhestru isod, rai o'r cydnawsedd arwyddion Sidydd gwaethaf fel, os byddwch chi'n cael eich hun yn taro i fyny 'gêm gydnawsedd arwydd Sidydd gwaethaf yna o leiaf rydych chi'n gwybod ei gadw'n real rhag ofn na fydd yn digwydd gweithio allan.

Peidiwch â dweud na wnaethon ni ddweud hynny wrthych chi!

Daw hyn yn bwysicach fyth pan feddyliwch am glymu'r cwlwm â'ch un arwyddocaol arall. Onid ydych chi eisiau gwybod a allai cydnawsedd eich arwyddion Sidydd ar gyfer priodas fod yn llwyddiannus ai peidio?

Felly yn seiliedig ar sêr-ddewiniaeth, gadewch inni eich cyflwyno i rai o'r cydnawsedd arwyddion Sidydd gwaethaf. Peidiwch â disgwyl gwir gariad ac oes o foddhad os ydych chi'n hanner unrhyw un o'r rhain gemau Sidydd gwaethaf !

Cydweddiad cydweddiad arwydd Sidydd gwaethaf Aries ’yw canser

Cydweddiad cydweddiad arwydd Sidydd gwaethaf Aries ’yw canser

Iawn, felly gadewch inni fynd ar ôl yr helfa, mae Canser yn hynod anghenus, yn fwy felly nag Aries. Llawer mwy felly. Yn gymaint felly fel bod anghenion Cancer yn gallu mygu Aries a gadael y Canser yn teimlo'n hollol ddigariad a chyflawniad sydd yn ei dro yn eu gwneud yn ddiangen - ac felly mae'r cylch yn parhau & hellip; gallwch weld lle mae'r un hon yn mynd i'r dde o'r dechrau, ie, mae hynny'n iawn. I lawr yr allt.

Gall Aries hefyd fod yn wthio, a bob amser yn ymddangos fel pe baent eisiau bod yn gyntaf, nad yw'n ysbrydoli Canser yn ormodol.

Nid yw cancrwyr yn wirioneddol am y math hwnnw o ymddygiad a byddant yn ei gymryd yn bersonol oherwydd eu natur sensitif os yw Aries yn ymddangos ychydig yn wthio ac yn ansensitif yn y berthynas sy'n mynd i beri i'r Canser sgwrio yn ôl i'w gragen ef yn gyflymach nag y gallwch blink.

Cydweddiad cydnawsedd arwydd Sidydd gwaethaf Taurus ’yw Leo

Mae Taurus a Leo yr un mor wahanol, maen nhw fel sialc a chaws, a dyma'r rheswm pam nad ydyn nhw'n cyfateb yn dda o gwbl. Mae Leo wrth ei fodd â'r amlwg, cymdeithasu, torfeydd ac nid yw Taurus yn gwneud hynny.

Mae Taurus wrth ei fodd â moethusrwydd, a'r pethau gorau mewn bywyd, ac er y gallai Leo fwynhau hynny am ychydig, maen nhw bob amser yn mynd i fod lle mae'r parti.

Nid yw Taureans yn cael eu hadeiladu ar gyfer cymaint o gymdeithasu â'r Leo, mae eu batris yn cael eu draenio'n llawer cyflymach, ac mae angen efelychu'r Leo yn gyson. Fel y dywedasom ‘sialc a chaws.’ Felly os ydych yn Taurean yn dyddio Leo rywsut, gwyddoch mai dyna fyddai’r arwydd Sidydd gwaethaf i briodi ar eich rhan. Byddwch yn well eich byd gydag arwyddion daear eraill fel Virgo a Capricorn oherwydd gallai arwyddion o elfennau eraill fod yn un o'r gemau arwyddion Sidydd gwaethaf i chi.

Gêm gydnawsedd arwydd Sidydd gwaethaf Gemini yw Virgo

Gêm gydnawsedd arwydd Sidydd gwaethaf Gemini yw Virgo

Mae Virgo yn addoli cynllunio, a strwythur systematig ac maen nhw'n araf. Mae Gemini yn addoli digymelldeb, profiadau newydd ac mae'n gyflym, dydyn nhw ddim yn cymysgu. Anghofiwch am y arwyddion Sidydd yn cyfateb ar gyfer priodas, hyn combo daear-awyr yn gwneud ar gyfer y cyplau Sidydd gwaethaf o ran dyddio hefyd.

Digon meddai!

Cydweddiad cydnawsedd arwydd Sidydd gwaethaf Cancer yw Aries

Mae Aries yn ormod i Ganser ym mhob ffordd. Rydych chi'ch dau ar lefelau hollol wahanol nad ydych chi'n eu cael â'ch gilydd ac yn ei chael hi'n anodd iawn diwallu anghenion emosiynol eich gilydd. Pa fath o hanfodol mewn perthynas nad ydych chi'n meddwl?

Gêm gydnawsedd arwydd Sidydd waethaf Leo yw Taurus

Nid yw gwrthwynebwyr yn denu pan ddaw i berthynas Taurus a Leo. Mae Taurus yn mwynhau nosweithiau tawel gyda'u cariad, ond mae Leo eisiau bod allan ac yn y trwchus o beth bynnag sy'n digwydd cymaint â phosib.

Hefyd, pan ewch chi allan, er mawr anfodlonrwydd y Taurean, bydd Leo yn gwahodd y torfeydd i ddod gyda nhw.

Tra byddai'n well gan Taurean yn unig y ddau ohonoch chi. Fel cwpl, efallai y bydd gennych chi'r cydnawsedd Sidydd gwaethaf a cythruddo'ch gilydd gormod!

Cydweddiad cydnawsedd arwydd Sidydd gwaethaf Virgo yw Sagittarius

Cydweddiad cydnawsedd arwydd Sidydd gwaethaf Virgo yw Sagittarius

Bydd Sagittarius yn meddwl nad yw’r pethau y mae Virgo yn eu cymryd o ddifrif yn bwysig a byddant hyd yn oed yn mynd mor bell ag i ‘poo poo’ eu syniadau a’u harferion. Nid yw hyn yn argoeli'n dda i Virgo difrifol a sensitif.

Ond nid yw at bwrpas, nid yw Sagittarius yn ddifrifol nac yn ddigon dwfn i Virgo.

Bydd Virgos hefyd yn ei chael hi'n her gweld sut mae eu Sagittarius yn llwyddo i fynd trwy fywyd heb weld bod ganddo ofal yn y byd!

Nid yw'n mynd i weithio allan. Nid ydych chi'ch dau byth yn mynd i ddeall eich gilydd.

Cydweddiad cydnawsedd arwydd Sidydd gwaethaf Libra yw Pisces

Ni all Libra a Pisces ddatrys problemau mewn perthnasoedd oherwydd bod y ddau ohonyn nhw'n casáu gwrthdaro, cymaint fel eu bod nhw'n hapus i'w osgoi ar bob cyfrif.

Felly, mae hyn yn golygu bod popeth sy'n bod gyda chi yn cael ei frwsio'n gyflym o dan y carped! Mae hyn yn arwain at y cydnawsedd Sidydd gwaethaf rhwng yr arwyddion aer a dŵr hyn.

Mae Libra yn aml yn gweld Pisces ychydig yn rhy ragweladwy am eu natur wallgof weithiau, a'r natur wallgof hon nad yw Pisces yn ei chael.

Cydnawsedd arwyddion Sidydd gwaethaf Scorpio yw Gemini

Cydnawsedd arwyddion Sidydd gwaethaf Scorpio yw Gemini

Ni all ymddangos bod Scorpios a Geminis byth ar yr un dudalen.

Mae Scorpios yn gweld Geminis yn rhy hedfanog a byrbwyll dim ond am yr hwyl, nad yw'n mynd i helpu Scorpio i ymddiried yn eu Gemini un b it.

Ac os ydych chi'n adnabod Scorpio, rydych chi'n gwybod os nad ydyn nhw'n ymddiried ynoch chi, yna bydd yna rai problemau.

Cydnawsedd arwyddion Sidydd gwaethaf Sagittarius yw Virgo

Mae Sagittarius eisiau hwyl ym mhob sefyllfa, ond ni all Virgo wneud hynny, mae'n rhaid iddynt gael strwythur ac amser a lle i bopeth - gan gynnwys hwyl.

Nid yw Virgo yn ddigon rhydd i Sagittarius, ac mae Sagittarius yn llawer rhy rhydd i Virgo.

Nid oes unrhyw ffordd y bydd hyn yn gweithio allan yn dda. Mae'r combo daear a thân hwn cydnawsedd Sidydd gwaethaf a gall sillafu trychineb i gwpl.

Cydnawsedd arwydd Sidydd gwaethaf Capricorn Is Libra

Cydnawsedd arwydd Sidydd gwaethaf Capricorn Iiss Libra

Nid yw Capricorn yn hoffi cymdeithasu cymaint â Libra, ac mae hyn yn achosi problemau i'r berthynas.

Mae gan Capricorn a Libra ganfyddiadau gwahanol am fywyd a chariad. Efallai y cewch chi hwyl hwyl, ond mae hynny am ei faint!

Cydweddedd arwydd Sidydd gwaethaf Aquarius yw Taurus

Mae Taurus yn casáu newid, ac mae Aquarius wrth ei fodd yn newid.

Mewn perthynas, mae Taurus eisiau cynllunio ar gyfer sefydlogrwydd a chysondeb tra bod Aquarius yn cynllunio eu cam nesaf.

Ac oherwydd y broblem hon, mae'n anodd i Aquarius a Taurus ddod o hyd i gydbwysedd boddhaol a chynaliadwy rhyngddynt.

Cydnawsedd arwydd Sidydd gwaethaf Pisces ’yw Gemini

Mae pysgod yn gwneud popeth o'r galon, ac mae Gemini yn gwneud popeth o'r meddwl. Mae'n swnio fel gêm wych, ond mewn gwirionedd, nid ydyn nhw'n cael ei gilydd o gwbl.

Efallai na fydd cyfatebiaeth arwydd Sidydd ar gyfer priodas yn rhagofyniad i chi gan ei fod yn dibynnu ar eich credoau. Ond pam cymryd siawns pan fyddwch chi'n gwybod y gemau Sidydd gorau a gwaethaf ar gyfer ymrwymiadau gydol oes! Felly dim ond osgoi'r gemau horosgop gwaethaf hyn a cheisiwch wneud iddo weithio gyda'r arwyddion sydd o'r un elfen â chi am fond tragwyddol.

Ranna ’: