Cadw’r Cariad yn Fyw: ‘Braintio’ er mwyn Meithrin Perthnasoedd Cryfach
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Cadw’r Cariad yn Fyw: ‘Braintio’ er mwyn Meithrin Perthnasoedd Cryfach

2022

Mae priodasau heddiw yn aml yn wynebu digonedd o straen, o rhy ychydig o amser ac arian i amserlenni gor-archebu. Gall tapio syniadau, a elwir hefyd yn gaethiwed tonnau ymennydd, fod yn ddefod sy'n gwella priodas. Mae'r erthygl hon yn esbonio'r cysyniad yn fanwl.

Chwe Chytundeb ar gyfer Perthnasoedd Iach
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Chwe Chytundeb ar gyfer Perthnasoedd Iach

2022

Mae'r erthygl yn dod â chwe chytundeb i chi ar gyfer perthnasoedd iach. Dysgwch y camau pwysig sydd eu hangen i symud o ddisgwyliadau a rhwymedigaethau i geisiadau ac ymrwymiad, gan dderbyn siom a gwneud galwadau.

Gosod Disgwyliadau Realistig Wrth Chwilio am MR. neu Mrs
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Gosod Disgwyliadau Realistig Wrth Chwilio am MR. neu Mrs

2022

Mae'r holl broses o garu a chwilio am Mr. neu Ms Right mor flinedig fel ei fod yn naturiol yn arwain at ostwng safonau rhywun. Dyma sut i osod disgwyliadau realistig wrth chwilio am Mr neu Mrs.

Nosweithiau Dyddiad, Gwyliau, ac Enciliadau Cwpl - Pam Maen nhw Mor Bwysig
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Nosweithiau Dyddiad, Gwyliau, ac Enciliadau Cwpl - Pam Maen nhw Mor Bwysig

2022

Heb noson dyddiad i gyplau feithrin eu priodas, maen nhw'n dod fel cyd-letywyr. Mae'r erthygl hon yn esbonio pam mae nosweithiau dyddiad, gwyliau ac encilion cyplau mor bwysig mewn perthynas.

Sut i lywio Perthynas yn y Diwydiant Hedfan
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Sut i lywio Perthynas yn y Diwydiant Hedfan

2022

Efallai y bydd llawer ohonom yn cymryd ein trefn feunyddiol gyda'n partner yn ganiataol. Ond beth sy'n digwydd pan fydd ein partner yma weithiau, weithiau ddim? Mae'r erthygl hon yn taflu goleuni ar sut i lywio perthnasoedd yn y diwydiant hedfan.

Sut Mae Amser Sgrin yn Effeithio ar Eich Priodas?
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Sut Mae Amser Sgrin yn Effeithio ar Eich Priodas?

2022

Dyma dair mantais o roi ein dyfeisiau i ffwrdd ac ymgysylltu â'n partner bob dydd. Mae rhoi ein ffonau i ffwrdd ac ymgysylltu â'n partner bob dydd yn bwysig ar gyfer perthynas iach.

Problemau Priodas Rhyng-hiliol - 5 Her Fawr y Mae Cyplau yn eu Wynebu
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Problemau Priodas Rhyng-hiliol - 5 Her Fawr y Mae Cyplau yn eu Wynebu

2022

Mae priodas rhyng-hiliol wedi cael ei derbyn yn ystod y degawdau diwethaf ac nid yw bellach yn cael ei hystyried yn dabŵ. Fodd bynnag, mae stigma yn gysylltiedig ag ef o hyd ac mae rhai problemau y mae cyplau rhyngwladol yn eu hwynebu. Mae'r erthygl hon yn esbonio'r 5 her fawr.

Pam Mae Dynion yn Denu Merched?
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Pam Mae Dynion yn Denu Merched?

2022

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed a oedd yna nodweddion pendant a oedd yn denu dynion heterorywiol i fenywod heterorywiol? Darllenwch ymlaen i wybod pam mae dynion yn cael eu denu at fenywod.

Canfod Rhywun â Phlant – Pa mor Barod Ydych Chi?
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Canfod Rhywun â Phlant – Pa mor Barod Ydych Chi?

2022

P'un a ydych chi'n cyfeillio â rhiant sengl neu'n dyddio rhywun sy'n mynd trwy ysgariad gyda phlant - disgwyliwch newidiadau a llawer ohono hefyd. Mae'r erthygl hon yn egluro beth mae dod o hyd i rywun gyda phlant yn ei olygu.

Beth Yw Priodas Cyfamod?
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Beth Yw Priodas Cyfamod?

2022

Mae gan rai taleithiau yn yr Unol Daleithiau briodasau cyfamod. Mae'r erthygl hon yn taflu goleuni ar y cysyniad o briodasau cyfamod.

Sut Ydw i'n Rheoli Fy Pyliau Dicter a Tawelu Fy Nerfau?
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Sut Ydw i'n Rheoli Fy Pyliau Dicter a Tawelu Fy Nerfau?

2022

Gadewch i ni archwilio’r ‘pam’ y tu ôl i ffrwydradau dicter, ac yna edrych ar rai ffyrdd cynhyrchiol o reoli’r rhain. Mae'r erthygl hon yn rhestru rhai ffyrdd effeithiol o reoli ffrwydradau dicter.

Pryd i Dorri i Fyny Wrth Ystyried Dod â Perthynas i Ben
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Pryd i Dorri i Fyny Wrth Ystyried Dod â Perthynas i Ben

2022

Pan fyddwch wedi bod mewn perthynas ers amser maith, efallai y bydd yn anodd penderfynu ai cyfnod gwael yn unig ydyw neu a yw'n bryd torri i fyny. Bydd yr erthygl hon yn eich helpu gyda'r cwestiwn pryd i dorri i fyny.

Rhyddid mewn Perthynas: Eironi Gorfod Gweithio Erddo
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Rhyddid mewn Perthynas: Eironi Gorfod Gweithio Erddo

2022

Mae'r erthygl yn ateb rhai cwestiynau perthnasol fel sut i ddarganfod a chadw rhyddid mewn perthynas. Darllenwch ymlaen i wybod a yw eich perthynas yn ymgorffori rhyddid.

Anghytuno ar Ble i Fynd ar Wyliau gyda'ch Partner?
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Anghytuno ar Ble i Fynd ar Wyliau gyda'ch Partner?

2022

Mae cyplau yn aml yn mynd i drafferthion pan fyddant yn darganfod bod gan bob person le gwahanol neu'n cymryd yr hyn y maent ei angen neu ei eisiau o wyliau. Dyma rai awgrymiadau profedig i leddfu'ch gwahaniaethau

Sut i Osgoi Ymladd a Rheoli Anghytundebau â Chariad
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Sut i Osgoi Ymladd a Rheoli Anghytundebau â Chariad

2022

Mae'r erthygl yn taflu goleuni ar reoli gwrthdaro mewn perthynas. Darllenwch ymlaen i wybod sut i ddelio ag anghytundebau mewn perthynas gyda rhai awgrymiadau effeithiol ar gyfer datrys gwrthdaro mewn perthynas.

Ffordd Gwych o Ychwanegu Cariad Duw at Eich Priodas - Ysgrythurau Priodas
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Ffordd Gwych o Ychwanegu Cariad Duw at Eich Priodas - Ysgrythurau Priodas

2022

I wneud darlleniadau'r ysgrythurau priodas yn unigryw ac yn wahanol, ceisiwch gael yr ysgrythurau addunedau priodas mwyaf amrywiol. Mae'r erthygl hon yn rhestru rhai ysgrythurau priodas y gallwch eu defnyddio yn eich addunedau priodas a'ch gwahoddiadau priodas.

Deall Sut Mae Anghydfod Priodasol yn Effeithio ar Eich Priodas
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Deall Sut Mae Anghydfod Priodasol yn Effeithio ar Eich Priodas

2022

Darllenwch ymlaen i wybod beth yw anghytgord priodasol. Mae'r erthygl yn dweud sut mae anghytgord priodasol yn effeithio ar briodas a beth yw'r strategaethau cyfathrebu priodas effeithiol a'r sgiliau datrys anghytgord i ddatrys anghytgord priodasol.

Hwylio Trwy Fywyd: Y Gŵr Emosiynol Ddeallus
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Hwylio Trwy Fywyd: Y Gŵr Emosiynol Ddeallus

2022

Gan y gall priodasau fod yn straen weithiau, mae gŵr emosiynol ddeallus yn bartner dymunol. Mae'r erthygl hon yn esbonio nodweddion gŵr emosiynol ddeallus.

Perthynas Monogamaidd - Ystyr a Dynameg
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Perthynas Monogamaidd - Ystyr a Dynameg

2022

Beth yw perthynas unweddog? Darllenwch ymlaen i wybod beth yw perthynas unweddog a sut gallwch chi fod yn greadigol mewn perthynas unweddog i'w chadw rhag mynd yn hen.

Dyfyniadau Canmlwyddiant I Wr
Cyngor A Chynghorion Perthynas

Dyfyniadau Canmlwyddiant I Wr

2022

Mae dyfyniadau rhamantaidd yn eich helpu i ddatgelu eich teimladau mwyaf mewnol i'ch priod. Dyma rai dyfyniadau pen-blwydd rhyfeddol ar gyfer gŵr a fyddai'n eich helpu chi drwyddo.