Pa mor Gydnaws Ydych Chi Gyda'ch Partner Yn ôl Astroleg?

Pwy Na Ddylech Briodi Yn ôl Astroleg

Mae yna lawer o ffyrdd y mae pobl yn ceisio darganfod a ydyn nhw'n gydnaws â'u partner cariad. Mae sêr-ddewiniaeth yn un ohonyn nhw. Er iddo gael ei ystyried yn faes astudio gwyddonol y rhan fwyaf o'r amser mewn hanes, mae bellach wedi'i adael fel y cyfryw.

Fodd bynnag, mae yna lawer o hyd sy'n credu bod rhywfaint o wirionedd i'r horosgop. Mae eraill yn meddwl amdano fel ffordd hwyliog o chwilio am enaid.Ond mae'r rhan fwyaf yn gwirio pa mor gydnaws ydyn nhw â'u partneriaid pan fyddant ar fin eu priodi. Gawn ni weld pa arwyddion yw acydweddiad da, ac na ddylai fod yn dyddio o gwbl.

|_+_|

Pwy y dylech ei osgoi os ydych am osgoi trafferth

Pwy y dylech ei osgoi os ydych am osgoi trafferth

1. Aries yn arwydd tân, angerddol ac ystyfnig. Nid ydynt yn mynd yn dda gyda chaneuon pridd neu ddŵr yn gyffredinol. Mae hyn yn arbennig o wir am Taurus , caniad yr un mor fwriadol.

2. Taurus caru trefn a sefydlogrwydd, felly arwyddion fel Aquarius , sy'n rhy ecsentrig, neu Punt , sy'n mynd y tu hwnt i'r lle weithiau, yn dueddol o fod yn syniad drwg os ydych am osgoi camddealltwriaeth cyson.

3. Gemini yn greadigol, yn egnïol, ac weithiau'n anhrefnus, a dyna pam virgo , sy'n hynod o daclus a di-lol ddim yn bartner da i'r seliwr bywyd hwn.

4. Cancr yn hynod o sensitif a llawn hwyliau, a dyna pam Aquarius ddim yn bartner da iddynt oherwydd eu hemosiynau anghyson.

5. Leo yn caru sylw ac yn allblyg go iawn sy'n ffynnu pan fydd pob llygad arno neu arni, a dyna pam Pisces ni ddylent fod yn ddewis iddynt, gan eu bod yn fawr iawnmewnblygac yn unig.

|_+_|

6. Punt yn arwydd sydd bob amser yn ceisio cytgord, a dyna pam yn oriog Cancr Dylid eu hosgoi, er bod posibilrwydd i'r ddau ddod o hyd i iaith gyffredin.

7. Sgorpio o bosibl yn cyd-dynnu ag un arall Scorpio gan eu bod yn deall ei gilydd, ond yn y rhan fwyaf o achosion, mae hon yn cyfatebiaeth ffrwydrol, wedi'i chydblethu â diffyg ymddiriedaeth.

8. Sagittarius yn arwydd sy'n mynd yn syth ar ôl yr hyn maen nhw ei eisiau, a dyna pam nad ydyn nhw'n paru â Pisces amhendant.

9. Capricorn yn arwydd dygn, ac nid yw eu natur lawr-i-ddaear yn cyd-fynd yn dda ag arwyddion aer, yn enwedig gyda'r un mor bendant Gemini .

|_+_|

Arwyddion hollol gydnaws

Ar y llaw arall, mae yna hefyd gemau perffaith yn ôl astroleg.

1. Aries a Aquarius yn anturus iawn, a hwythaugwneud cyfatebiaeth berffaithym mhob maes o fywyd, gan nad oes byth eiliad ddiflas mewn priodas o'r fath.

2. Taurus a Cancr ategu ei gilydd yn wych a gall y paru hwn bara am oes ac fel arfer mae'n para am oes.

3. Gemini a Aquarius yn ddelfrydol tebyg ac yn ddelfrydol wahanol, felly mae ganddynt deimlad o adnabod ei gilydd am dragwyddoldebau o'r eiliad cyntaf y maent yn cwrdd â'i gilydd.

4. Canser a Pisces yn cyfateb i'r nef, a'u priodas yn rhwym o debyg i un. Mae eu teimladrwydd a'u synwyrusrwydd bron yn oruwchnaturiol yn gwneud hwn yn gwpl perffaith.

5. Leo a Sagittarius yn bersonoliaethau cryf ac yn unigolion beiddgar sy'n ategu ei gilydd ar eu llwybrau tuag at fawredd.

|_+_|

6. virgo a Taurus yn ymarferol ac yn hawdd mynd ati sy'n gwneud eu priodas yn ymlaciol adi-straen. Dyma'r cwpl oedrannus oeddymroddedig i'w gilyddeu bywydau cyfan.

7. Punt a Gemini cael ycysylltiad deallusol cryfaf, ac maent yn gwybod sut i gyflawni cytgord a chydbwysedd ym mhopeth a wnânt ac a ddywedant, gan eu gwneud yn gyfatebiaeth ragorol.

8. Sgorpio a Cancr ffurfio angerddol acwlwm emosiynolsy'n cyfoethogi eu priodas am flynyddoedd a degawdau.

9. Sagittarius a Aries yn gwpl synhwyrus, angerddol, a brwdfrydig am eu prosiectau a rennir yn ogystal â'u priodas.

10. Capricorn a Taurus meddu ar ymarferoldeb a gwerthfawrogiad diddiwedd o'i gilydd, sy'n eu gwneud yn gyfatebiaeth a wnaed yn y nefoedd, ac yn addo gwedd gyson apriodas gariadus.

11. pisces a Scorpio hefyd yn cyfateb yn berffaith oherwydd pe bai eu natur hynod reddfol yn gweddu i anghenion a bydoedd mewnol ei gilydd. I rywun o'r tu allan, mae'n ymddangos bod y priod hyn yn siarad â'i gilydd heb ddefnyddio gair erioed.

|_+_|

Yr hyn sydd gan wyddoniaeth i'w ddweud am sêr-ddewiniaeth

Roedd sêr-ddewiniaeth yn arfer bod yn rhan o wyddoniaeth, law yn llaw â meddygaeth. Y dyddiau hyn, mae'n cael ei ystyried yn hwyl gan y rhan fwyaf o bobl, ac yn enwedig yn y gymuned wyddonol. Profwyd yn empirig nad oes ganddo unrhyw allu rhagfynegi.

Ac eto, mae'r rhai sy'n astudio sêr-ddewiniaeth yn honni bod rheolau'r Bydysawd yn dal i osgoi gwyddoniaeth ddynol, ac mae sêr-ddewiniaeth yn un o'r llwybrau i'w deall.

Mewn geiriau eraill, dylech gymryd popeth rydych chi'n ei ddarllen am arwyddion Sidydd gyda gronyn o halen.

|_+_|

Yn bendant ni ddylech ddibynnu ar hyn ar gyfer y penderfyniadau mawr yn eich bywyd. O safbwynt seicolegol, mae yna rai eraillffactorau i'w hystyried pan fyddwch chi'n priodi rhywun. Ac mae llawer y gallwch chi ei wneud i sicrhau y bydd eich priodas yn un hapus, a pheidio â dibynnu ar aliniad y sêr yn ystod eich genedigaeth.

Ranna ’: